23 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27824

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LABORATUAR TİPİ LÖKOSİT FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


GİRİŞ-ÇIKIŞ YOLUNA NİZAMİYE YAPISI VE BİNASI İLE BETON YOL İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından ANKARA:


YEDEK PARÇA ALIMI

T. K. İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA ALIMI

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


POSTA DAĞITIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


ARSA SATIŞ İLANI

Sandıklı Belediye Başkanlığından:


İSTANBUL İKİTELLİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPUSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:


BURSA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:


MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPUSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LABORATUAR TİPİ LÖKOSİT FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca, Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağışı Merkezlerinde kullanılan Laboratuar Tipi Lökosit Filtresi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Laboratuar Tipi Lökosit Filtresi (tam kan ve eritrosit süspansiyonu için kullanıma uygun)

44.000 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel   Müdürlüğümüzden, “Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih/ İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında  temin  edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 ŞUBAT 2011 günü saat 11:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfları aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 -  Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

566/1-1

—— • ——

GİRİŞ-ÇIKIŞ YOLUNA NİZAMİYE YAPISI VE BİNASI İLE BETON YOL İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından ANKARA:

1) İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 250.00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)+ KDV karşılığı temin edilebilir.

2) İhale evraklarının, 14.02.2011 tarihinde, en geç saat 11.30’a kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4) Bilgi için Bölge Müdürlüğü Tel : 0 312 267 00 00 /117 (Pbx 7 hat)

Fax : 0 312 267 00 09    Web : aosb.org.tr

533/1-1


YEDEK PARÇA ALIMI

T. K. İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Komatsu D155-1,355A-3 Dozerlerde kullanılmak üzere yedek parça alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/7237

1- İdarenin

a) Adresi                                     :   T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :   clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :   www.cli.gov.tr.

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   İşletme Müdürlüğümüzdeki Komatsu D155-1,355A-3 Dozerlerde kullanılmak üzere 298 kalem yedek parça alımı.

b) Teslim yeri                             :   Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3- İhalenin

a) İhale Usulü                             :   Açık İhale

b) Yapılacağı yer                        :   Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                         :   16/02/2011 - 15. 00

d) Dosya no                               :   244-ÇLİ/2011--028

4- İhaleye ait dökümanlar ;

- Çan’da : Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. sokak No:3 Bornova / İZMİR

- Ankara’da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle /ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler 16/02/2011, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

467/1-1


YEDEK PARÇA ALIMI

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzdeki Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere yedek parça alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/7251

1 - İdarenin

a) Adresi                                  :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası   :  Tel: 0286-4162001    Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzdeki Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere 278 kalem yedek parça alımı.

b) Teslim yeri                          :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                      :  Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                      :  23/02/2011 - 15. 00

d) Dosya no                             :  246-ÇLİ/2011--027

4 - İhaleye ait dökümanlar;

- Çan’da        :  Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de      :  T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova  İZMİR

-Ankara’da    :  T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 23/02/2011, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

488/1-1


POSTA DAĞITIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

Posta gönderilerinin dağıtımı hizmeti alımı ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/10391

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Sanayi Caddesi No : 9 06102 Ulus/ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası           :   0312 309 50 83 - 0312 560 57 74

                                                           Faks : 0312 309 09 63

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :   ankara_malz@ptt.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı            :   Posta gönderilerinin 410 işçiyle dağıtımı hizmetinin 275 takvim günü (9 ay) süreli yaptırılması işi.

b) Uygulanacak İhale Usulü           :   Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü

c) İşin Yapılacağı Yer                     : Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü ile Posta Dağıtım ve Toplama Merkezleri

d) İşe Başlama Tarihi                     :   01.04.2011

e) İşi Bitirme Tarihi                        :   31.12.2011

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            :   Ankara PTT Başmüdürlüğü Sanayi Caddesi No : 9 Kat : 3 Toplantı Salonu 06102 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                            :   07/02/2011 Pazartesi günü saat :10.00

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç- Teklif mektubu,

d- Geçici Teminat,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g- İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ- İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

h- Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname,

ı- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir.

6- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

7- İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler :

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

7- İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:9 Kat:2 06102 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 120,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 07/02/2011 Pazartesi günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12- Bu iş için kısmi teklif verilemez.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca imzalanacaktır.

15- İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

538/1-1


ARSA SATIŞ İLANI

Sandıklı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Sandıklı Belediyesi'ne ait İlçemiz Ece Mahallesi Teknepara Mevkiinde bulunan, imar planı içerisinde olan, aşağıdaki muhammen bedeli, geçici teminatı ve tapu bilgileri yazılı L24b01d3d Pafta, 1048 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 6146,92 m² yüzölçümlü, Merkezi İş Alanı vasfındaki 1 adet taşınmaz (Arsa), şartnamemiz hükümlerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin a bendine istinaden Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile satılacaktır.

1- Satış İhalesi 03.02.2011 Perşembe Günü saat: 14:00 da Belediye Başkanlığı makam Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.385.000,00TL (Birmilyonüçyüzseksenbeşbin TL) olup, Geçici teminatı 41.550,00TL (Kırkbirbinbeşyüzelli TL)dir. Geçici teminat bedelleri belediyemiz veznelerine makbuz karşılığı yatırılabilir veya Teminat Mektubu verilebilir.

3- Teklif Zarfları İhale günü olan 03.02.2011 Perşembe Günü ihale saati olan 14:00’e kadar Geçici Teminat ödendi makbuzu veya Teminat Mektubu ile teklif mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte komisyonumuza teslim edilebilecekdir.

4- Belediyemiz Encümeni gerekçeli kararını açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Birinci ihaleye talipli çıkmaması veya komisyonca iptal edilmesi halinde duyuru ve ilan yapmaksızın ikinci ihalesi aynı yer ve saatte 10/02/2011 tarihinde yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenilenecek belgeler;

6.1- Gerçek Kişiler

A- Dilekçe (Satışa çıkacak arsanın yerini bildiğini ve gördüğüne dair)

B- Kanuni İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

C- İmza sirküleri, (Noterden tasdikli)

D- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

E- Geçici İhale Teminatının yatırıldığına dair belge (Ödendi Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu)

F- Belediyemize, belediyemize bağlı birimlere, işletmelere ve ortak kuruluşlarına borcu olmadığına dair belge

G- İhaleye Vekil Olarak Katılacaklar için Noterden Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri

6.2- Tüzel Kişiler

A- Dilekçe (Satışa çıkacak arsanın yerini bildiği ve gördüğüne dair).

B- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

C- Ticaret Sicil Belgesi.

D- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü.

E- Geçici İhale Teminatının yatırıldığına dair belge (Ödendi Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu)

F- Belediyemize, belediyemize bağlı birimlere, işletmelere ve ortak kuruluşlarına borcu olmadığına dair belge

7- İhale Şartnameleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.

İlan olunur.

537/1-1


İSTANBUL İKİTELLİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPUSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampusü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje İkitelli-İstanbul’da yapılacaktır. Proje; 400 yataklı Bölge Hastanesi, 150 yataklı Onkoloji Hastanesi, 250 yataklı Çocuk Hastanesi, 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 150 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 250 yataklı Nörolojik ve Ortopedik Bilimler Hastanesi, 200 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 10 yataklı Yanık Ünitesi, 50 yataklı Travma Merkezi ve 20 yataklı Transplantasyon Ünitesi olmak üzere toplam 1980 yataklı Entegre Sağlık Kompleksinin tasarımı, inşaatı, tefrişatı, tıbbi ekipmanın temini, tıbbi hizmet dışındaki hizmet ve alanların işletilmesini kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın tedarikini ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 36 ay, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıldır.

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 135.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 80.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az iki yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 3.500.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Konur-2 Sokak No:37/2 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Merkez Saymanlık Müdürlüğüne veya Merkez Bankası Ankara Şubesi TR420000100100000350121014 hesap numarasına 2.000 TL yatırıldıktan sonra İdare’nin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Ön yeterlik başvuruları 04.03.2011 günü saat 14.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

534/1-1

—————

BURSA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşi İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje Bursa’da yapılacaktır. Proje; 400 yataklı Bölge Hastanesi, 200 yataklı Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 200 yataklı Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak üzere toplam 1200 yataklı bir Entegre Sağlık Kampüsü yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın tedarikini ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 3 yıl, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere toplam sözleşme süresi 28 yıldır.

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 87.500.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 50.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az iki yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 3.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Konur-2 Sokak No: 37/2 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Merkez Saymanlık Müdürlüğüne veya Merkez Bankası Ankara Şubesi TR420000100100000350121014 hesap numarasına 1.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Ön yeterlik başvuruları 25.02.2011 günü saat 14.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

535/1-1

—————

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPUSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje, Toroslar-Mersin’de yapılacaktır. Proje; 500 Yataklı Bölge Hastanesi, 100 Yataklı Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 350 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 Yataklı Psikiyatri Hastanesi ve 50 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1100 yataklı bir Entegre Sağlık Tesisi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın tedarikini ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 36 ay olup sözleşme süresi toplam 28 yıldır.

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 75.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 45.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az iki yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, en az 2 (iki) yıl süreyle kesintisiz olarak ve yıllık ortalama en az 3.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.

6. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı, İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Konur-2 Sokak No: 37/2 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Merkez Saymanlık Müdürlüğüne veya Merkez Bankası Ankara Şubesi TR420000100100000350121014 hesap numarasına 1.000 TL yatırıldıktan sonra aynı adreste ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Ön yeterlik başvuruları 11.03.2011 günü saat 14.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

536/1-1