27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


Kadıköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Ankara 7. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kadıköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

İLANEN TEBLİĞ KARARI

Esas No               :  2008/600

Karar No             :  2009/657

Sanık                    :  MURAT ER :Mehmetali ve Esmer oğlu, 18/07/1976 Gelsenkirchen Almanya doğumlu.Kars,Selim,Benliahmet nüfusunda kayıtlı. Kasaplar mah.N.6 Manavgat/Antalya

Suç                       :  SUÇ UYDURMA, İFTİRA, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Suç Tarihi            :  05/11/2005

Karar Tarihi         :  24/06/2009

Verilen Ceza        :  10 AY HAPİS CEZASI ( 267/1, 62 )

                               BERAAT ( 271/1, 204/1 )

Uygulanan

Kanun Maddesi   :  TCK.nun 267/1,62

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

280

—— • ——

Ankara 7. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No     : 2009/1000

Karar No    : 2010/1008

HÜKÜM ÖZETİ

1072 SYM. Suçundan sanık Kemal ve Ganime'den olma, 1962 d.lu, Ankara Çamlıdere Peçenek nüfusunda kayıtlı, 14074046758 T.C. Kimlik No'lu HACI SATILMIŞ hakkında Mahkememizce verilen 28/09/2009 tarih 2009/1000 esas 2010/1008 karar sayılı ilamı ile 1072 sayılı yasanın 2/1, TCK. 53/1-2-3, 5271 sayılı yasanın CMK.231/5-8-11. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve yargılama gideri olan 5,00.-TL.nin sanıktan tahsiline karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi nedeniyle hükmün sanığın beyan ettiği adreste bulunan evin yıkıldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından hükmün sanık Hacı Satılmış'a tebliğ edilemediğinden, işbu hüküm özetinin Tebligat Kanunun 28, 29 ,30. ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek, ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.

237