27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

YARGI İLÂNLARI

 


Silifke 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Karşıyaka 6. Asliye Ceza Hakimliğinden :

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Silifke 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No     : 2008/129

Karar No    : 2008/254

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Shahnaz Babae hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 11/06/2008 tarihli 2008/129 esas 2008/254 karar sayılı kararı ile Baba ve Rubabe'den olma Tehran 10/10/1955 doğumlu İran nüfusuna kayıtlı SHAHNAZ BABAE hakkında verilen 5237 sayılı TCK.nun 204/1, 53/1-2, 53/3, 53/1-c, 63 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması kararının tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

487

—— • ——

Karşıyaka 6. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Dosya No  : 2010/40

Karar No    : 2010/432

Diyarbakır Yenişehir Dönümlü mah/köy nüfusuna kayıtlı, Sadık ve Besra oğlu, 01/06/1970 d.lu sanık ŞEYHMUS BAYUK ,

07/09/2009 tarihinde sanığın Bahçelievler mah. No: 2 D.2 Karşıyaka adresinde kiracıymış gibi kira sözleşmesi düzenleyerek Gediz Elektirik Dağıtım Karşıyaka Merkez İşletme Müdürlüğüne sunduğu böylece üzerine atılı Özel Belgede Sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmakla TCY nın 207/1 ,211 Maddeleri gereğince 9 ay hapis cezası ile CEZALANNDIRILMASINA karar verilmiş ve kendisine tebligat yapılamadığından hükmün ilanına karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayacak 1 haftalık süre içerisinde mahkememize Ya da herhangibir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak Ya da sözlü olarak başvurup temyiz başvurusunun tutanağa geçirerek temyiz etme hakkı bulunduğu, başvurunun masraf gerektirmediği ve Yargıtayca değerlendirileceği;

İlanen duyurulur.

512


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

Esas Sayısı     : 2007/733

Karar Sayısı    : 2008/1693 Müt.

Karar Günü    : 29.05.2009

ÖZET             : Sanık Nazım ve Hayriye Oğlu, 1973 D.lu, Diyarbakır, Lice, Dibek Ky.Nf.Kyt.lı Mustafa ASLAN’ın 06.11.1994-02.12.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 1 yıl 3 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 1 yıl 3 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9868

—————

Esas Sayısı     : 2007/713

Karar Sayısı    : 2008/1831 Müt.

Karar Günü    : 16.03.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Nişan Oğlu, 1985 D.lu, Van, Başkale, Albayrak Ky.Nf.Kyt.lı Ali Rıza AYTEKİN’in 16.08.2005-08.12.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9867

—————

Esas Sayısı     : 2007/661

Karar Sayısı    : 2008/1832 Müt.

Karar Günü    : 18.03.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Nermin Oğlu, 1985 D.lu, Eskişehir, İnönü, Kümbet Ky.Nf.Kyt.lı Özden KÖMÜR’ün 11.03.2006 tarihinde işlemiş olduğu üste fiilen taarruz suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 5 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 5 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9866

—————

Esas Sayısı     : 2007/439

Karar Sayısı    : 2009/615 Müt.

Karar Günü    : 01.07.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Emine Oğlu, 1975 D.lu, Balıkesir, Sındırgı, Ilıcalı Ky.Nf.Kyt.lı İdris BARIŞKAN’ın 24.11.2005 tarihinde işlemiş olduğu memuriyet nüfuzunu sair suretle kötüye kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 115/2 ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 62 nci maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, yine sanığın 24.11.2005 tarihinde işlemiş olduğu memuriyet nüfuzunu sair suretle kötüye kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 115/2 ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9865

—————

Esas Sayısı     : 2007/437

Karar Sayısı    : 2008/1756 Müt.

Karar Günü    : 19.05.2009

ÖZET             : Sanık Hasan ve Fatma Oğlu, 1985 D.lu, Gaziantep, Şahinbey, Gümüştekin Ky.Nf.Kyt.lı İsmail ŞAHAN’ın 27.04.2006 tarihinde işlemiş olduğu emre itaatsizlikte ısrar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 87/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 25 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 25 gün hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 25 gün hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9864