6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16/1 MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL (İŞYERLERİ) SATIM İŞİ YAPILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İLE PANCARLARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE ATIK TOPRAĞIN TAŞINMASI HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Şeker Fabrikasından:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ, GRES VE TRAFO YAĞI ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


105 TON ÇELİK BİLYA SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


DİZEL MOTOR TAHRİKLİ 2 ADET VİDALI TİP HAVA KOMPRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


422 KALEM LABORATUAR CİHAZLARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:


2 ADET SÜRÜCÜLÜ DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ 2011/2012 KAMPANYA DÖNEMİNDE KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:


PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker-Fabrikasından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 200 MVA GÜÇTEKİ TRAFO TEMİNİ VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


NETWORK ANALYZER SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


HAREKET ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


SUNUCU BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


ORKESTRA ARP SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


İKLİMLENDİRME (KLİMATİK) TEST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TİTREŞİM ARIZA DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge  Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16/1 MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 205.443,90- TL ile en çok 1.185.900- TL olan, yatırılması gereken güvence tutarı da en az 20.544- TL ile en çok 118.590-TL olan, mikroorganizma cinsi 3 grup eşya, açık artırma suretiyle Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale Salonunda 13/7/2011 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 12/7/2011 tarih ve saat 16.00’a kadar Organize Sanayi Bölgesi Beyaz Cadde No: 3 Nilüfer/BURSA adresindeki Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  “Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık artırma yöntemi ile araç satış şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı 10,00.- TL Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (224) (243 43 30)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ :

www.gumruk.gov.tr   www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5516/1-1


GAYRİMENKUL (İŞYERLERİ) SATIM İŞİ YAPILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesi, 2084 ada 1 parsel nolu taşınmazlar üzerinde; kat karşılığı yapılmakta olan, ticaret merkezinde bulunan mülkiyeti İdaremize ait 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 54, 55, 56, 64, 86, 102, 103, 104, 105 nolu bağımsız bölümlerin tamamı (toplam 4.627.m2 alana sahip) 18 adet işyeri topluca kat mülkiyet projeleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ve Gayrimenkul (İşyerleri) Satım İşi Şartnamesi çerçevesinde; bedeli aylık eşit taksitler halinde, 6(altı) ay içerisinde ödenmek üzere, satış ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- İhalenin:

Yapılacağı Yer : Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu.

Esen Evler Mah.İstasyon Cad.Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet binası Kat:7

Merkez/ OSMANİYE

Telefon ve Faks : (0 328) 814 11 70 – 813 10 83 -812 08 62 Faks: (0 328) 812 08 49

Tarihi ve Saati : 20/7/2011 Çarşamba günü, saat:14:00 da.

Madde 3- İhaleye iştirak edeceklerin 20/7/2011 Çarşamba günü ihale saati olan saat 14:00’a kadar teklif dosyalarını İl Encümenine teslim ederek hazır bulunması gerekmektedir. İhale günü saat 14:00’ dan sonra teklif alınmayacaktır.

Madde 4 - Aşağıda özellikleri açıklanan, aynı ticaret merkezi içerisinde bulunan bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazların tamamının topluca satışı yapılacak olup, bunun dışındaki bağımsız bölümlerin biri veya bir kaçına yönelik teklifler ve taşınmazların topluca satışına yönelik olmayan benzer teklifler, değerlendirilmeyecek, kabul edilmeyecektir.

 

Bağımsız Bölüm No.

Niteliği

Brüt Alanı m2

Bodrum Kat-5

(İşyeri) Kuru Temizleme

51,00 m2

Bodrum Kat-6

(İşyeri) Kuru Temizleme

39,00 m2

Bodrum Kat-7

(İşyeri) Terzi

39,00 m2

Bodrum Kat-8

(İşyeri) Terzi

39,00 m2

Zemin Kat-21

(İşyeri) Züccaciye

128,00 m2

Zemin Kat-22

(İşyeri) Züccaciye

106,00 m2

Zemin Kat-23

(İşyeri) Züccaciye

42,00 m2

Zemin Kat-24

(İşyeri) Kozmetik

109,00 m2

Zemin Kat-25

(İşyeri) Kozmetik

39,00 m2

Zemin Kat-54

(İşyeri) Unisex Giyim

149,00 m2

Zemin Kat-55

(İşyeri) Unisex Giyim

132,00 m2

Zemin Kat-56

(İşyeri) Unisex Giyim

1.454,00 m2

1. Kat-64

(İşyeri) Sinema

1.166,00 m2

1. Kat-86

(İşyeri) Oyuncak

645,00 m2

1. Kat-102

(İşyeri) Spor Giyim

129,00 m2

1. Kat-103

(İşyeri) Spor Giyim

140,00 m2

1. Kat-104

(İşyeri) Spor Giyim

147,00 m2

1. Kat-105

(İşyeri) Cafe

73,00 m2

TOPLAM :

4.627,00 m2

 

Madde 5- Tamamının topluca satışı yapılacak 18 adet işyerinin toplam alanı 4.627,00 m2 olup, satışa esas muhammen bedeli :9.450.000,00TL(DokuzmilyondörtyüzellibinTürkLirası)dır.

Madde 6- Muhammen bedelin %3 olan geçici teminat bedeli: 283.500,00 TL (İkiyüzseksenüçbinbeşyüzTürkLirası) dır. (Geçici teminat en az 6 ay süreli olacaktır.)

Madde 7- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki dokümanları İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vermeleri zorunludur.

İstenen belgeler şunlardır:

Dış Zarf İçinde:

Gerçek Kişilerden İstenecek Belgeler

a- Tebligat için adres beyanı, Kanuni ikametgahını gösterir belge ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b- Nüfus cüzdanın aslı veya noter tasdikli sureti.

c- Noter onaylı İmza sirküleri.

d- Temsil durumunda ihale tarihinin bulunduğu yıl içerinde alınmış noter onaylı vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.(Vekaletnamede, taşınmaz alım-satımında teklif vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilecektir.)

e- Varsa; mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler

a- Tebligat için adres beyanı, Kanuni ikametgahını gösterir belge ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

c- İlk İhale ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d- Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli yetki belgesi (ihaleye girmeye, taşınmaz alım-satımında teklif vermeye yetkili olduğu açıkça belirtilecektir.), İmza sirkülerini, Kanuni ikametgahını gösterir belge, Nüfus cüzdanın aslı veya noter tasdikli sureti,

e- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Gerçek ve Tüzel Kişilerden İstenilecek Ortak Belgeler :

a- İhale Dosyasının satın alındığına dair belge.

b- İhale Şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini içeren imzalı beyan ve bu beyan ekinde taraflarınca her sayfası imzalanmış şartname.

c- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğunu gösterir; banka dekontu veya makbuzu.

d- Ortak girişimciler: 2886 sayılı D.İ.K. da belirtilen şartlara haiz noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum (noterden tasdikli Konsorsiyum Teşekkül ettirdiklerine dair beyan ve taahhüt ve yetki belgesini) belgesi.

e- İhale tarihinden en fazla 10 gün önce alınmış olan vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler.

f- İşbu ihale konusu taşınmazlara giderek, ‘’taşınmazları yerinde tetkik ettim, ayrıntılı inceledim, gördüm ve halihazır durumuyla, şartlarının tümünü kabul ediyorum.’’ beyanını içeren imzalı yer gördü belgesi.

İç Zarf İçinde;

Teklif Mektubu.

Madde 8- İhale ile ilgili Dosya mesai saatleri dâhilinde İdarenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden (Emlak Servisi) 200,00 TL (İKİYÜZTL) karşılığı satın alınacaktır.

Madde 9- Gayrimenkul (işyerleri) satım işi şartnamesi, iş bu ilanın mütemmim cüzüdür. Şartname, www.osmaniyeilozelidare.gov.tr ve www.osmaniye.gov.tr internet adreslerinden görülebilir.

Madde 10- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Madde 11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5520/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2011/92397

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :   Nurhak Yolu Üzeri Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinden 50.000 Ton Pancarın Fabrikaya Karayolu ile nakli.

b) Yapılacağı yer                    :   Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   İdari şartnamede belirtilmiştir.(Yaklaşık 55-60 gün)

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :   Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                    :   28/7/2011 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

5.1.İş Deneyim Belgeleri:

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

(2) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası'nın aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 28/7/2011 saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

5466/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İLE PANCARLARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE ATIK TOPRAĞIN TAŞINMASI HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2011 / 2012 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı ile pancarların silolara boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/ 100015

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası           :   0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   -2011/2012 Kampanya Döneminde Fabrikamız Sahasında bulunan Elektrikli 3 Ad.Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 150.000 Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- % 20 Toleranslı 120.000 Ton pancarın silolara boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi;

                                                           - Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- % 20 Toleranslı 30.000 Ton pancarın silolara boşaltılması hizmetinin yürütülmesi

b) Yapılacağı yer                            :   Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya Kantarı

c) İşin süresi                                   :   20/9/2011 - 30/11/2011 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   22/7/2011 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.7- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.2.2- İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. İş makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 22/7/2011 Cuma Günü Saat 14:00’ e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5489/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ, GRES VE TRAFO YAĞI ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Cins Madeni Yağ, Gres ve Trafo Yağı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :   ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin                  :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   Teknik şartnamelerindeki özelliklere göre, 20 Kalemde, Toplam 56280 Kg.

b) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                               :   Sözleşme tarihini müteakip 60 takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                 :   31 SEAS 11/37 2011 / 100562

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                        :   25/7/2011 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                             :   SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 75,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 25/7/2011 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Kg.). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kalem bazında kısmi teklif verilebilir, alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. Madeni Yağlar ve Gres İçin:

a) İstekliler teklif ettikleri madeni yağ ve endüstriyel greslere ait ISO 9001 kalite belgesini tekliflerine koyacaklardır. Belge TÜRKAK onaylı olup, geçerlilik süresi devam ediyor olmalıdır.

b) İstekliler teklif ettikleri ürünün üreticisi, tam yetkili Türkiye distribütörü veya satışa yetkili temsilci olmak zorundadır. Geçerlilik süresi devam eden bir yetki belgesine sahip olup bu belgeyi ihale teklifinde sunacaktır.

c) İstekliler teslimat programlarını teklif ekinde sunacaklardır.

8.4. Trafo Yağı için:

a) Transformatör yalıtım yağları IEC 296’ya uygun olacaktır.

b) İstekliler teklif ettikleri yalıtım yağlarının test metotlarını ve teknik özelliklerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

c) Teklif edilen yağların katalogları ve broşürleri teklifleri ile birlikte verilecektir.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5513/1-1

—— • ——

TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası              : 2011/93757

1 - İdarenin                           

a) Adresi                               : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası  : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi     : -

2 - İhale konusu hizmetin    

a) Niteliği, türü ve miktarı     : Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 50 kg lık torbalardaki kristal şekerin istiflenmesi veya doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, Fabrika içi diğer ambarlarımıza taşınması gerekirse, fabrika içi ambarlara taşınıp aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dışında istiflenen şekerlerin istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. Gerek istifleme esnasında gerek satış esnasında yırtılan, dökülen yada avaryaya ayrılan şekerlerin torbalarının değişmesi, yeniden dikiş atılması ve ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına gelen malzemenin ihtiyaç duyulduğu taktirde araçlardan boşaltılması ve istiflenmesi işi.

                                                Miktarı: Tahmini 70000 ton (+- % 20 toleranslı)

b) Yapılacağı yer                   : Kastamonu Şeker Fabrikası Şeker ve Malzeme Ambarları

c) İşin süresi                          : İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günü.

3 - İhalenin                           

a) Yapılacağı yer                   : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                   : 19/7/2011 – 14:30

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İş Deneyim Belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi hususlarında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin beşinci ve altıncı bölümünde (43-49 maddeler) yer alan düzenlemelere göre hareket edilecektir.

5 - Bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Bu ihalede personel çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale tarih ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5408/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar lisans, ürün kod numaralarına ve tanımlarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Daire Başkanlığı III Nolu Pazarlama Şube Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (50.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/7/2011 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, Pazarlama Daire Başkanlığı III Nolu Pazarlama Şube Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların ise iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, CS5 lisans için ayrı, ABBY lisans için ayrı, Crystal Reports lisansı için ayrı RMS için ayrı, CRM grubu (3 kalem) için ayrı olacak şekilde kısmi teklifte verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5437/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ofisimizce, T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Daire Başkanlığı/Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar sarf malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan malzeme listesinde belirtilen ürün özelliklerine ve istenilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte malzeme listesinde belirtilen ürün özelliklerinin ve istenilen markaların, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/7/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça malzeme listesinde belirtilen ürün özelliklerine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5525/1-1


105 TON ÇELİK BİLYA SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

105 TON ÇELİK BİLYA TEMİNİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/100355

1 - İdarenin

a) Adı                                             :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                        :   P.K.:8 58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                        :   0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                            :   0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi              :   kangal@euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı,

niteliği, türü ve miktarı:

İŞİN ADI-MİKTARI

MALZEMENİN ADI

MİKTARI

ÖLÇÜ

Ø 32 mm Çelik Dövme Bilye

15.000

Kg

Ø 40 mm Çelik Dövme Bilye

20.000

Kg

Ø 50 mm Çelik Dövme Bilye

20.000

Kg

Ø 60 mm Çelik Dövme Bilye

20.000

Kg

Ø 70 mm Çelik Dövme Bilye

15.000

Kg

Ø 80 mm Çelik Dövme Bilye

15.000

Kg

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi              :   Sözleşmenin imzalanmasından sonra 60 (altmış) gündür.

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                   :   Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                         :   Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer               :   EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati   :   14/7/2011, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.:8 58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 20,00- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. Kargo veya posta yoluyla şartname talep bedeli 30,00-TL’dir. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki TR 060001000234318686555001 nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 14/7/2011, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.8 58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.

5547/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; Vişnelik Mahallesi 1631 ada 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 15 yıl süreyle restoran olarak işletilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idare’ye devri işi, işletme süresi 15 yıl olmak üzere söz konusu gayrimenkulün işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.

2 - İşin tahmin edilen muhammen bedeli:

Takribi İnşaat Maliyeti: 302.275,00-TL

İşletme Hakkı Muhammen Bedeli: 2.000,00-TL(Aylık)x12x15 = 360.000,00-TL+KDV

3 - İhale 20/7/2011 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini ihale tarih ve saatine kadar 500,00-TL karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresinden temin edilebilir ve ihale tarih ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini Satın Alma Daire Başkanlığında inceleyebilirler.

İsteklilerin;

5 - İkametgâh Belgesi.

6 - Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi ya da bağlı oldukları odadan alınmış belge.

7 - Noter tasdikli imza sirküleri.

8 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak eden kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına alınmış, yatırım bedeli toplamı 302.275,00-TL nin % 3’ü olan 9.068,25-TL limit dahili geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alındığına dair vezne alındı belgesi veya Devlet Tahvilleri, Hazine Kefaletine Haiz Tahviller ve Hazine Bonoları (nominal değer üzerinden).

10 - Mali Durum: Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 30.227,50-TL’den az olamaz.)

Mali yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve isteklilerin sayılan iki kriteri de birlikte sağlaması esastır. Bu konuda verilen tüm belgeler yeminli mali müşavir ve/veya serbest muhasebeci mali müşavirce ve/veya ilgili vergi dairesince onaylanmış olmalıdır.

11 - Dosya alındı makbuzu.

12 - Ortak girişim olması durumunda ihale şartnamesinde örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

13 - Vergi borcu ve SSK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış borcu yoktur yazıları.

14 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

15 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - İstenen belgeler 2011 yılında alınmış ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır.

İdari şartname ve eklerinde istenen diğer belgelerle yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu veya limit dahili banka teminat mektubu ile birlikte ihale gün ve saatinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları,

İlan olunur.

5345/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İl Encümeninin 2/6/2011 tarih ve 592 sayılı kararı ile tekrar ihaleye çıkarılmasına karar verilen; Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait İstanbul İli Fatih ilçesi Sultan Mahallesi Çayır Meydanı mevkiinde bulunan 428-429 pafta, 1900 ada, 18 parsel noda kayıtlı 524,84.-m2’lik taşınmaz mevcut haliyle 2.100.000,00.-TL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif (arttırma) Usulü” taşınmaz satış ihalesi;

1 - Taşınmazın Satış İhalesi 21/7/2011 Perşembe Günü Saat:14’15 de Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İstekliler, ihale ile ilgili şartname ve diğer evrakları İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için 100,00.-TL ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.

3 - Satışı yapılacak; 428-429 pafta, 1900 ada, 18 parsel noda kayıtlı 524,84.-m2’lik taşınmazın muhammen bedeli 2.100.000,00.-TL olup, %3 Geçici Teminatı  63.000,00.- TL’ dir.

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin dilekçe ile birlikte hazırlayacakları dosyada;

a-) Gerçek kişi ve temsile yetkili kişilerden T.C. kimlik numarasını belirten nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Tebligat için yazışma adresi,

c-) Gerçek kişilerden tasdikli İkametgah ilmühaberi,

d-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

e-) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odası veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

g-) İdare tarafından hazırlanan Satış şartnamesinde belirtilen şartları kabul ettiğine dair imzalı şartname,

h-) Başkaları adına iştirak edenlerden kimlik, noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname,

l-) Muğla İl Özel İdaresi adına alınmış yukarıda belirtilen tutarda Geçici Teminat karşılığı Banka teminat mektubu veya T.C.Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası Muğla Şubelerinden birine yatırıldığını belirten Vezne alındı makbuzu,

j-) İhaleye iştirak edecekler tarafından imzalanmış, İhale Edilecek olan taşınmazı gördüğüne dair, Yer görme belgesi.(Örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacaktır.)

- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu,

- Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

Belirtilen belgelerin Aslını veya Noter tasdikli suretleri ile birlikte Teklif Mektuplarını da içeren kapalı zarfını en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler geçersizdir.

5 - İstekliler ilan ve şartnameye aynen uymak zorundadır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

İlan olunur.

4823/1-1


DİZEL MOTOR TAHRİKLİ 2 ADET VİDALI TİP HAVA KOMPRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                             :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No         :   (0-274) 248 56 70-75 (6 hat)  (0-274) 248 56 76

c) E-mail adresi                   :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın

 

S. No.

a) Niteliği – türü ve Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

Teslim

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

Dizel motor tahrikli 2 adet vidalı tip hava kompresörü alımı

2011/

97225

21/7/2011

Saat: 14.00

60

Takvim

Günü

30,00 TL

60

Takvim

Günü

 

b) Teslim Yeri                    :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                  :   Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki teslim süresidir.

d) İhalenin yapılacağı yer   :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - Teklif  ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12/YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 339 26 71

- Bursa’da :  B.L.İ İşletme Müdürlüğü  / ORHANELİ  Tel: (0224) 8276471

- Kütahya’da: S.L.İ.Müessesesi  Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER

adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç)  4734 ve  4735 Sayılı kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi:  www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5368/1-1


422 KALEM LABORATUAR CİHAZLARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:

Üniversitemiz fakültelerine kurulacak olan 9 adet yeni laboratuara 422 kalem laboratuar cihazları ve malzemelerinin alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta olup idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası               :   00996 (312) 54 19 42-47 / 00996 (312) 54 19 35

c) Elektronik posta adresi                  :   ihale@manas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.manas.kg

2 - İhale konusu malın                        :   Laboratuar cihazları ve malzemelerinin Alımı Hk.

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Laboratuar cihazları ve malzemelerinin Alımı. Ayrıntılı bilgi Teknik ve idari şartnamelerde mevcuttur.

b) Teslim yeri                                     :   Cal Kampusu Bişkek/ Kırgızistan

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                   :   Sözleşme imzalandıktan sonra 45 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Rektörlük Binası Senato Salonu Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati                                :   21/7/2011 saat : 10.00

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5 - Teklif mektubu,

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - İş bitirme belgesi,

8 - Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli

9 - Banka mektubu

10 - İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

11 - İhale dokümanı, idarenin ihale@manas.edu.tr adresinden alınabilir.

12 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rektörlük binası Satın Alma Müdürlüğü Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5360/2-2


2 ADET SÜRÜCÜLÜ DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya döneminden Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/99815

1. İdarenin

a) Adresi                                 :   Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. 46301 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası   :   344 419 16 09 - 344 419 1617

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Fabrikamız 2011/2012 Kampanya süresince Meydan hizmetlerine ait, ortalama 94 gün kampanya süresince (+/- % 20 Toleranslı) boşaltma, uzaklaştırma ve taşıma işleminin yapılması için 2 Adet sürücülü Damperli Kamyon kiralama işidir.

Toplam 188 Yevmiye

b) Yapılacağı Yer                    :   Elbistan Şeker Fabrikası Şeker

c) İşin Süresi                           :   2011/2012 Kampanyası başından İtibaren Yaklaşık        94 takvim günü

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi – Saati                      :   20/7/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.2. İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli 2 Adet Damperli kamyon’a ait ruhsat fotokopilerini; veya Kiralama yolu ile temin edilecek kamyonların model ve tonajlarını gösterir liste.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler.

Benzer iş olarak Kamu veya Özel sektörde yapılan her türlü yük taşımacılığı ve hafriyat işi benzer iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 20/7/2011 tarihi, saat 14:00 'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. İş bu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

5494/1-1


FABRİKAMIZ 2011/2012 KAMPANYA DÖNEMİNDE KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :   2011/98053

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Van Karayolu Üzeri 9.km / ERCİŞ / VAN

b) Telefon ve faks numarası       :   0 432 3882009 / 0 432 3882005

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   2011/2012 Kampanya Döneminde Muradiye (6.000 Ton), Ahlat (24.000 Ton), Akdamar (39.000 Ton) , Gevaş (4.000 Ton), Gürpınar (3.000 Ton), Kantarlarından - Erciş Şeker Fabrikasına 76.000 Ton ;Patnos kantarından Ağrı Şeker Fabrikasına 13.000 Ton olmak üzere toplam 89.000 ton Pancarın Karayolu ile Nakli

b) Yapılacağı yer                        :   Bölge Kantarları ile Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası ve Şartnamede belirtilen Patnos kantarına ait pancar için Ağrı Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                               :   Pancar alımından itibaren yaklaşık 100 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   27/7/2011 Çarşamba günü, Saat = 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1- İş Deneyim Belgeleri : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

6 - Benzer iş olarak Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5511/1-1

—— • ——

PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker-Fabrikasından:

2011/2012 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011/99443

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2  15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası       :   0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                         :   2011/2012 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye ihalesi

b) Niteliği ve miktarı                  :   Tahmini 240.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 100 gün) Fabrikamıza taşınması

 

Pancarın Tesellüm

Bölge Adı

Yükleme

Yapılacak

Kantar Adı

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından

Taşınacak Pancar

Ton

YEŞİLOVA

Alagöz

Burdur

10.800

 

Kelekçi

Burdur

5.400

DAZKIRI

Dazkırı

Burdur

6.000

 

Beylerli

Burdur

7.400

 

Evciler

Burdur

1.600

DİNAR

Dinar

Burdur

6.800

 

Akgün

Burdur

10.800

DİNAR

Alpaslan

Burdur

17.100

 

Gümüşsü

Burdur

5.900

 

Irgıllı

Burdur

13.300

 

Yeşilhüyük

Burdur

8.000

 

Tatarlı

Burdur

14.100

ELMALI

Düden

Burdur

23.000

 

Çavdır

Burdur

11.400

 

Gölhisar

Burdur

22.000

 

İbecik

Burdur

6.000

 

Söğüt

Burdur

11.600

SENİRKENT

Esendere

Burdur

23.000

TEFENNİ

Tefenni

Burdur

12.500

 

Kağılcık

Burdur

5.000

 

Karamanlı

Burdur

8.500

YEŞİLOVA

Yeşilova

Burdur

5.800

 

Akçaköy

Burdur

4.000

TOPLAM

 

 

240.000

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri: Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız arası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)  :  100,00 TL.

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                         :  21/07/2010 Perşembe günü

d) İhale (son teklif verme) saati                          :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5506/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/97208

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Yozgat Şeker Fabrikası Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :   0 354 441 10 10-0 354 441 10 18

c) Elektronik Posta Adresi     :   yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Fabrikamızın 2011/2012 Kampanya döneminde, Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarından Fabrikamız merkez kantarına ve Çorum Şeker Fabrikasına taşınacak pancarların karayolu ile nakliyesi hizmeti.

Fabrikamıza taşınacak pancar miktarı 130.000 ton, Çorum Şeker Fabrikasına taşınacak pancar miktarı ise 35.000 ton olmak üzere taşınacak pancar miktarı toplam 165.000 ton’dur.

b) Yapılacağı yer                    :   Ziraat Bölge Şefliklerimize bağlı kantarlar ile Fabrikamız Merkez kantarı ve Çorum Şeker Fabrikası güzergahlarında

c) İşin süresi                           :   Sözleşme yapıldığı tarihten sonra idarece belirlenecek tarihte (2011/2012 Kampanya Dönemi Başlangıcından 3 gün önce ) işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                    :   26/7/2011 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicili gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, standart forma uygun teklif mektubu

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.7 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.9 - İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, İş Ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1.nci maddesinin (a) (b) ve(ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak idari şartnamenin (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.10 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.11 Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2,L1-L2,R1-R2- ve K1’ dir)

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.2.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İdari Şartname Madde 5.1.e)

5 - İhale sadece, ihale dokümanı şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif ; Kantar bazında teklif edilen en düşük fiyat en avantajlı fiyat kabul edilecektir.

8 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil) 100,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26/7/2011 saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale tarih ve saatinden sonra Haberleşme Servisine intikal eden teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale günü 26/7/2011 Salı günü, saat 14:00 de fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5364/1-1


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011/98224

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Erzurum Karayolu Üzeri 7.km / KARS

b) Telefon ve faks numarası       :   0 474 2135721-26 / 0 474 2135733

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   2011/2012 Kampanya Döneminde Arpaçay (2.200), Akyaka (44.000), Tuzluca (1.500) Kantarlarından - Kars Şeker Fabrikasına 47.700 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli

b) Yapılacağı yer                        :   Bölge Kantarları ile Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası Arasında

c) İşin süresi                               :   Pancar alımından itibaren yaklaşık 40 (kırk) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   19/7/2011 Salı günü, Saat = 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

--- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

6 - Benzer iş olarak Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5475/1-1

—— • ——

KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alım işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Lüzumu Halinde Açık Eksiltme ve Pazarlık Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011 / 97522

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Uşak– Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :   0.276.231 14 91 – 94 Faks : 0.276.231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Pancarın Tesellüm Edileceği

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından

Taşınacak Pancar Ton

Bölge Adı

Kantar Adı

MERKEZ

Banaz

Uşak

9.000

ÇİVRİL

Çivril

Uşak

9.500

Hadım

Uşak

22.500

Işıkhisar

Uşak

13.000

DUMLUPINAR

Gündüzören

Uşak

3.500

SİMAV

Gediz

Uşak

5.100

Hisarbey

Uşak

5.200

Simav

Uşak

2.200

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI

70.000

 

b) İşin Süresi                          :   2011/2012 Kampanya Süresi

c) İşin Yapılacağı Yer             :   2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası

b) Tarih ve Saati                     :   19/7/2011 Salı Günü Saat:14.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

4.1.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler :

5.1.1. Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. İş Deneyim Belgeleri ile ilgili diğer hususlar ihale dökümanında yer almaktadır.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde görülebilir ve TL.100,00 (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 19/7/2011 Salı günü, saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

14 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü saat 14.00’de Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

16 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

17 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5482/1-1


ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası              : 2011/96304

1 - İdarenin                           

a) Adresi                               : Taşköprü Yolu 18. Km. Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası  : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi     : -

2 - İhale konusu hizmetin    

a) Niteliği, türü ve miktarı     : 2011/2012 Kampanya döneminde 12 kişi tarafından Fabrikamızdan kaynaklanan atıksuların arıtılması için kurulan 3600 m3/gün kapasiteli ANAEROBİK ATIKSU ARITIM TESİSİ ile Fabrika ve sosyal tesislerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların arıtıldığı PAKET TİP EVSEL ATIKSU ARITIM TESİSİ’nin, sözleşme süresi içinde, tam gün ve sürekli olarak, her türlü hava ve işletme şartlarında, kapasitesine, İdarece verilecek olan talimatlara, laboratuar verilerine uygun olarak, Fabrikamız tarafından belirlenen sayıda ve nitelikte personel ile işletilmesi, arıtım tesislerinin bakım, onarım ve temizlik gibi muhtelif işlerinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                   : Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                          : 90 Gün (+- % 20 Toleranslı)

3 - İhalenin                           

a) Yapılacağı yer                   : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                   : 18/7/2011,  14:30

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhaleye ilişkin Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İhaleye ilişkin Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 4.3. ncü maddelerde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İş Deneyim Belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi hususlarında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin beşinci ve altıncı bölümünde (43-49 maddeler) yer alan düzenlemelere göre hareket edilecektir.

5 - Bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 70,00 TL (Yetmiş TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5409/1-1

—— • ——

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 200 MVA GÜÇTEKİ TRAFO TEMİNİ VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

200 MVA güçteki trafo temini ve devreye alınması İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :   ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı            :   SEAŞ SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü 200 MVA güçteki trafo temini ve devreye alınması 1 adet işidir.

b) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip imalat ve devreye alma süresi 365 takvim günüdür.

Dos. No                                      :   YAT SEAS 11/47 2011/ 96481

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                        :   29/7/2011 Cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                             :   SEAŞ İşletme Sahası.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 29/7/2011 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye teklif verecek Son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya aşağıda belirlenen benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

8.4. Bu ihalede benzer iş 380 kV ve en az 200 MVA gücünde üç fazlı trafoları imal etmiş ve satmış olmak veya ihale konusu iştir.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

5514/1-1


İHALEYE DAVET

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Belediye Hizmetleri Projesi

Kredi No:7312-TU

 

MESKİ İÇMESUYU REHABİLİTASYON PROJESİ ŞEBEKE VE ABONE BAĞLANTISI YENİLEME İŞLERİ D2 DEPOSUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ, 2 VE 4 NO’LU BASINÇ ZONLARI ANA BORULARININ DÖŞENMESİ,  2-3, 4-5 ZON İZOLASYONLARI, ABONE BAĞLANTISI VE BORU YENİLEME İNŞAAT İŞLERİ SÖZLEŞME PAKETİ

(SÖZLEŞME NO. MES-W10)

 

1 - İller Bankası, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinde kullanılmak üzere kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Mersin İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi” finansmanı için tahsis etmiştir.

İşveren, firmaları “MESKİ İçmesuyu Rehabilitasyonu D2 Deposunun İyileştirilmesi, 2 ve 4 no’lu Basınç Zonları Ana Borularının Döşenmesi, 2-3, 4-5 Zon İzolasyonları, Abone Bağlantısı ve Boru Yenileme İnşaat İşleri Sözleşme Paketi (SÖZLEŞME NO. MES-W10)” işi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

2 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

(i) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın (2006- 2010) (2011 yılında yapılan işler 2010’a dahil edilecektir) hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu toplamının aritmetik ortalamasının en az 7.650.000 (Yedimilyon altıyüzellibin) ABD Doları olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir) gerekmektedir.

Teklif Sahibinin yükleniminde Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında Dünya Bankası kredisi kullanan ve geçici kabulu yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 5 yılın inşaat cirosu toplamından; taahhüdü altında bulunan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin beş yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlik alamaz. Taahhüt altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin beş yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlik alamaz.

(ii) Yüklenicilerin son on (10) yıl [(2001-2010) ve 2011 yılında ihale tarihine kadar yapılan işler] içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere;

(1) Tek bir sözleşme paketi kapsamında minimum 4000 m3 hacimli en az bir adet veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında minimum toplam 9.000 m3 hacimli betonarme su (içmesuyu veya atıksu) tutucu yapısı yapmış olmak,

(2) Bir veya daha fazla sözleşme paketi kapsamında aşağıdaki maddelerden birinin veya birden fazlasının açıklanan özelliklerini karşılayacak şekilde toplam en az onbeş (15) km:

a) Çapı minimum 100 mm olan içmesuyu hattı (Asbest, çelik, PE veya diğer boru tipleri) inşaatı ve/veya

b) Çapı minimum 200 mm olan kanalizasyon boru hattı (beton, pvc, PE veya diğer boru tipleri) inşaatı ve/veya

c) Çapı minimum 300 mm olan yağmursuyu boru hattı (beton, pvc, PE veya diğer boru tipleri) veya kutu kesitli (box) yağmursuyu hattı inşaatı ve/veya

d) Çapı minimum 100 mm olan doğalgaz boru hattı inşaatı

İşlerini ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması (Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile belgelenecektir) gerekmektedir. Sorumlu Ortağın ve Ortakların (ii) Maddesinde belirtilen üç kriterden herhangi birini sağlıyor olması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka yüzdeyüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir. Benzer işlerin hesaplanmasında, ortak girişim olarak tamamlanan işler için her bir ortağın ortak girişimdeki hissesi oranındaki tamamlanmış iş kabul edilecektir.

Teklif Sahibinin yükleniminde Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında Dünya Bankası kredisi kullanan ve geçici kabulu yapılmamış inşaat sözleşmeleri bulunması durumunda teklif sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve Belediye Hizmetleri Projesinde yükleniminde olan benzer işlerin toplamı kadar benzer iş yapması gerekmektedir. Teklif Sahibinin Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda yükleniminde olan benzer işler ozel ortaklıktaki hissesi oranında değerlendirilecektir. Belediye Hizmetleri Projesi kapsamındaki inşaat sözleşmelerinde kısmi geçici kabulü yapılan işlerin miktarı teklif sahibinin yüklenimindeki iş olarak gözükmeyecektir. Teklif verilen iş ile benzerliği olmayan işler dikkate alınmayacaktır. Örneğin kanalizasyon şebekesi için teklif veren bir firmanin taahhüdü altında devam eden atıksu arıtma tesisi işi varsa bu iş ile ilgili olarak yeterlilik kriterlerini karşılaması açısından bir işlem yapılmayacaktır.

Sulama suyu boru hattı inşaatı, organize sanayi, kooperatif, toplu konut ve köy yerleşimlerine ait içmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz ve yağmursuyu şebekesi inşaatı işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

İçmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz ve yağmursuyu şebekelerinde devam eden işler, son teklif verme tarihine kadar parasal olarak yüzdesekseninin (%80) tamamlanmış olması ve İşveren ile bir ihtilafı bulunmaması kaydıyla (İş Durum belgeleri ve hak edişler ile belgelenecektir) benzer iş mahiyetine dahil edilecektir. Su tutucu yapı işlerinde geçici kabulü yapılmamış işler benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

(iii) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının 960.000 (DOKUZ YÜZ ALTMIŞBİN) TL olması gerekmektedir.

Teklif Sahibinin yükleniminde Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve Belediye Hizmetleri Projesinde yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir.

Teklif Sahibinin Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

(iv) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin (i) ve (iii) alt maddelerindeki asgari kriterlerin en az yüzdeyirmibeşini (%25)'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az yüzdekırk (%40)'ını karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka yüzdeyüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir.

Benzer işlerin hesaplanmasında, ortak girişim olarak tamamlanan işler için her bir ortağın ortak girişimdeki hissesi oranındaki tamamlanmış iş kabul edilecektir. Ortak girişim olarak benzer iş kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlere ait toplam döşenen içmesuyu/kanalizasyon/ yağmursuyu/doğalgaz hattı uzunluğu söz konusu ortağın ortak girişimdeki hisse oranı ile çarpılarak benzer iş miktarı belirlenecektir. Su deposu hacmi ve pompa istasyonu kapasitesi de ortak girişimdeki hisse oranı ile çarpılarak belirlenecektir.

(v) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

(vi) Başvuru sahibinin son beş (5) yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

(vii) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

3 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL (veya TL karşılığı Avro) karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, MESKİ Genel Müdürülüğü’nün Vakıflar Bankası Metropol Şubesinde bulunan 00158007292286504 numaralı TL hesabına, MES- W10 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

4 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için teklif bedelinin para biriminin en az yüzdeiki (%2)'si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese;

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

MESKİ

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Akbelen Caddesi Mezarlık Karşısı

Telefon. 324. 320 10 93

Faks: 324. 321 24 02

Oda No: Etüt ve Plan Dairesi Hizmet Salonu

 

8 Ağustos 2011 günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır.

5 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 08 /Ağustos / 2011 günü saat 14.15’de, aynı adreste açılacaktır.

6 -Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

 

MESKİ ile ilgili adres bilgileri aşağıda yazıldığı gibidir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Akbelen Caddesi Mezarlık Karşısı

Telefon   :   +(90) 324 320 10 93

Faks        :   +(90) 324 321 24 02

E.mail     :   lemanakkas@meski.gov.tr

Web        :   www.meski.gov.tr

Oda No   :   Etüt ve Plan Dairesi Hizmet Salonu

5527/1-1


NETWORK ANALYZER SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:

Network Analyzer alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/102150

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Network Analyzer 1 adet

b) Teslim yeri                                 :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                               :   Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                            :   15/7/2011 Cuma günü saat 11:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/7/2011 Cuma günü saat 11:30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi ,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 -Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır

5529/1-1

—————

HAREKET ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hareket Analiz Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/102119

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Hareket Analiz Sistemi 1 Adet

b) Teslim yeri                                 :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                               :   Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                            :   15/7/2011 Cuma günü saat 09.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/7/2011 Cuma günü saat 09.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi ,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır

5530/1-1

—————

SUNUCU BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Sunucu Bilgisayar alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/102127

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Sunucu Bilgisayar 1 adet

b) Teslim yeri                                 :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                               :   Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                            :   15/7/2011 Cuma günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/7/2011 Cuma günü saat 11:00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır

5531/1-1

—————

ORKESTRA ARP SATIN ALINACAKTIR

Orkestra Arp alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/102140

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Orkestra Arp 1 adet

b) Teslim yeri                                 :   Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

c) Teslim tarihi                               :   Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 26.12.2011 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                            :   15/7/2011 Cuma günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.2- Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/7/2011 Cuma günü saat 10:00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır

5532/1-1

—————

İKLİMLENDİRME (KLİMATİK) TEST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

İklimlendirme (Klimatik) Test Kabini alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/102135

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   İklimlendirme (Klimatik) Test Kabini 1 adet

b) Teslim yeri                                 :   Hacettepe Ünivenrsitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                               :   Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 150 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                            :   15/7/2011 Cuma günü saat 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış isteklinin adına düzenlenmiş Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.2.2-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.2.2.1 Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE uygunluk beyanı

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.2.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/7/2011 Cuma günü saat 10:30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5528/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan Deniş Lavvar Tesisinde Üretilen 20.000 Ton Kömürün Soma Kömürleri A.Ş Torbalama Tesisine Taşınması ve Boşaltılması, Işıklar Panosu ve civarındaki stoklardan 500.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B termik Santralının Stok sahalarına taşınması ve Boşaltılması ve Açıkocak Makine Parkında bulunan İş Makinası ve Ağır İş Kamyonlarda Bulunan Klimalarının Arıza, Montaj, Demontaj ve Parça değişimi hizmet alımı işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası           :   (236) 613 23 26 (4 hat)                      Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi              :   elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1

Müessesemize ait Deniş Lavvar Tesisinde Üretilen 20.000 Ton Kömürün +18 Kömürün Soma Kömürleri A.Ş Torbalama Tesisine Taşınması ve Boşaltılması işi

2011-101250

2011-1255

18/7/2011 - 15:00

80 Takvim günü

2

Müessesemize ait Işıklar Panosu ve civarındaki stoklardan 500.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B termik Santralının 1-4 (Yırca veya balcı kapısı) ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok sahalarına taşınması ve Boşaltılması işi

2011-101104

2011-1266

15/7/2011- 15:00

200 Takvim günü

3

Müessesemize ait Açıkocak Makine Parkında bulunan 240 adet İş makinesi ve Ağır İş Kamyonlarda Bulunan Klimalarının Arıza, Montaj, Demontaj ve Parça Değişimi İşi

2011-101264

2011-1273

26/7/2011-14:00

365 Takvim günü

 

b) Yapılacağı yer                            :   TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                                   :   İşin süreleri takvim günü olarak yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                  :   Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer              :   ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111  45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanı her üç ihale içinde 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az her üç ihale içinde 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

5521/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :   AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :   0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi     :   ael@euas.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı:

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - Haberleşme Kablosu

10.000 Metre

2011/90449

TER-AEL 2011-480

50,00-TL

28/07/2011

2 - Kuru Tip Hava Nüveli Tristör Kontrollü Reaktör

       2 Adet

2011/90459

TER-AEL 2011-479

50,00-TL

28/07/2011

3 - Dalgıç Pompa Elek. Motoru

    105 Adet

2011/90555

TER-AEL 2011-576

50,00-TL

27/07/2011

4 - Rulman ve Manşon

     15 Kalem

2011/90555

TER-AEL 2011-478

50,00-TL

27/07/2011

5 - Enerji ve Kumanda Kablosu

     14 Kalem

2011/90555

TER-AEL 2011-698

50,00-TL

29/07/2011

 

b) Teslim Yeri                        :   AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :   Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale Usulü                         :   Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :   Yukarıda belirtilen tarihte, Saat : 14:30

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4 - 1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur.

4- 2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 ) Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dökümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.30’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5498/1-1

—— • ——

TİTREŞİM ARIZA DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/98509

İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi     :   www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

1 Adet Titreşim arıza dedektörü (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 26/7/2011 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5468/1-1