1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAKUMLA TEMİZLEME VE TOPLAMA ÜNİTESİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:TAVŞANLI - KÜTAHYA


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden:


422 KALEM LABORATUAR CİHAZLARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:


9.000 ADET ÇAM TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BANKAMIZ İHTİYACI İÇİN 1.400 ADET SUNUCU VE OPSİYONEL ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


TRAVERS DEĞİŞTİRME APARATI VE BALAST REGÜLATÖRÜ APARATI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TİRFONÖZ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KÖMÜR DÖKÜŞ ŞUTLARI VE METAL KOMPANSATÖRLERİN İMALİ, İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ VE İŞLETME REVİZYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA SİSTEME MONTAJI VE DEVREYE ALINARAK ÇALIŞTIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2011/2012 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Etimesgut Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


40.000 ADET EKMEK SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF BİLGİSAYAR VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


190.000 TON PİRİTİN DENİZYOLU VE KARAYOLU İLE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


ELEKTRONİK TAŞIT KANTARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI KANTARLARINDAN ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KATODİK KORUMA TRANSFORMATÖR/REDRESÖRÜ VE YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET MOBİL SESLENDİRME (ANONS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

DHMİ Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


380 KV SOMA B TM-MANİSA E.İ.H.’NIN (86 KM) KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARININ YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MAK.TEÇ.YATIRIMLARINDAN 12 KALEM 20 ADET MALZEMENİN TEMİNİ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET 45 TON KALDIRMA KAPASİTELİ GEZER VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


MEYDAN HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAKUMLA TEMİZLEME VE TOPLAMA ÜNİTESİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

Tunçbilek Termik Santralı Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Ünitesi Kurulması işidir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/97896

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası           :   0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Tunçbilek Termik Santralı Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Ünitesi Kurulması işidir.

b) Teslim yeri                                 :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                               :   İşletmemiz tarafından yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren vakumlu temizleme sisteminin teslim ve montaj işlemi 90 takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                            :   21/7/2011, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 21/7/2011 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

5344/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 324,00 TL ile en çok 1.745.220,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 33,00 TL, en çok 174.522,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Selenyum, Temizleme Robotu, Güneş Gözlüğü, Kumaş, Tandberg TV Aksamları, Muh. Giyim Eşyası, Muh. Kol Saatleri, Muh. Marka Oto Çıkma Parçaları, Değirmen Şasesi, Karıştırma Makinası, Boru Pompa Aksamı, Isıtma Bujisi Yakıt Pompası, İşlenmiş Kuru İncir vb. 46 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi Menderes Caddesi No:6 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 14/7/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 13/7/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar 1474. Sokak No:1/6 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: İZMİR İşletme Şube Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5273/1-1


422 KALEM LABORATUAR CİHAZLARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden:

Üniversitemiz fakültelerine kurulacak olan 9 adet yeni laboratuara 422 kalem laboratuar cihazları ve malzemelerinin alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta olup idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası               :   00996 (312) 54 19 42-47 / 00996 (312) 54 19 35

c) Elektronik posta adresi                  :   ihale@manas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.manas.kg

2 - İhale konusu malın                        :   Laboratuar cihazları ve malzemelerinin Alımı Hk.

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Laboratuar cihazları ve malzemelerinin Alımı. Ayrıntılı bilgi Teknik ve idari şartnamelerde mevcuttur.

b) Teslim yeri                                     :   Cal Kampusu Bişkek/ Kırgızistan

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                   :   Sözleşme imzalandıktan sonra 45 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Rektörlük Binası Senato Salonu Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati                                :   21/7/2011 saat : 10.00

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

5 - Teklif mektubu,

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - İş bitirme belgesi,

8 - Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli

9 - Banka mektubu

10 - İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

11 - İhale dokümanı, idarenin ihale@manas.edu.tr adresinden alınabilir.

12 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rektörlük binası Satın Alma Müdürlüğü Tınçtık Caddesi No:56 Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5360/2-1


9.000 ADET ÇAM TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan 9.000 Adet Çam Tahta Palet idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Gazlıgöl Mevkii İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nden ve “Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu Fatih/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13 TEMMUZ 2011 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

5321/1-1

—— • ——

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, 350 Çuval Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Teklifler en geç 5/7/2011 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74

5307/1-1

—— • ——

BANKAMIZ İHTİYACI İÇİN 1.400 ADET SUNUCU VE OPSİYONEL ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

- Bankamız ihtiyacı için 1.400 adet sunucu ve opsiyonel ürünler satın alınacaktır.

- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

- Konu ile ilgili şartnameler, Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Trafo Durağı Varlık Yenimahalle ANKARA adresindeki hizmet binasından 750,00-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

- Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 13/7/2011 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

- Bankamız (Yapım işleri ayrık) 4734 sayılı yasaya bağlı değildir.

- İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0.312 584 53 34 no’lu, teknik konularda tamamlayıcı bilgi 0.212 304 61 08 no’lu telefondan alınabilir.

5308/2-2


TRAVERS DEĞİŞTİRME APARATI VE BALAST REGÜLATÖRÜ APARATI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                         :  2011/94497

İdarenin:

a) Adresi                                  :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:

Colmar demiryolu ekskavatöründe kullanılmak üzere 1 adet travers değiştirme aparatı ve 1 adet balast regülatörü aparatı (Teknik şartnameye göre) montaj dahil satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale, TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü İlkyardım Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde yapılacak olup, tekliflerin ihale gün ve saati olan 28/7/2011 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5230/1-1

—————

TİRFONÖZ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt No                         :  2011/97323

İdarenin:

a) Adresi                                  :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

5 Adet Tirfonöz makinesi (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 28/7/2011 günü saat 15/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5331/1-1


KÖMÜR DÖKÜŞ ŞUTLARI VE METAL KOMPANSATÖRLERİN İMALİ, İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ VE İŞLETME REVİZYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA SİSTEME MONTAJI VE DEVREYE ALINARAK ÇALIŞTIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/95597

1 – İdarenin Adresi                 :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No            :   Tel : 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks : 0 224 831 73 46

2 – İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   EÜAŞ – Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan kömür döküş şutları ve metal kompansatörlerin teknik şartname esasları doğrultusunda imali, İşletme Müdürlüğüne teslimi ve işletme revizyon çalışmaları sırasında sisteme montajı ve devreye alınarak çalıştırılması

b) Teslim Yeri                        :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi    :   İmalat süresi sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim günüdür. Montaj süresi ise Yer Teslimine müteakip 35 takvim günü

3 – İhalenin Yapılacağı Yer     :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati       :   14/7/2011 Perşembe Saat 14:00

4 – İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 50,00- TL (Elli) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 – İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 (Altmış) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 14 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 14.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekli firmalar birim fiyat cetveline uygun olarak teklif vereceklerdir. Değerlendirme ise toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. Yükleniciye birim fiyat hizmet alımı sözleşmesi düzenlenecektir.

8 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 – Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5311/1-1


2011/2012 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Etimesgut Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt numarası                      :   2011/97250

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   312 244 90 55 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ankaraseker@turkseker.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   2011/2012 Kampanya Döneminde 125.000 Ton Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

b) Yapılacağı yer/yerler                  :

Kantarın Adı               Sevk Fabrikası            Pancar Miktarı

Karakeçili                          Ankara                     6.000     Ton

Beypazarı                         Ankara                     2.000     Ton

Alibeyli                             Ankara                     4.500     Ton

Kalecik                              Ankara                     3.500     Ton

Balışeyh                            Çorum                     5.500     Ton

Çerikli                               Çorum                     3.500     Ton

Karacaahmet                     Ankara                   25.000     Ton

Sarıoba                              Ankara                   14.000     Ton

Yaralı                                Ankara                   32.000     Ton

Yenice                               Ankara                   19.000     Ton

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   12/7/2011 Salı günü Saat 14.00

4) - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5282/1-1


40.000 ADET EKMEK SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 300 gr. Üzerinden ekmek alımı 20 Temmuz 2011 Çarşamba günü Saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S/N

MALZEMENİN ADI

BİRİMİ

MİKTARI

1.

EKMEK (300 GR. ÜZERİNDEN)

ADET

40.000

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

5358/1-1

—————

MUHTELİF BİLGİSAYAR VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

1 - Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen muhtelif bilgisayar ve malzemelerinin alımı 15 Temmuz 2011 Cuma günü Saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S/N

MALZEMENİN ADI

BİRİMİ

MİKTARI

1.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR (TİP-1)

ADET

26

2.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR (TİP-2)

ADET

30

3.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR (TİP-3)

ADET

1

4.

EKRAN

ADET

53

5.

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR (TİP-1)

ADET

5

6.

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR (TİP-2)

ADET

1

7.

LASER YAZICI (TİP-1)

ADET

14

8.

LASER YAZICI (TİP-2)

ADET

1

9.

TARAYICI

ADET

1

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

5359/1-1


190.000 TON PİRİTİN DENİZYOLU VE KARAYOLU İLE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/98235

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   KORKUT REİS MAHALLESİ CİHAN SOKAK 2 06430 Sıhhiye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   3122942200 - 312292132

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu malın niteliği,

   türü ve miktarı                             :   Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Sülfürik Asit Fabrikası ihtiyacı için 2011-2012 yılları içerisinde aylık temrinler halinde ETİ BAKIR A.Ş. tarafından İnebolu Yükleme Tesislerinden gemiye yüklenecek 190.000 ton pirit konsantresinin gemilerle İnebolu-Bandırma arasında denizyolu ile nakliyesi ve kamyonlarla Sülfürik Asit Fabrikası stok sahasına nakliyesi hizmet alımı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                            :   19/7/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belgeyi,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesini;

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

4.10.1. Bu iş için tahsis edilecek gemiler sigorta kapsamında Class Sertifikalı, takribi 1.000-3.000 ton kapasitede olacaktır.

“4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belgenin eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

4.10.2.İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

4.10.3. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mal, güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik gösteren her türlü denizyolu/karayolu yük taşımacılığı hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5330/1-1


ELEKTRONİK TAŞIT KANTARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :   80 TONLUK ELEKTRONİK TAŞIT KANTARI alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011 / 94189

Dosya. no                               :   1125511

1 - İdarenin                             :

a) Adres                                  :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :   Tel: 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                   Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   80 Tonluk elektronik taşıt kantarı: 1 adet

b) Teslim yeri                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :   İşe başlanmasını müteakip: 90 takvim günüdür.

3) İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   20/7/2011 çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e)                Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) - Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20/7/2011 çarşamba günü saat 15.00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli -taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5278/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İLİ                                      :   Ankara

İLÇESİ                               :   Yenimahalle

MAHALLE                       :   Yeniçağ

ADA                                  :   8036

PARSEL                             :   18

YÜZÖLÇÜMÜ                 :   1760m²

HİSSESİ                             :   Tam

MÜLK SAHİBİ                 :   Ankara İl Özel İdaresi

VASFI                                :   Arsa

SINIRI                                :   Planında

FİİLİ DURUMU               :   Zemin + 3 katlı arsa üzerindeki Yenimahalle Özel İdare İşhanı

İMAR DURUMU             :   İmarlı olup, Konut ve Fiilen Ticaret Bölgesinde,Ayrık Nizam 5 kata müsaadeli (Zemin + 4 Kat )

ADRESİ                             :   Yenimahalle İlçesi Yeniçağ Mahallesi Ragıp Tüzün Caddesi No:114 - ANKARA

İHALE TARİHİ                :   13/7/2011

İHALE SAATİ                  :   10:30

MUHAMMEN BEDELİ  :   4.210.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNATI         :   126.500,00.-TL

1 - İl Encümeninin 15/6/2011 tarih ve 129/137 sayılı Kararı ile satışı uygun görülen Yukarıda teferruatı belirtilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Yenimahalle Özel İdare İşhanının arsası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Yenimahalle İlçesi, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi 67 numaradaki İl Özel İdaresi Hizmet Binası içerisindeki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içinde alınabilir.

4 - İhaleye Girebilmek için İsteklilerde aranan şartlar;

A) Geçici teminatı yatırmış olmak

1 - Maliye Bakanlığınca belirlenmiş banklardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.

2 - Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuz (Ankara İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi nezdindeki TR98 0001 0006 8203 7012 02 5003 nolu hesaba yatırılacaktır)

B- Gerçek Kişiler ;

a) Kanuni İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi (Türkiye),

c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

f) Vekaleten Katılıyor İse Noterlikçe Düzenlenmiş Vekaletname,

C- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;

a) İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,(Ticaret Sicil Belgesi)

b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

d) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

D- Ortaklık Olması Halinde;

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

c) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

E- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı.

c) Yetki belgesi.

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

e) İmzalanmış Taşınmaz Mal Şartnamesi

5 - Bina ile ilgili tüm teknik bilgi ve belgeler dosya içerisindeki satış raporunda mevcut olup, dosya içerisinde görülebilir.

6 - Teklif mektubu (iç Zarf), dış zarf örneği ve dış zarf içinde aranacak belgeler Encümen Müdürlüğünden alınabilir.

7 - İsteklilerde aranan belgeler 13/7/2011 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna verilecektir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Yasanın 37 maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur..

4990/1-1


SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI KANTARLARINDAN ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/97432

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu Üzeri 6. Km. Susurluk / BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası       :   0 266 865 19 40 (4 Hat) 0 266 865 26 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   2011/2012 Kampanya döneminde 88.000 ton pancarın Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti

b) Yapılacağı yer/yerleri             :   Şartname eki listede ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Susurluk / BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                        :   14/7/2011 - 14.00' de

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler :

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya ,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

9 - İhale dokümanı; Susurluk Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 14/7/2011 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ( Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.). İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5343/1-1


KATODİK KORUMA TRANSFORMATÖR/REDRESÖRÜ VE YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

Katodik Koruma Transformatör/Redresörü ve Yedek Parçaları (her bir redresör için tava, ekran kartı ve kontrol paneli olmak üzere) İşi, BOTAŞ İkmal Yönetmeliği, Kapalı Zarf İle Teklif İsteme usulü ile satın alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Eskişehir Yolu 23. km Yapracık ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   (312) 299 82 82 – (312) 299 83 00

c) Elektronik Posta Adresi         :   ofaruk.durmus@botas.gov.tr

ç) İlgili Personelinin Adı,

   Soyadı/Ünvanı                         :   Ömer Faruk Durmuş

                                                       İkmal Müdürü (V)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   20 Adet Katodik Koruma Transformatör/Redresörü ve Yedek Parçaları (her bir redresör için tava, ekran kartı ve kontrol paneli olmak üzere)

b) Teslim Süresi                         :   Mal sözleşmenin imzalanmasını müteakip 12 (oniki) haftada (teknik şartname madde 6’da belirtilen T/R ünitelerinin test süreleri dahil) teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 23.km Yapracık / ANKARA

b) Tarihi ve Saati                        :   1/8/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif mektubu,

ç) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler ile üretimini yurt içinde yapan ve yabancı firmalar ile ortak olan yerli istekliler katılabilir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman bedeli 30 Türk Lirası olup, Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü veznesine veya Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabına yatırılması gerekmektedir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 Türk Lirası doküman bedelini Vakıflar Bankası Bilkent Şubesi TR860001500158007292429682 no´lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen TL veya Döviz birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %5 'inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

5325/1-1


1 ADET MOBİL SESLENDİRME (ANONS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

DHMİ Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden:

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü’nde Kullanılmak Üzere 1 Adet Mobil Seslendirme (Anons) Sistemi Alımı (ekipmanları dahil), DHMİ İhale Yönetmeliği 24/a maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası                    :   2011/ 97949

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü (Malzeme Müdürlüğü) 06970 Esenboğa/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   312.3980000/1015-312.3980492

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ahmet.yerli@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Mobil Seslendirme (Anons) Sistemi, , Mal Alımı,1 Adet

b) Teslim yeri                                 :   DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü 06970 Esenboğa/ANKARA

c) Teslim tarihi                               :   Malzemenin teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren azami 45 (kırbeş) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   DHMİ Esenboğa Havalimanı Simülatör Binası ve Eğitim Tesisleri BZ-05 Nolu Oda 06970 Esenboğa/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   21/7/2011 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İstekli; İhale konusu seslendirme sistemin ile ilgili olarak, imalatçı ise imalatçılık belgesini, yetkili satıcı veya temsilci ise yetkili satıcılık veya temsilcilik belgesini verecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanı “DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü (Malzeme Müdürlüğü) 06970 Esenboğa/ANKARA” adresinde görülebilir ve 20,00 TL (Yirmi Türklirası) (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21/7/2011 günü, saat 11.00’a kadar “DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü (Malzeme Müdürlüğü) 06970 Esenboğa/ANKARA” adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da aynı adrese gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

5328/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2011/2012 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011/97894

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası               :   0388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                  :   Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   2011/2012 Kampanya döneminde Toplam 240.000 ton pancarın kantarlardan fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.

b) Yapılacağı yer                                :   Bor Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)

c) İşin süresi                                       :   İşin süresi Kantarlarda Pancar alımının başlamasından itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   14/7/2011 Perşembe günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yok

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5366/1-1


380 KV SOMA B TM-MANİSA E.İ.H.’NIN (86 KM) KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLARININ YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü sorumluluk sahasında tesis edilecek 380 kV Soma B TM-Manisa E.İ.H.’nın (86 km) kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onaylarının yapılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                               :   2011/97302

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası           :   02324771300- 02324771315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :   3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı            :   İhale konusu hizmet alımı, 86 km Enerji İletim Hattı Kamulaştırma Planı hazırlanarak onaylarının yapılması işi. .

b) Yapılacağı Yer                            :   İhale konusu hizmet alımı380 kV Soma B TM-Manisa E.İ.Hattı güzergahında yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                   :   İhale konusu hizmet işinin süresi iş yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Bu süreye kontrol ve onaylarda geçecek sürelerde dahildir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            :   İhale, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                              :   İhale, 8/7/2011 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İstekliler özel sektörde gerçekleştirilen iş ve ya benzer işler ile ilgili iş deneyim belgesini tevsik edici belge olarak sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin usulünce düzenlenmiş faturalarının suretlerini ve / veya fotokopilerini ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgelerini vereceklerdir.

4.3.1.2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3.2. Organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Anahtar personel

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak zorundadır.

 

No

Adet

Pozisyon

Mesleki Özellikleri

01

1

Proje Yöneticisi (Jeodezi ve fotog. Müh)

Benzer işlerde, En az 5 yıl tecrübeli

02

1

Jeodezi ve fotogrametri Mühendisi

Benzer işlerde, En az 5 yıl tecrübeli

03

2

Harita Teknikeri/Teknisyeni/ Topoğraf

Benzer işlerde, En az 2 yıl tecrübeli

 

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri yukarıdaki tabloda belirtilmektedir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgelerini sunması zorunludur.

Anahtar teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

4.3.3. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

 

Donanımın cinsi

Donanımın özelliği

Adedi

 

Yazılım

EİH-Kamulaştırma

1

 

Bilgisayar

-

2

 

Total Station(a)/ve GPS aletleri(b)

 

1(a)/ GPS seti(b)

 

Ekip Otosu

 

1

 

Telsiz

 

3

 

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan tüm kamulaştırma haritalarının (yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) hazırlanması işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 59.00.TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 8/7/2011 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere ve geçici teminat tarihi 7/11/2011 tarihinden sonraki bir tarih olmak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5367/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2011/2012 Yılı Kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/97923

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Yeni Mah. E 80 Karayolu sok. No:114 Aziziye/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası           :   0442 631 38 46 / 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   263.600 Ton Pancar Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer                            :   Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlardan Erzurum Şeker Fabrikasına 245.600 Ton Horasan Kantarından Kars Şeker Fabrikasına 18.000 Ton Pancar Nakliyesi.

 

Bölge

Kantar Adı

Tahmini Taşınacak Pancar (Ton)

Bayburt

Arpalı

8.000

 

Demirözü

5.500

 

Konursu

8.500

Çayırlı

Balıklı

17.500

 

Çayırlı

33.000

 

Zige

17.000

Hasankale

Altınbaşak

28.700

 

Avlar

19.800

 

Köprüköy

6.900

 

Yağan

28.600

Mercan

Altunkent

16.500

 

Gözeler

18.000

 

Mercan

34.000

Oltu

Oltu

3.600

                           FABRİKA TOPLAM

245.600

Horasan                              Horasan (Kars Fab.Taşınacak)

18.000

TOPLAM

263.600

 

c) İşin süresi                                   :   65 (Altmışbeş ) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                            :   13/7/2011 Çarşamba Günü Saat: 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [13/7/2011], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

5414/1-1

—— • ——

MAK. TEÇ.YATIRIMLARINDAN 12 KALEM 20 ADET MALZEMENİN TEMİNİ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Teknik Servislerde kullanılacak olan 2011 yılı Mak.Teç.Yatırımlarından 12 kalem 20 adet malzemenin temini ve Müdürlüğümüze teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/93516

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası           :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi              :   ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi       :   www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

 

S.No

MALZEME ADI

BİRİMİ

MİKTAR

1

3 Ton Kaldırma Kapasiteli Elektrikli Vinç

Adet

2

2

25 Ton Kaldırma Kapasiteli Elektrikli Yer Vinci

Adet

3

3

Ultrasonik Kalınlık Ölçme Cihazı

Adet

1

4

Portatif El Tipi Spektrometre

Adet

1

5

Kaynak Ağzı Açma Makinası

Adet

1

6

Argon Kaynak Makinası

Adet

3

7

Kaynak Makinası ( 600A)

Adet

4

8

İndüksiyonlu Rulman Isıtma Cihazı

Adet

1

9

3 Ayaklı Çektirme Aparatı Seti

Set

1

10

Kırıcı- Delici

Set

1

11

Tandem Su Yumuşatma Cihazı

Adet

1

12

Benzinli Portatif Jeneratör

Set

1

 

b) Teslim yeri                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Malzemelerin Teslim Süresi: Sözleşmeyi müteakip 3. ve 5.kalemler için 20 (yirmi), 6.7.8.10 ve 12.kalemler için 30 (otuz), 9. kalem için 45 (kırkbeş), 11. kalem için 50 (elli), 1.kalem için 60 (altmış), 2.ve 4. kalemler için 90 (doksan) TAKVİM GÜNܒdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                            :   20/7/2011 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. Banka İban Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi: TR640001 0003 0531 1960 1050 01

İhale Dökümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 20/7/2011 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.                                                                                      5205/1-1

—— • ——

1 ADET 45 TON KALDIRMA KAPASİTELİ GEZER VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2011/ 98740

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0312 309 05 15/4199 – Faks: 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 :   malzemesipariş@tcdd.gov.tr.

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı    :   1 Adet 45 ton kaldırma kapasiteli Gezer Vinç

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 8/8/2011 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5362/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2011/2012 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/97221

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2011/2012 Kampanya Döneminde Toplam 741.400 Ton Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; Linyit kömürü boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma; kireçtaşı balansı – kok tozu – kireç curufu – pres filtre toprağı – kum – ot – kuyruk uzaklaştırma; saha temizliği; tumba temizliği – düzeltilmesi ve yer silosundan pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. (Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balansının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede toplanan atıkların toplanması ve kireç curufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kömür taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür curufu – kül, Filtre pres çamuru, Ot tutucu otu + taş tutucu taşının taşınması, Pülp, brükner otu, kuyruk, küspe atık, Sabit otomatik boşaltma toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli ve Tumba temizliği – düzeltmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine getirilmesi)

b) Yapılacağı yer                    :   Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   Ilgın Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Dönemi Öncesinde (Tebliğ Tarihinde) başlar ve Rafineri Kampanyası Sonunda Biter.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                    :   19/7/2011 Salı günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İstekliler iş yerinde bulunduracakları; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe (kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile beraber vermek zorundadırlar.

İstekliler yukarıda belirtilen makine, tesis ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmetin bölümleri ile özellik, nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı usullerle gerçekleştirilen, proses devamlılığı gerektiren, makine teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile nitelikli personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5318/1/1-1

—————

KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

2011/2012 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/97213

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   2011/2012 Kampanya Döneminde 203.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Merkez – Doğanhisar

8.000

Akşehir – Doğrugöz

16.000

Akşehir – Subatan

15.000

Akşehir – Ulupınar

2.500

Akşehir – Yeşilköy

3.500

Çeltik – Çeltik

23.000

Çeltik – Gökpınar

37.000

Kadınhanı – Atlantı

5.000

Kadınhanı – Kabacalı

17.000

Kadınhanı – Kadınhanı

6.000

Kadınhanı – Kolukısa

7.000

Kadınhanı – Sarayönü

15.000

Yunak – Hacıfakılı

30.000

Yunak – Uzunbey

18.000

TOPLAM

203.000

 

b) Yapılacağı yer                    :   Nakliye hizmeti: Doğanhisar, Doğrugöz, Subatan, Ulupınar, Yeşilköy, Çeltik, Gökpınar, Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa, Sarayönü, Hacıfakılı ve Uzunbey kantarlarından Ilgın Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :   Ilgın Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Süresince

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                    :   13/7/2011 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 – L2, R1 – R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5318/2/1-1