31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


K.K.K. 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : ADANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


K.K.K. 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

ADANA

Esas No            :  2009/151

Karar No          :  2009/421

Sanık Kimliği    :  Serkan ÖZDEMİR; Doğan ve Deniz oğlu, 1983 doğumlu, Ankara-Keçiören, Alacaören Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  Emre İtaatsizlikte ısrar

Suç Tarihi         :  21.02.2004

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27.04.2009 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Serkan ÖZDEMİR'in 21.02.2004 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında sanığa yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasından dolayı sanığın BERAATINA,

Talebe uygun ve sanıkların YOKLUKLARINDA alenen okundu, usulen anlatıldı. Sanıklar Murat KÖYLÜ, Mehmet AYDIN ve Recep KEMER açısından CMK'nun 231/12. maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan ile Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5. Zh. Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu, sanık Serkan ÖZDEMİR açısından hükmün tefhim/tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise birlik komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise cezaevi müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan ile Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile Askeri Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9772

—————

Esas No            :  2009/2222

Karar No          :  2009/1763

Sanık Kimliği    :  Muğdat DURMİŞ (T.C. Kimlik Nu: 10160852968); Halit ve Duri oğlu, 01.11.1979 Başkale doğumlu. Van ili Başkale ilçesi Akçalı Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  1)Yoklama kaçağı

                            2) Yoldan Savuşmak

Suç Tarihi         :  28.02.1999-22.09.2000 ve 01.10.2000-02.10.2000

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 30.12.2009 tarihinde yapılan duruşmasında;

1.                Sanık terhisli P.Er Muğdat DURMİŞ'in 28.02.1999-22.09.2000 tarihleri arasında yoklama kaçağı suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.'nın 63/1-A maddesinin üç aydan sonra gelenler cümlesi gereğince takdiren DÖRT AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın talimat tutanağına göre duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ÜÇ AY ON GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜM AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ (5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İFTARINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip bir suretinin Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

2. Sanık terhisli P.Er Muğdat DURMİŞ'in 01.10.2000-02.10.2000 tarihleri arasında yoldan savuşmak suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.'nın 63/1-B maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın talimat tutanağına göre duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ (5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca    1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı karar sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9773

—————

Esas No            :  2010/872

Karar No          :  2010/554

Sanık Kimliği    :  İsmail GÜLPINAR (TC.NO: 28319467246); Mustafa ve Zehra oğlu, 1988 doğumlu, Şanlıurfa/Akçakale İlçesi Sevimli Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  Kasten  Yaralama, Hakaret

Suç Tarihi         :  29.05.2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 29.06.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanıklar terhisli Kasım KAHRAMAN ve İsmail Gürpınar hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarını işlediklerinden bahisle eylemlerine uyan 5237 sayılı T.C.K.'nın 86 ve 125'inci maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de sanık Kasım KAHRAMAN 24.05.2010 tarihinde, sanık İsmail GÜLPINAR'ın 21.08.2009 tarihinde terhis olduğu ve asker kişi sıfatlarının ortadan kalktığı, sanıklara isnat edilen suçun askeri bir suç olmadığı, böylece sanıkların kasten yaralama ve hakaret suçlarından dolayı askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin ortadan kalktığı ve sanıklar hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından dolayı yargılama yapmak görev ve yetkisinin Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından 353 sayılı Kanunun 9,17 ve 176 maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Sanıkların kasten yaralama ve hakaret suçlarından dolayı yargılanmasının yapılması amacıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesine müteakip suç yeri itibariyle asıl görevli ve yetkili Mahkeme olan Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Talebe uygun ve bir hafta içerisinde temyiz edilmesi halinde temyiz makamı Askeri Yargıtay olmak üzere sanıkların YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen tefhim olundu. Sanıklara hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan; veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatılamadı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9769

—————

Esas No            :  2008/853

Karar No          :  2008/668

Suçlar               :  1) Mazarratı mucip nöbet talimatına aykırı hareket etmek

                            2) Silahla Tehdit (GÖREVSİZLİK)

Suç Tarihi         :  26.10.2006

Sanık Kimliği    :  Alpdoğan Karaman, Harun ve Fatma oğlu, 1985 doğumlu, Sakarya/Karasu İlçesi Subatığı köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.08.2008 tarihinde yapılan duruşmasında; Sanık Alpdoğan KARAMAN'ın;

1) 26.10.2006 tarihinde mazarratı mucip nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.nun 136/1-B-C maddesi uyarınca takdiren bir ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim nedeni olarak kabul edildiğinden cezasından TCK.nun 62/1 nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN YİRMİBEŞ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRMASINA,

5271 sayılı CMK'nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağı (sanığa ihtar edilemedi.)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kaydedilmesine,

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,

2) Sanık Alpdoğan KARAMAN hakkında her ne kadar 26.10.2006 tarihinde silahla tehdit suçunu işlediği iddiası ile eylemine uyan 5237 Sayılı T.C.K nun 106/2-a maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile hakkında kamu davası açılmış ise de, sanığa isnat edilen suçun askeri bir suç olmadığı, askeri bir suçla bağlantısının bulunmadığı ve sanığın 10.04.2007 tarihi itibari ile terhis olmakla T.S.K. ile ilişiğinin kesilmiş olduğu sabit olduğundan askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesilmiş olduğu sübuta erdiğinden 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve. 176' nci maddeleri gereğince 6 nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin GÖREVSİZLİĞİNE,

Kararın kesinleşmesine müteakip dava dosyasının tefriki ile birlikte sanığın silahla tehdit suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı T.C.K nun 106/2-a maddesi gereğince yargılanması ve takdir ve ifası için dava dosyasının yetkili ve görevli İskenderun Asliye Ceza Mahkemesine Gönderilmesine,

Talebe uygun hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin bir hafta içerisinde itiraz edilmesi halinde İtiraz makamı 5 nci Zh. Tug. K.lığı Askeri Mahkemesi olmak üzere ve görevsizlik kararına ilişkin bir hafta içerisinde temyiz edilmesi halinde temyiz makamı Askeri Yargıtay olmak üzere temyizi kabil oy sırası ve oybirliği ile sanığın YOKLUĞUNDA, açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Sanığa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına dair CMK.nun 231/12.maddesinde belirtilen ve görevsizlik kararına dair 353 S.K'nun 197 nci maddesinde belirtilen hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde kullanılabilecek itiraz ve temyiz hakkına ilişkin kanun yol ve süreleri anlatılamadı.

Yukarıda yazılı karar ve Askeri Savcılığın bu kararı temyiz ettiğine ilişkin 21.10.2008 tarihli temyiz mazbatası sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihiden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9771