26 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27916

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Edirne 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Fethiye 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No         :  2011/398

Karar No       :  2011/297

Davacı           :  K.H.

Sanık             :  AMIR MAHDI BAKHTİARİ, Mohammad Ali ve Fehime oğlu, 7/8/1983 TEHRAN doğumlu, İran Uyruklu

Suç                :  5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık

Suç Tarihi      :  2009 Yılı Mart Ayı

Suç Yeri         :  Ağrı/Doğubayazıt

Karar Tarihi  :  30/3/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında beraat ve 600,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

2856

—————

Esas No         :  2011/397

Karar No       :  2011/288

Davacı           :  K.H.

Sanık             :  VEFA İSAYEVA, Oktay ve Aide kızı, 6/9/1977 GENCE AZERBAYCAN doğumlu, Azerbaycan Uyruklu

Suç                :  5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık

Suç Tarihi      :  17/1/2011

Suç Yeri         :  Iğdır/Merkez

Karar Tarihi  :  30/3/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ise de; sanığın Iğdır ilinde yakalandığı ve suçun işlendiği yerin belli olmadığı ve belirlenemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nun 13/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Kilis Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

2857


Edirne 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No  : 2005/485

Karar No    : 2011/36

Hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/02/2011 tarihli ilamı ile Zaman Aşımı Nedeniyle düşme kararı verilen Valerı ve Ana kızı, 1976 doğumlu, VALENTINA CICATI ve Petru ve Ghena oğlu, 1975 D.lu, IGON CICATI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

1821

—————

Dosya No  : 2005/1032

Karar No    : 2010/621

Hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/12/2010 tarihli ilamı ile Zaman Aşımı Nedeniyle Düşme kararı verilen Nasip ve Bariye oğlu, 06/09/1970 doğumlu LJULJZIM MORINA ve Celadin ve Leyla oğlu, 06/04/1976 D.lu, ETEM SALJA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

1822

—— • ——

Fethiye 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No     : 2005/443

Karar No    : 2010/629

Kullanmak için Uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2010 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle CMK.nun 223/8.maddesi gereğince Düşürülmesine karar verilen Nusretullah ve Eşref Saadet oğlu 1975 d.lu, Taran/ İran nüfusunda kayıtlı Tahran Favdis Bolvar İran adresinde oturur DAVOOD ŞARLAK'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

1820

—————

Esas No     : 2003/259

Karar No    : 2010/596

Dolandırıcılık suçundan, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/12/2010 tarihli ilamı ile Emniyeti kötüye kullanmak suçundan 765 s.TCK.508 maddesi gereğince yargılaması yapılmış, 765 s.TCK.nun 102/4-6.maddesi gereğince kamu davasınının Zaman Aşımı Nedeniyle Ortadan kaldırılmasına karar verilen İsmayıl ve Maguna kızı 1962 d.lu Azebeycanda oturur AYGÜN BİKUJİNA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

1819


Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2004/423

Karar No : 2007/1035

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan sanık Miri ve Rabia kızı, 20/11/1973 D.lu.Hatay Merkez Hanyolu köyün.k.HÜLYA ALKAN hakkında mahkememizin 5/3/2010 tarih ve 2004/423-2007/1035 E.K.sayılı ilamı ile Adana l. Asliye ceza Mah.nin 6/11/2007 gün ve 2004/423-2007/1035 E.K.salımı ilamının münhasıran (Miri ve Rabia kızı. 20/11/1973 D.lu.Hatay Antakya Hanyolu n.k.C:143, ASN:81, Sıra no:38 de k.) HÜLYA ALKAN yönünden CMK.322 md.uyarınca İPTLİNE, Hülya ALKAN'IN beraatine, GERÇEK SANIK Ahmet ve Güler kızı, Hatay Kırıkhan Mahmutlu köyünden HATİCE SAĞ hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasına gıyabında karar verildiği, bütün aramalara rağmen adresinin meçhul kaldığı anlaşıldığından, 7201 sayılı Tebligat kanununun 28 ve müteakip md. uyarınca hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine bu süre içinde beyanda bulunmak sureti ile Yüksek Yargıtay’a gönderilmek üzere temyiz hakkının bulunduğuna karar verildi.

İlanen tebliğ olunur.

158