24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TROYA MÜZESİ SERBEST KATILIMLI, TEK AŞAMALI, ULUSAL

MİMARİ PROJE YARIŞMASI

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Troya Örenyeri’nden çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergilenmesine yönelik Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde yapılacak Troya Müzesi için mimari proje elde edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce serbest katılımlı, tek aşamalı, ulusal mimari proje yarışması ilan edilmiştir.

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne dayanılarak düzenlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya TMMOB üyesi mimar/mimarlar veya mimarın liderliğinde bir ekip katılabilir.

2. Yarışmacıların şartname alıp ad, soyad ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmaları (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir) ve yer görme belgesi almaları gereklidir.

3. a - Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylayanlar arasında olanların,

b - Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışman, asli, yedek seçici kurul üyesi, raportör ve Troya Danışma Kurulu Üyesi olanların,

c - a ve b maddelerinde belirtilen kişilerin eş, 1. ve 2. derece akraba ve hısımları ile sürekli iş ortağı, yanlarında çalışan elemanı, amiri, işvereni, tez öğrencisi olanların, bu kişilerin yöneticiliğini, danışmanlığını, başkanlığını yaptığı kurum/kuruluş üyesi, ortağı, elemanı olanların bu yarışmaya katılmaları veya gönderilen projeler ile ilişkili olmaları yasaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

- Yarışmanın Duyurulması                                                                            24 OCAK

- Soru Sorma Süresinin Bitimi                                                    (saat 17:00) 7 ŞUBAT

- Seçici Kurulun Soru-Yanıt Toplantısı                                                       10 ŞUBAT

- Yanıtların Yarışmacılara Gönderilmesi                                                      11 ŞUBAT

- Son Yer Görme Belgesi Alma Tarihi                                                          15 NİSAN

- Projelerin İlk Teslim Tarihi                                                                        15 MAYIS

- Projelerin Son Teslim Tarihi                                                  (saat 17:00) 16 MAYIS

- Seçici Kurulun Değerlendirme Toplantısı                                                  20 MAYIS

- Sonuçların Duyurulması                                                                            23 MAYIS

 

Sergi, kolokyum, ödül töreni günleri ve yerleri Kültür ve Turizm Bakanlığı elektronik sayfasından (www.kulturturizm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN ADLARI:

a. Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

1- Osman Murat SÜSLÜ                   :   Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü

2- Prof. Dr.Ernst PERNICKA           :   Troya Kazı Başkanı (Almanya Tübingen Üniversitesi)

3- Doç. Dr. Rüstem ASLAN             :   Arkeolog (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Arkeoloji Bölümü)

4- Doç. Dr. Baykan GÜNAY            :   Şehir Plancısı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

b. Asli Seçici Kurul Üyeleri:

1- Cengiz BEKTAŞ                           :   Yüksek Mühendis Mimar

2- Cafer BOZKURT                          :   Yüksek Mühendis Mimar (İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu – Üye)

3- Han TÜMERTEKİN                    :   Mimar

4- Emine Fatma ÖĞÜN                     :   Mimar

5- Doç. Dr. Ayşen SAVAŞ                :   Mimar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü)

6- Murat TABANLIOĞLU              :   Mimar

7- Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY            :   İnşaat Mühendisi (Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fak.)

c. Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

1- Prof. Dr. Afife BATUR                :   Yüksek Mühendis Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü)

2- Doç. Dr. Mehmet Halis GÜNEL  :   İnşaat Mühendisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü)

3- Erdal CİVELEK                             :   Mimar (Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu- Üye)

4- Dr. Hasan Fırat DİKER                 :   Y. Mimar (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

d. Raportörler:

1- Nimet ELMAS                              :   Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

2- Sibel YILDIRIM ESEN                 :   Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

3- Burcu AYÖZCAN ATALAR       :   Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

ÖDÜLLER

1.Ödül: 60.000 TL

2. Ödül: 45.000 TL

3. Ödül: 30.000 TL

1.Mansiyon:15.000 TL

2.Mansiyon:15.000 TL

3.Mansiyon:15.000 TL

1. Satınalma: 10.000 TL

2. Satınalma: 10.000 TL

3. Satınalma: 10.000 TL

 

BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler,

“Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

Troya Müzesi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü

II. TBMM Binası 06100 Ulus/Altındağ / ANKARA”

adresine başvurarak yarışma şartname ve eklerini alabileceklerdir. Şartname bedeli 150 TL’dir. Şartname bedelinin “Troya Müzesi Mimari Proje Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası, Heykel Şubesi, TR480001001233034831705006 IBAN No’lu hesabına 70.00.01 Kurumsal Kodu ile yatırılması ve alınacak belgenin yarışma raportörlüğüne verilmesi karşılığında yarışmacılar, yarışma şartnamesi ve eklerini şahsen alabileceklerdir.

Başvuru esnasında yarışmacıların düz bir kâğıda bilgisayarla yazılmış ad, soyad, adres, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini yarışma raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. Herhangi bir adres değişikliği olması durumunda yarışma raportörlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16/05/2011 tarihi, Pazartesi günü, saat: 17:00’de sona erecektir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

II. TBMM Binası 06100 Ulus/ANKARA

Telefon : 0 312 310 49 60 (2364-2448)

Faks : 0 312 312 30 97

E-posta : troyayarismasi@kulturturizm.gov.tr

525/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/504386

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Merkez

Adresi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı

Tel-Faks

(0486) 2181000-(0486) 2181033

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamdi Akıncı

 

Adresi

Küçük Sanayi Sitesi

E-2 Blok No:5 Siirt

 

T.C. Kimlik No.

19631136088

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0270024244

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2067

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

567/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/39933

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik

Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50-(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yusuf Korkmaz - Korkmaz Ticaret

 

Adresi

Merkez Sanayi Sitesi 589/3 Sok. No:5 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

52069516138

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5790015676

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

263989

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

567/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/102256

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik

Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50-(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hakan Altınparmak

 

Adresi

Posta Cad. No:19 Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

19342262908

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0640105364

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

264484

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

567/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/57339

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Bilecik/Merkez

Adresi

Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı

Tel-Faks

(0228) 212 06 00-(0228) 212 10 01

Posta Kodu

35090

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sinerjim Gıda ve İhtiyaç Maddeleri İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Selami Ali Mah. Nuhkuyusu Cad. No:365/5 Üsküdar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7710314619

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

698119

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

567/4/1-1