1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 7. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Antalya 16. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Meriç Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 7. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İLANEN TEBLİGAT

Esas No         :  2006/247

Karar No       :  2010/184

Sanık             :  Muhammed Yousef Lazhar, Salah ve Halime'den Olma 1 Zahir .lu Moritanya uyruklu

Suç                :  Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma

Suç Tarihi      :  22/2/2006

Karar Tarihi  :  17/5/2011

Yukarıda açık kimliği sanık hakkında atılı suçtan yapılan açık yargılama sonunda verilen gıyabi hükümde sanığın, CMK.nun 4 ve 5235 S.K.nun 10. maddesi gereğince MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE karar verilmiştir.

Sanığa karar tebliği mümkün olmadığından gıyabi kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği, takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. V.D. Md.leri gereğince ilanen tebliğ olunur.

4965

—————

İLANEN TEBLİGAT

Esas No         :  2006/247

Karar No       :  2010/184

Sanık             :  Sanık Ali Kutluer, İrfan ve Özcan oğlu 19/2/1980 Ortaköy Lefkoşe .lu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu

Suç                :  Hırsızlık -Dolandırıcılık

Suç Tarihi      :  27/6/2006

Karar Tarihi  :  3/6/2010

Yukarıda açık kimliği sanık hakkında atılı suçtan yapılan açık yargılama sonunda verilen gıyabi hükümde sanığın, Dolandırıcılık suçundan BERAATİNE, hırsızlık suçundan ise CMK.nun 4 ve 5235 SK.nun 10.maddesi gereğince MAHKEMEMİZCE, 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA VE CEZANIN ERTELENMESİNE , karar verilmiştir.

Sanığa karar tebliği mümkün olmadığından gıyabi kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği, takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. V.D. Md.leri gereğince ilanen tebliğ olunur.

4966


Antalya 16. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Aşağıda açık kimliği, suçları ve gıyabında verilen cezaları yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, ancak kendisine Tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Kanunun 28, 29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

ESAS NO           :   2009/1013 Esas 2010/806 Karar

ADI SOYADI    :   BİLAL KIRICI

SUÇU                 :   Yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma

KANUN MAD.    :  5237 Sayılı TCK 86/1 md.

CEZASI             :   Beraat, 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

3989

—————

Aşağıda açık kimliği, suçları ve gıyabında verilen cezaları yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, ancak kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Kanunun 28, 29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

ESAS NO           :   2009/l502 Esas 2010/438 Karar

ADI SOYADI    :   GAGA TABESHADZE

SUÇU                 :   Hırsızlık

KANUN MAD.    :  5237 Sayılı TCK 141/1

CEZASI             :   Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

3990

—— • ——

Meriç Asliye Ceza Hakimliğinden:

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO                                   :   2008/50

KARAR NO                                  :   2011/42

SANIK                                           :   MUHAMMED ABDULLAH, HASAN ve SABİHA oğlu, 15/5/1976 RAMALLAH doğumlu.

SUÇ                                                :   Göçmen Kaçakçılığı Yapma

SUÇ TARİHİ                                 :   13/08/2008

UYGULANAN KANUN MAD. :   Türk Ceza Kanunu 79/1.b

VERİLEN CEZA MİKTARI        :   2 YIL 7 AY 25 GÜN HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1), 1500ADLİ PARA

TUTUKLAYAN MAHKEME    :   Meriç Sulh Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI      :   2008/13

TEVKİF TARİHİ                          :   15/8/2008

KARAR TARİHİ                          :   15/3/2011

Göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanıklar hakkında 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçenlere tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.

3991