16 Nisan 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27907

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türk Akreditasyon Kurumundan:

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

Eurobank Tekfen Anonim Şirketinden:

Arap Türk Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

ANTALYA KALEİÇİ YÖNLENDİRME TABELALARI ULUSAL TASARIM YARIŞMASI

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, değişik esnaf grupları için ticari tabelalar ve sokak isimlerini belirten levhaların elde edilmesiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesince serbest katılımlı, tek aşamalı, ulusal güzel sanat eserleri yarışması ilan edilmiştir.

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 13/8/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne dayanılarak düzenlenmiştir.

 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE BAŞVURU

A - Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanlarından olmamak

B - Yarışmaya şartnamesi ve eklerine sadece www.antalya-bld. gov.tr web adresinden ulaşılacaktır. Yarışma şartnamesine web sayfası aracılığıyla ulaşan tasarımcılar iletişim bilgilerini ve yarışmaya katılacaklarını teslim tarihine kadar, kaleiciantalya@gmail.com e-posta adresine bildirmek zorundadırlar. Yarışma şartnamesi ücretsizdir.

C - Yarışmaya mimarlar, iç mimarlar, endüstri ürünleri tasarımcıları, sanatçılar ve öğrenciler katılabilir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

- Yarışmanın Duyurulması                                                                 18 NİSAN

- Soru Sorma Süresinin Bitimi                                     (saat 17:30)      2 MAYIS

- Eserlerin Son Teslim Tarihi                                      (saat 18:30)    17 HAZİRAN

- Jürinin Değerlendirme Toplantısı                                                    24 HAZİRAN

 

Sergileme 1. Ulusal Mimarlık Bienali Antalya’da yapılacaktır. Kolokyum, ödül töreni günleri ve yerleri Mimarlar Odası Antalya Şubesi www.antmimod.org.tr web adresinden daha sonra duyurulacaktır.

 

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN ADLARI:

a) Danışma Jüri Üyeleri

1 - Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

2 - Süleyman EVCİLMEN - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı

3 - Osman AYDIN - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı

4 - Prof. Dr. Havva IŞIK - Antalya Koruma Bölge Kurulu Başkanı

5 - Doç. Dr. Emre MADRAN - Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Danışmanı

 

b) Asil Jüri Üyeleri

1 - Recep ESENGİL - Mimar

2 - Himmet ÖCAL - Grafik Tasarımcı

3 - Tufan DAĞISTANLI - Tasarımcı

4 - Benan ÇELİKEL - Ürün Tasarımı

5 - İkbal ERBAŞ - Y.Mimar

c) Yedek Jüri Üyeleri

1 - Özden OFLU - Sanat Tarihçisi

2 - Ayşe KORKUT – Heykeltıraş

3 - Semiha İDİL - Grafiker

 

d) Raportörler

1 - Ayşe GÜRAL - Mimar

2 - Nilgül YILMAZ - Mimar

 

ÖDÜLLER

1. Ödül                           5.000 x 1 = 5.000-TL

2. Ödül                           4.000 x 1 = 4.000-TL

3. Ödül                           3.000 x 1 = 3.000-TL

5 adet Mansiyon            1.000 x 5 = 5.000-TL

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

Antalya Kaleiçi Yönlendirme Tabelaları Ulusal Tasarım Yarışması Raportörlüğü:

Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem mah. 3808. sok. No:8 Antalya

Telefon   : 0 242 237 86 92 -93-94

Faks        : 0 242 237 58 20

E-posta   : kaleiciantalya@gmail.com

2971/1-1

—— • ——

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Prof

1

1

Cerrahi Tıp Bil.

Tıbbi Patoloji

Prof.

1

1

 

Kadın Hast. Doğum

Prof.

1

3

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Radyo TV Sinema

Sinema

Prof.

1

1

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Kimya

Fizikokimya

Prof.

1

1

                                                                                                                                  2972/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2008/168 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

2994/1-1

 


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 1/4/2011      Karar No: 6251

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :   Arar Petrol Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :   Dumluca Sokak No: 19, 06530 Beysukent, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                      :   21/12/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                            :   X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ                                  :   ARR/X/J

- KAPSADIĞI İLLER                           :   Siirt

- YÜZÖLÇÜMÜ                                   :   49.472 hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :   AR/ARR/4901

KARAR:

Arar Petrol Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde ARR/X/J işaretli, AR/ARR/4901 hak sıra numaralı ve 49.472 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2977/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 1/4/2011      Karar No: 6249

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :   Arar Petrol Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :   Dumluca Sokak No:19, 06530 Beysukent, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                      :   21/12/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                            :   X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ                                  :   ARR/X/H

- KAPSADIĞI İLLER                           :   Siirt

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :   49.259 hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :   AR/ARR/4899

KARAR:

Arar Petrol Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde ARR/X/H işaretli, AR/ARR/4899 hak sıra numaralı ve 49.259 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2978/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 1/4/2011      Karar No: 6250

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :   Arar Petrol Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :   Dumluca Sokak No:19, 06530 Beysukent, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                      :   21/12/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                            :   X no.lu Siirt

- SAHA İŞARETİ                                  :   ARR/X/İ

- KAPSADIĞI İLLER                           :   Siirt

- YÜZÖLÇÜMÜ                                   :   49.945 hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :   AR/ARR/4900

KARAR:

Arar Petrol Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde ARR/X/İ işaretli, AR/ARR/4900 hak sıra numaralı ve 49.945 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2979/1-1

—————

Riva Enerji Üretim Petrol Madencilik İnş. Liman İşl. Tic.A.Ş.’nin XVII No.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde bulunduğu AR/RVA/4569, 4570, 4571 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 5/4/2011 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

2980/1-1

—————

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3076’ncı sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası, Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 5/4/2011 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamesinin:

 

Bölgesi

Hak Sıra Nosu

Ruhsat

Nosu

İntikalden Sonraki

Yüzölçümü (H)

X

AR/ÇLK/4778

3076

7237

2981/1-1

—————

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnamesi asli defterinin 3068’inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası, Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 5/4/2011 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamesinin:

 

Bölgesi

Hak Sıra Nosu

Ruhsat

Nosu

İntikalden Sonraki

Yüzölçümü (H)

XII

AR/ÇLK/4614

3068

21.815

2982/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1625-1946 hak sıra no.lu İşletme ruhsat sahasındaki üretim sahasından başlayan doğal gaz boru hattı güzergahındaki kuyuların performanslarını artırmak amacıyla yapılması planlanan doğalgaz boru hattı inşası için gerekli olan, ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Lüleburgaz 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Evrensekiz Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 64, 65, 66, 140, 141, 142, 143, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 172, 180, 181, 189, 200, 201, 269, 270, 271, 274, 275, 573, 574, 591, 592, 593, 594, 595, 608, 706, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 733, 734, 741, 2283, 2286 ile Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Umurca Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 1182, 1188, 1191, 1331, 1400, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1484, 1485, 1495, 1496, 1512, 1513, 1521, 1567, 1569, 1573, 1587, 1603, 1621, 1622, 1625, 2107, 2108, 2149, 2150, 2151, 2186, 2187, 2193, 2233, 2234, 2451,  ile Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Tatarköy Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 947, 955, 956, 957, 959, 960, 1161, 1217, 1227, 1228, 1229, 1236, 1237, 1239, 1243, 1244, 1245, 1251, 1252, 1275, 1276, 1277, 1878, 2284, 2289, 2290, 2291, 2360, 2362, 2363, 2364, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2443, 2444, 2445, 2461, 2478, 2640, 2641, 2644, 2645, 2646, 2652, 2654, 2655, 2669, 2670, 2671, 2873, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2887, 2888, 3204, 3205, 3206 ile Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Turgutbey Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 438, 442, 443, 445, 449, 501, 502, 503, 510, 514, 2101, 2102, 2104, 2105, 2106, 2170, 2189, 2190, 2191, 2193, 2195, 2205, 2207, 2209, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2352, 2355, 2357, 2554, 2609, 2612, 2613, 2621, 2659 ile Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Büyük Karıştıran Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 305, 306, 367, 368, 370, 377, 378, 381, 382, 388, 389, 391, 392, 536, 539, 540, 542, 720, 721, 722, 726, 727, 739, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 825, 827, 828, 829, 833, 884, 885, 891, 893, 894, 895, 1068, 1089, 1090, 1098, 1099, 2654, 3987, 4286 ile Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Küçük Karıştıran Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 384, 387, 393, 408, 409, 410, 415, 456, 458, 459, 469, 502, 635, 636, 639, 641, 709, 719, 777, 779, 780, 784, 785, 786, 787, 789, 792, 843, 880, 908, 910, 1270, 1353, 1355, 1489, 1490, 1578, 1589 ile Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı Hamitabat Köyü üzerinde kalan alanda bulunan tapunun, 1744, 1899, 1910, 1913, 2022, 2024, 2026, 2027, 2028, 2034, 2044, 2045, 2046, 2047, 2080, 2083, 2089, 2091, 2093, 2096, 2097, 2102, 5145, 5146,  parsellerle ilgili toplam 250.782,38  m2 lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlak yolu ile irtifak hakkı tesisine karar verilmesi için 30/12/2010 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 inci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

2983/1-1

—————

TransAtlantic Turkey Ltd. Şti. ile Selsinsan Petrol, Maden, Turizm, Organizasyon, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin müştereken sahip bulundukları ve arama ruhsatı asli defterinin 3066’ncı sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 11/4/2011 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

 

Bölgesi

Hak Sıra Nosu

Ruhsat

Nosu

İntikalden Sonraki

Yüzölçümü (H)

X

AR/SEL-TAT/4642

3066

49.937

                                                                                                                     2984/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 6/4/2011      Karar No: 6252

ŞİRKETİN :

-TİCARİ UNVANI                               :   Petrako Petrol, Doğalgaz, İnşaat, Taahhüt İşleri ve Dış Ticaret Ltd.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ  :   Arif Nihat Asya Sokak No: 43/A-06450 Oran Şehri Çankaya-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                      :   26/10/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                            :   XIV No.lu Adana

- SAHA İŞARETİ                                  :   PTK/XIV/A

- KAPSADIĞI İL                                  :   Niğde

- YÜZÖLÇÜMÜ                                   :   49.472 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :   AR/PTK/4872

KARAR:

Petrako Petrol, Doğalgaz, İnşaat, Taahüt İşleri ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin XIV No.lu Adana petrol bölgesinde PTK/XIV/A işaretli ve AR/PTK/4872 hak sıra numaralı, 49.472 hektarlık saha için petrol arama ruhsatının verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2985/1-1

 


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İl/İlçe

Ceylanpınar/Şanlıurfa

Adresi

Ceylanpınar/Şanlıurfa

Tel-Faks

0 414 471 49 74 – 79                             0 414 471 43 78 – 471 52 28

Posta Kodu

 

E-Mail

satinalma@tigem.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Akagündüz

 

Adresi

İnkılap Mah. Eski PTT Cad. No: 63 Ceylanpınar/Şanlıurfa

 

T.C. Kimlik No.

47644220302

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

011 016 11 63

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ceylanpınar

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

63-35748

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3023/1-1

 


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/117802

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Kocaeli/Derince

Adresi

İbni Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii

Tel-Faks

(0262)-2335500/2335534

Posta Kodu

41900

E-Mail

satinalma@kddh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İnandım Grup Turizm İnşaat Organizasyon Kuyumculuk Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Mert İnandım

Adresi

Şerifali Mah. Babrbaros Bulvarı Dergahı Sokak No: 3/2 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

17101970422

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Sarıgazi V.D./476 065 5327

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 740988

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3001/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191340

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Yenidoğan Mah. Aziziye Cad.   No: 86

Tel-Faks

(0362)-3113030/2308611

Posta Kodu

55070

E-Mail

Samsundhs9@saglik.gov.tr

4.A - İhalelere Katılmaktan

5.A - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ordu Nazar Sağlık Hizmetleri Medikal Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adil Parlatır

Adresi

Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad.     No: 1/34 Ordu

 

T.C. Kimlik No.

 

52087541990

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

K.Başı V.D./6450336913

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 5655,

Oda Sicil No: 7263

 

4.B - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.B - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adil Parlatır - Nazar Medikal

 

Adresi

Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad. Bayram Yürür İş Merkezi No: 1/34 Ordu

 

T.C. Kimlik No.

52087541990

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7220032805

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 4577,

Oda Sicil No: 6013

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3002/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/570908

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Bağcılar

Adresi

Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok.

Tel-Faks

(212)-4404000/4404244

Posta Kodu

34200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdem Yapı Malzemeleri-Ali Emre Erdem

 

Adresi

Fevzi Çakmak Mah. Atışalanı Cad. No: 44 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

64021250202

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Esenler V.D./640 212 50202

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 759246

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3003/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/563715

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Çiftlik İlçe Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Niğde/Çiftlik

Adresi

Çiftçi Mah. Kurumlar Cad. No: 4

Tel-Faks

(0388)-4112890/4112897

Posta Kodu

51800

E-Mail

Niğdedhs4@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ceylan Petrol-Ramazan Ceylan

 

Adresi

Aksaray Yolu Üzeri Çiftlik/Niğde

 

T.C. Kimlik No.

59728269626

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çiftlik Mal Müdürlüğü/2080034512

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: Çiftlik/25,

Oda Sicil No: 70099

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3004/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/312

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

İl/İlçe

Tekirdağ/Merkez

Adresi

Orta Cami Mah. Hastane Sok.  No: 1

Tel-Faks

(0282)-2626548/2626518

Posta Kodu

59030

E-Mail

tekirdag.agiz@saglik.gov.tr

4.A - İhalelere Katılmaktan

5.A - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Prestij Bilgisayar Sistemleri Tıbbi Malzeme Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Akpınar Mah. 3. Elif Sokak No: 20/1 Osmangazi/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Nilüfer V.D./772 007 2244

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 49592,

Oda Sicil No: 58531

 

4.B - İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.B - Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sağlık.Net Bilişim Teknolojileri Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Canan Köse

Adresi

Bademlik Mah. Eski Sağlık Lisesi Arka Sokak No: 1/2 Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

 

19238387326

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kırklareli V.D./611 039 3020

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3411,

Oda Sicil No: 4207

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3005/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/53105

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Balıkesir/Bandırma

Adresi

Gönen Yolu No: 75 Bandırma/Balıkesir

Tel-Faks

(0266)-7380022/7380015

Posta Kodu

10200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İZKA Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Yeni Yalova Yolu Buttim İş Merkezi A/5 1398 Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Uludağ V.D./484 068 5419

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 61763,

Oda Sicil No: 70989

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3006/1-1

—————

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA GÖRE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANANLARA AİT BİLGİ FORMU

1.Yasaklama Kararı Veren Bakanlık Kurum

T.C. Sağlık Bakanlığı

2. İhaleyi Yapan İdarenin

Adı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

Adresi

Bağlarbaşı Mahallesi/Kırıkkale

Posta Kodu

71400

İl/İlçe

Kırıkkale/Merkez

4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu Kapsamında mı?

Evet

Hayır

Tel-Faks

0318 2151000-2341600

(X)

(  )

Elektronik Posta Adresi

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Adı/ünvanı

AGEM Temizlik Taah. Tahmil Tahliye İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Yenidoğan Mahallesi Hürriyet Caddesi Ersoylar İş Hanı Kat: 2 No: 17 Merkez/Kırıkkale

Posta Kodu

 

Vergi Kimlik/Mükellifiyet No*

0080742308

İl/İlçe

Merkez/Kırıkkale

T.C. Kimlik No*

 

Tel-Faks

0318 2248600-

2248601

Ticaret/Esnaf Sicil No*

5212

Elektronik P. Adresi

agemtemizlik@hotmail.com

İnternet Adresi

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Ortak veya Ortaklıkların**

Adı/Ünvanı

 

 

Adresi

 

 

Posta Kodu

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No*

 

İl/İlçe

 

T.C. Kimlik No*

 

Tel-Faks

 

Ticaret/Esnaf Sicil No*

 

Elektronik P. Adresi

 

İnternet Adresi

 

5. Sözleşmenin Ait Olduğu İhalenin Türü

6. Sözleşmenin Ait Olduğu İhalenin usulü

Mal Alımı

(X)

Yapım İşi

(  )

Açık İhale

(X)

Pazarlık

(  )

Hizmet Alımı

(  )

Danışmanlık

(  )

Belli İstekliler Arasında

(  )

Doğrudan Temin

(  )

7. İhale İlanının Resmi Gazete’de yayımlanma Tarih ve Sayısı***

8. İhalenin imzalandığı Tarih

Tarih

 

Sayısı

 

Tarih

6/8/2009

9. Yasaklama Süresi

Ay

(7)

Gün

2

Yıl

Başlangıç T.

 

Bitiş Tarihi

 

10. Yasaklamaya Neden Olan Fiil veya Davranış

11. Yasaklamaya Neden Olan Kanun Maddesi

Malı Süresinde Teslim Etmemesi

4735 Sayılı Kanunun 25/f maddesi gereğince

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İlgilinin durumuna uygun olan kısımlar doldurulacaktır.

** Yasaklanan ortak veya ortaklıkların birden fazla olması halinde bu bölüme ek yapılabilir.

*** Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu olmayan hallerde bu kısım doldurulmayacaktır.

3007/1-1

 


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/84088

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

GATA Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. Etlik

Tel-Faks

0 312 304 61 07-0 312 304 61 00

Posta Kodu

06018

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

CARDIOLOGİC Biomedikal Mühendislik Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Marmara San. Sit. D Blok No: 73 Kat: 3 İkitelli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Halkalı V.D./203 020 1099

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

502076

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yasaklama Süresi

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesine göre CARDIOLOGİC Biomedikal Mühendislik Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında verilen ve 10 Mayıs 2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'nin 147'nci sayfasında yayımlanan 1 yıl süreli yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi tarafından 04 Şubat 2009 tarihli ve 2008/1245 Esas, 2009/135 Karar sayılı karar ile yasaklama kararının iptaline karar verilmiş ve bu karar 13 Mart 2009 tarihli ve 27168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İptal kararına karşı Danıştay 13'üncü Dairesinin 2009/3018 Esas sayılı dosyasında temyiz yoluna gidilmiş ve iptal kararının bozulması talebinde bulunulmuştur. Danıştay 13'üncü Dairesinin 01 Aralık 2010 tarihli ve 2009/3018 Esas, 2010/8170 Karar sayılı karar ile mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Ayrıca Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi tarafından 10 Mart 2011 tarihli ve 2011/525 Esas, 2011/347 Karar sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir. Bu nedenle daha önce yasaklama kararının iptaline karar verildiği için uygulanamayan 58 gün süreli yasaklama kararı, bu ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren tekrar yürürlüğe konulmuştur.

Duyurulur.

3000/1-1

 


 

2989/1-1

 


TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

 


EUROBANK TEKFEN ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

 


ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR