24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Sayı: 2010/381-203 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince;Alı ve Azıza oğlu Suriye Devleti Rakka ili 01/01/1977 d.lu Halep İli nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep Aziziye mah. adresinde oturan MOHAMED ALI DANOUN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 03/05/2010 tarih ve 2010/381 esas,2010/656 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 80 TLadli para cezası ile cezalandırıldığı, verilen mahkûmiyet hükmünün 5271 s. CMK.'nm 231/5-6 mad. Uyarınca takdiren açıklanmasının geri bırakıldığı, hükmün açıklanmasına karar verilen sanığın 5271 s. CMK. 'nın 231/8 mad. Uyarınca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

276

—————

Sayı: 2010/556-2010/1402 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed Sadek ve Amına oğlu Suriye Devleti Edlip ili 1964 d.lu Edlip İli nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep adresinde oturan AHMED NEJMEDDİN hakkında 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/11/2010 tarih ve 2010/556 esas, 2010/1402 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi gereğince neticeten 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası verildiği, verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

277