6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından :

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Belediye Encümenimizin 26/5/2011 tarih ve 643/2068 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/6/2011 tarih ve 834/2377 sayılı kararları ile onaylanan Ballıkuyumcu Mahallesi 84226/1 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA

PARSEL

MAHALLESİ

22

2

BALLIKUYUMCU

25

2

BALLIKUYUMCU

29

2

BALLIKUYUMCU

29

3

BALLIKUYUMCU

29

4

BALLIKUYUMCU

29

5

BALLIKUYUMCU

29

6

BALLIKUYUMCU

29

7

BALLIKUYUMCU

43

2

BALLIKUYUMCU

46

2

BALLIKUYUMCU

50

2

BALLIKUYUMCU

65

2

BALLIKUYUMCU

69

2

BALLIKUYUMCU

78

2

BALLIKUYUMCU

81

2

BALLIKUYUMCU

82

2

BALLIKUYUMCU

85

2

BALLIKUYUMCU

86

2

BALLIKUYUMCU

87

2

BALLIKUYUMCU

88

2

BALLIKUYUMCU

90

3

BALLIKUYUMCU

90

4

BALLIKUYUMCU

90

5

BALLIKUYUMCU

90

6

BALLIKUYUMCU

90

7

BALLIKUYUMCU

90

8

BALLIKUYUMCU

90

9

BALLIKUYUMCU

90

10

BALLIKUYUMCU

90

11

BALLIKUYUMCU

90

12

BALLIKUYUMCU

90

13

BALLIKUYUMCU

90

14

BALLIKUYUMCU

90

15

BALLIKUYUMCU

90

16

BALLIKUYUMCU

95

2

BALLIKUYUMCU

98

2

BALLIKUYUMCU

5524/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/7908

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Beşevler/Ankara

Tel-Faks

312. 202 65 18 – 312. 212 90 11

Posta Kodu

6500

E-Mail

gazitipihale@gazi.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Göksu Kağıtçılık İnşaat Planlama Turizm İç Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Ağaçişleri San. Sit. 521. Sokak No:37 İvedik Org. San. Böl/ Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4050310147

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

216652

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5512/1-1


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/36646

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

İl/İlçe

Kocaeli/Gebze

Adresi

Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad.

Nu: 1

Tel-Faks

2626772000 – 2626412309

Posta Kodu

41470

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emrelli Taşımacılık Turizm ve Sosyal Hizmetler Ticaret Ltd.Şti.

Yüksel Apaydın

Adresi

Küçükyalı Merkez Mah. Şevki Çavuş Sok. Hakkı Pasajı Nu: 2 Kat: 2

Daire 21 Küçükyalı/Maltepe/İstanbul

Beşyol Mah. Siteler Çıkmazı Sok. 7/Z-03 Küçükçekmece/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

34240372566

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3340503303

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

647778

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5533/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı/Programı

Profesör

Doçent

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

-

 

 

 

 

 

 

 

Veteriner Fak.

Klinik Bil. Böl.

Doğum ve Jinekoloji

-

1 (l. Der.)

 

 

Temel Bil. Böl.

Anatomi

-

1 (3. Der.)

 

 

Besin/Gıda Hij. ve Tek. Böl.

Besin Hijyeni ve Tek.

-

1 (3. Der.)

 

 

 

 

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Geometri

1

-

 

 

     “                 “

Cebir ve Sayılar Teorisi

-

1 (2. Der.)

 

 

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya

-

1 (l. Der.)

 

 

Biyoloji Bölümü

Hidrobiyoloji

-

1 (1. Der.)

 

 

 

 

 

 

 

Necatibey Eğit. Fak.

Türkçe Eğit. Böl.

Türkçe Eğit.

-

1 (1. Der.)

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik-Mimarlık Fak.

İnşaat Müh. Böl.

Hidrolik

1

-

 

 

 

 

 

 

 

Bandırma iktisadi ve idari Bilimler Fak.

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

-

1 (2. Der.)

 

 

 

 

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları ve 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup 2547 Sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip adayların, başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, onaylı Doçentlik Başarı Belgesi örneği, nüfus cüzdan örneği, özgeçmiş, hizmet cetveli, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserlerini belirterek) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6, Doçent adayları 4 takım halinde şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

2 - Başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5420/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden :

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

Sıra

No

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

GÜR-KOM İLETİŞİM BİLGİ İŞLEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

14.31.45/HYB-0293

24/2/2011

Kriter No:119

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

2

SELGAZ PETROL ÜRÜNLERİ OTO. GIDA TUR. İNŞ. NAK.PAZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

14.31.45/HYB-0294

17/3/2011

TS 1446-TS 1445-

TS 1449

Firma isteği

3

ŞİRİNİM PETROL ÜRÜNLERİ OTO İNŞ. NAKL. TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.21.45/HYB-0185

29/3/2011

TS 11939

Firma isteği

4

BAKAN PETROL ÜRÜNLERİ OTOGAZ OTO YE.PARÇ.AL.SAT.BAK.VE TAMR.İNŞ.TAAH.İŞL.VE MALZ.SAT.TURZ.TAŞM.GIDA VE TAR.ÜRÜN.YAK.MAD.PAZ.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

14.31.45/HYB-0279

25/5/2011

TS 11939

Ara Kontrol Olumsuz

5

MUSRA PETROL İNŞAAT TEKSTİL TURİZM NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14.21.45/HYB-0437

27/5/2011

TS 11939

Firma İsteği

Kuruluş El Değiştirme

6

ÖZMERT AKARYAKIT LPG VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14.21.45/HYB-0301

27/5/2011

TS 11939

Firma İsteği

Kuruluş El Değiştirme

7

SALİH ERBİL (SALİH PETROL AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIŞI)

14.21.45/HYB-0053

2/6/2011

TS 11939

Firma İsteği

Kuruluş El Değiştirme

8

ACAR GENEL HİZMETLER, TEMİZLİK MADDELERİ ÜRETİMİ, TAŞIMACILIKİNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.TURİZM.ÖZEL GÜVENLİK ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.MANİSA ŞUBESİ

14.31.45/HYB-0394

14/6/2011

TS 12524

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

9

EVRENSEL ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

14.31.45/HYB-0084

24/6/2011

TS 12782

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

10

MUSTAFA UYSAL

14.21.45/HYB-0286

24/6/2011

TS 12225

Ara Kontrol Olumsuz

11

DENGE KLİMA - FAİK OHRİLİ

14.31.45/HYB-0012

24/6/2011

TS 10079

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

12

HAMDİ BAŞARAN - BAŞARAN MOBİ MARKET

14.21.45/HYB-0007

24/6/2011

TS 11921

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

13

CENGİZ GÖKSEL (GÖKSEL MAKİNA)

14.31.45/HYB-0324

24/6/2011

TS 12510

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

14

CANER ÇUHA-ÇAĞDAŞ ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SAHIS

14.21.45/HYB-0383

24/6/2011

TS 12255

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

5518/1-1

—————

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

TSE İSTANBUL HİZMET BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2011 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ERBA MÜHENDİSLİK MAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12710/MART 2004

34/9163

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

PRP OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

TS 12664-1/NİSAN 2008

34/10558

07/06/2011

TALİMATA AYKIRILIK

FERSAN ASANSÖR SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12255/NİSAN 2006

34/4655

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

DR & DR(DOKTOR VE DOKTOR) SAĞLIK HİZ. VE TIBBİ TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/5846

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ERA MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/7058

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

EREN GIDA İNŞ. TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 8985/KASIM 2006

34/3900

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

HİCRET PETROL İNŞ. GIDA TEKSTİL TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/8346

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

FATİH OTOGAZ FATİH AKSU

TS 11939/OCAK 2001

34/8831

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

DEKOSAN AHŞAR ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12487/OCAK 2007

34/8892

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

EMNİYET PETROL- İSMAİL UĞUZ

TS 11939/OCAK 2001

34/8334

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

HAZAR PETROL İNŞAAT TURİZM EMLAK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/8298

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

FOKUS ENDOSKOPİK SİSTEMLER SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/NİSAN 2003

34/8262

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

TRANSMARİN MOTOR SATIŞ SERVİSİ ERSİN BAYAV

TS 12961/NİSAN 2003

34/10347

13/06/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

YİĞİT YEMEK ÜRETİM VE SERVİS HİZ. A.Ş.

TS 8985/KASIM 2006

34/11247

13/06/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

GÖKÇE GÜVENLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12782/NİSAN 2005

34/8032

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

İMA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA OTOMOTİV NAKLİYAT TURİZM VE İNŞ. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/8315

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ERTUĞRUL MÜHENDİSLİK REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358/ARALIK 2006

34/8934

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

TEPE OTOGAZ-GÖKHAN ŞİMŞEK

TS 11939/OCAK 2001

34/8724

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

SOS KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

TS 12782/NİSAN 2005

34/8351

14/06/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

AYHAN ŞENEL

TS 12664-1/NİSAN 2008

34/7273

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

İSTANBUL AKARYAKIT VE GAZ DOLUM TESİSLERİ İŞL. LTD. ŞTİ.

TS 11939/OCAK 2001

34/5183

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

HİJYEN EKSPRES END. TEM. HİZ. GIDA İNŞ. REKLAM TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524/ŞUBAT 1999

34/6352

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ELİFCE GIDA TURİZM TEKSTİL SAĞLIK VE TEM. HİZ. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

TS 8985/KASIM 2006

34/5752

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ERSAN SANAYİ MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

133 NO.LU KRİTER

34/9457

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

İLKEM TEKSTİL İNŞ. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12427/NİSAN 2004

34/6020

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

HUZUR MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

223 NO.LU KRİTER

34/8455

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

VURAL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/KASIM 2006

34/9111

13/06/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

IŞIK KARGO TEKSTİL VE NAKLİYAT TİC. LTD.ŞTİ.

9 NO.LU KRİTER

34/4082

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

DENİZLER SOSYAL HİZ. İLAÇLAMA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12524/ŞUBAT 1999

34/8665

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ECE MÜH. VE MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/5354

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ERKOM ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

TS 10079/MART 2006

TS 12355/MART 2003

TS 12850/NİSAN 2002

TS 12498/MART 2006

TS 10956/ARALIK 2006

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/4366

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

GÜNEŞ TURİZM TAŞIMACILIK TEM. HİZ. OTOM. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257/KASIM 2001

TS 12524/ŞUBAT 1999

34/6080

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ELBENSE BİLGİSAYAR SİST. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/MART 2006

TS 12845/NİSAN 2007

TS 12853/NİSAN 2006

TS 12749/NİSAN 2006

TS 12643/NİSAN 2004

TS 10956/ARALIK 2006

91 NO.LU KRİTER

34/9334

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

GÜMRÜKÇÜOĞLU TURİZM SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12257/KASIM 2001

34/5756

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

DEMAKS OTO SERVİS HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/2583

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

DİNKA MAKİNE MARKET AHMET DİNÇ

TS 12578/MART 2003

34/7987

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

FİLTUR TURİZM VE SOSYAL HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

9 NO.LU KRİTER

34/4091

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK HÜLÜSÜ BAYLAN

TS 10956/ARALIK 2006

34/6705

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

EMİR ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TS 12782/NİSAN 2005

34/7459

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

DEMİR ÇELİK İŞ FABRİKASI SAN. VE TİC. A.Ş.

YOL VE ASFALT MAKİNASI KRİTERİ

34/1685

30/05/2011

BELGE YENİLEMESİNİ YAPTIRMAMASI

SERT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZ. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12988/NİSAN 2003

34/8048

15/06/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

BMS SU ARITMA SİSTEMLERİ VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12843/NİSAN 2007

34/10064

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

USTA TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12257/KASIM 2001

34/7478

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ATLANTİS MÜHENDİSLİK GOLF PEYZAJ TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34 NO.LU KRİTER

34/8146

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

FEZA SAÇ İŞLERİ ADEM UZAK

TS 12558/NİSAN 1999

34/7114

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

TUNA HAN TURİZM İNŞAAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257/KASIM 2001

34/8975

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

TAM GÜVENLİK SİSTEM VE HİZMETLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12849/MART 2007

34/9318

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALFA BİOMEDİKAL SİSTEMLER TIBBİ CİHAZLAR TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL ŞUBESİ

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/8813

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

SİNAN DRAMA ECA SERVİSİ

TS 12355/MART 2003

TS 10079/MART 2006

34/6314

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

İNSECTA SOSYAL HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8358/ARALIK 2006

34/8958

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

PRİNT SHOP MATBAA MAKİNALARI-YILDIRAY BİRLİK

TS 12425/KASIM 2005

34/5725

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

SÖNMEZ OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13168/ARALIK 2005

34/9268

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİL-TEK BİLİMSEL TEKNOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12426/ŞUBAT 2002

34/8584

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

BİKA SERVİS OTO ONARIMI VE YEDEK PARÇA TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12047/ŞUBAT 2003

34/8490

03/06/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

ŞAFAK TEMİZLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 12524/ŞUBAT 1999

34/4385

25/05/2011

OLUMSUZ ARA KONTROL

YENİ YEM-SER GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985/KASIM 2006

34/8018

01/07/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

ARSLANLAR TESİSAT-KADRİYE ARSLAN

TS 12355/MART 2003

34/3670

01/07/2011

KENDİ İSTEĞİYLE

5517/1-1