22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Sayı: 2010/1295-2010/1486 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Saleh ve Mahdıe oğlu Halep 10/06/1979 d.lu Suriye Develeti Halep İli nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep adresinde oturan SOUBHI KHABBAZ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/12/2010 tarih ve 2010/1295 esas, 2010/1486 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

360

—————

Sayı: 2010/1463-2010/1484 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Saleh ve Mahdıe oğlu Halep 10/06/1979 d.lu Suriye Devleti Halep ili nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep adresinde oturan SOUBHI KHABBAZ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/12/2010 tarih ve 2010/1463 esas, 2010/1484 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına kısa süreli hapis cezasının para cezasına çevrilmesine neticeten 6.000-TL ve 80-TL para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen 6.000 adli para cezasının 24 taksitte ödenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

361