29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1 .Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1 .Asliye Ceza Hakimliğinden :

2009/654-2010/665 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamad ve Sayla oğlu 19/11/1983 Aleppo doğumlu, Suriye Halep İli nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep adresinde oturan JEHAD ABDALO hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/05/2010 tarih ve 2009/654 esas, 2010/665 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, verilen mahkûmiyet hükmünün 5271 s. CMK.'nın 231/5-6 mad. Uyarınca takdiren açıklanmasının geri bırakıldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5271 s. CMK. 'nın 231/8 mad. Uyarınca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6840

—————

2010/727-2010/950 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Ftıma oğlu Suriye Devleti Edlip İli 09/01/1970 d.lu Halep İli nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep Salkin İlçesi İdlip adresinde oturan HUSSEIN AL NAJJAR hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/06/2010 tarih ve 2010/727 esas, 2010/950 karar sayılı ilamı sanık hakkında5607 s. Kaçakçılıkla mücadele kanununun 3/1 mad. Uyarınca 10 ay hapis ve 80 TL. Adli para cezası ile cezalandırıldığı, verilen mahkumiyet hükmünün 5271 s. CMK. 'nın 231/5-6 mad uyarınca takdiren açıklanmasının geri bırakıldığı , hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5271 s. CMK.'nın 231/8 mad. Uyarınca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6839