29 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27830

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


T.C Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Beldesi 147 ada, 4 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 6982 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 24 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim faaliyetinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2010/666 Esaslarına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 06.10.2010 tarihli ve E.2010/666 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” na hükmedildiğinden, 13.02.2010 tarihli ve 27492 sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen kuruluş hakkında tesis edilmiş olan Yapı Denetim İzin Belgesi iptali işleminin yürütmesi Bakanlık Makamının 31.12.2010 tarih ve 3747 sayılı Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

719/1-1

—————

Alanya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Şevki MÜTEVELLİOĞLU (Denetçi No:745, Oda Sicil No:32931) ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüseyin KULELİ (Denetçi No:5899, Oda Sicil No:24459)  tarafından Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2010/667 ve 2010/664 Esaslarına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Mahkemenin 06.10.2010 tarihli ve E.2010/667 ve E.2010/664 sayılı Kararları ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.01.2010 tarihli 27463 sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Alanya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Şevki MÜTEVELLİOĞLU (Denetçi No:745, Oda Sicil No:32931) ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüseyin KULELİ (Denetçi No:5899, Oda Sicil No:24459)  hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemleri, Bakanlık Makamının 04.01.2011 tarih ve 04 sayılı Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

718/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Diyadin İlçesi Hizmet Vakfı 18/11/2010 tarihinde kesinleşen Diyadin Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/07/2010 tarih ve E. 2008/130, K. 2010/156 sayılı kararı ile dağılarak, merkezi sicilden terkin edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

707/1-1