21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KURUMUMUZA AİT ARAÇLAR TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE GEÇİRİLEK AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK STOK SAHALARINDAN VEYA OCAKLARINDAN KONSANTRATÖR TESİSİ BUNKERLERİNE VEYA STOK SAHALARINA 960.000 TON TUVÖNAN CEVHER NAKLİYESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM İLETİŞİM İSTASYONU (BAZ İSTASYONU) KURULMASI İHALESİ İLANI

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden :


KAROTLU JEOTEKNİK - HİDROJEOLOJİ SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden :


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


BARA VE KESİCİ ARIZA KORUMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARININ ALIMI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ONLİNE SU ANALİZ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikasından :


İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK TAŞINMAZMAL SATIŞI İHALE İLANI

Beykoz Belediye Başkanlığından :


1 ADET 6 KV, SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTORUN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


MENEMEN - MANİSA İSTASYONLARI ARASI MEVCUT DEMİRYOLUNA PARALEL 2.HAT YAPIMINA İLİŞKİN UYGULAMA PROJELERİNİN

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden :


2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden :


HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden :


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi-Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Muradiye Belediye Başkanlığından :


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KURUMUMUZA AİT ARAÇLAR TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE GEÇİRİLEK AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1- Kurumumuza ait 440 adet hizmet aracının 3 yıllık akaryakıt ihtiyacı, taşıt tanıma sistemine geçirilmek suretiyle ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif almak suretiyle karşılanacaktır.

2- Firmalar 75.000,00.-TL (Yetmişbeşbin.-Türk Lirası ) tutarındaki geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların tekliflerini en geç 03 AĞUSTOS 2010 günü saat 11:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- İhale zarfı, aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

5673/1-1

—————

DİŞ SARF MALZEMELERİ VE TIBBİ MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

1- Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı olan Diş Sarf ve Tıbbi malzemeler, ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

5- Firmaların, tekliflerini en geç 10 AĞUSTOS 2010 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6- Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9- Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

5672/1-1

 


BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK STOK SAHALARINDAN VEYA OCAKLARINDAN KONSANTRATÖR TESİSİ BUNKERLERİNE VEYA STOK SAHALARINA 960.000 TON TUVÖNAN CEVHER NAKLİYESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1- İhale Kayıt No                   :   2010/97850

2- Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No: 2 Sıhhıye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0-312 294 22 20- 294 22 45

3- İhale konusu işin;

a) Adı                                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün açık ocak stok sahalarından veya ocaklarından konsantratör tesisi bunkerlerine veya stok sahalarına 960.000 ton tuvönan cevher nakliyesinin yaptırılması.

b) Niteliği                               :   Teknik şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :   960.000 Ton

01.01.2011 -31.12.2011 tarihleri arası

4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :   16.08.2010 Pazartesi Günü Saat:14.0

c) Usulü                                  :   Açık ihale Usulü

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No:2 Sıhhıye/ANKARA) Kat:3 307 nolu oda Tel:0312 294 22 20 , İstanbul Alım Satım Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir İhracat Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR) ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (10441 Bigadiç / BALIKESİR, Tel : 0 266 633 72 21 / 633 72 22) adreslerinde görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler 16.08.2010 Pazartesi Günü , saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.10. Mali Durum Belgesini,

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin % 10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.11. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

7.11.1 Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla (kamyon veya damperli kamyonla) yapılan nakliye işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5580/1-1

—— • ——

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM İLETİŞİM İSTASYONU (BAZ İSTASYONU) KURULMASI İHALESİ İLANI

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden :

1- İHALENİN KONUSU YERİ VE TARİHİ

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Yenimahalle sınırları içinde,2109 Ada 4 parsel Toptancılar Hali karşısında yer alan araziye 1 adet ,Anadolu Bulvarı 2108 ada 19 parsel Türk Traktör Fabrikası yanındaki araziye 1 adet ,2108 ada 1 parsel A.O.Ç Gazi Mesire Alanı TİGEM tarafındaki araziye 1 adet olmak üzere, 3 adet yere 100 'er m2 GSM verici kurulması işidir.

Kiralama için ihale 03/08/2010 tarihinde Saat:14:00'de Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf teklif verme usulü ile yapılacaktır. Zarfların açılışından sonra iştirakçiler arasında açık arttırmaya gidilecektir.

2- MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT

Muhammen Bedel  = Yıllık 35.000.-TL+ KDV

Geçici Teminat = 5.250.-TL.

Kati Teminat    = Oluşacak kira bedelinin % 6' sı

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

5596/1-1

 


KAROTLU JEOTEKNİK - HİDROJEOLOJİ SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden :

Karotlu Jeoteknik – Hidrojeoloji Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                       :   2010/99580

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi              :   mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Hizmet Alımı,

                                                           2.500 Mt Konya – Karapınar’da Jeoteknik - Hidrojeoloji Sondajı,

                                                           (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

b) Yapılacağı yer                            :   (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                   :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren; 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                            :   04/08/2010 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve/veya Kırıntılı, linyit, maden ve jeoteknik - hidrojeoloji sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5638/1-1

 


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

2010/2011 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/98249

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Niteliği: 2010/2011 Kampanya Döneminde 91 gün süre ile (±%20 toleranslı) her vardiyada en az 16 (onaltı) işçi olmak üzere toplam 48 (kırksekiz) işçi ile Pancar Analiz Laboratuarı hizmetlerinin ve kampanya başlamadan en az 30 gün öncesinden başlayarak, 1 (bir) makinist ve 2 (iki) yardımcı olmak üzere toplam 3 (üç) işçiyle Pancar Analiz Laboratuarı revizyonunun yapılmasıdır. Pancar Analiz Laboratuarında kampanya boyunca 42.000 adet araçta (±%20 toleranslı) 42.000 adet analiz teknik şartnamede belirtilen şartlarda yapılacaktır. Ayrıca tesisin makinistlik revizyon işleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp en geç 30 gün içinde tamamlanacaktır.

                                                           Türü ve miktarı: 42.000 Adet Analiz

b) Yapılacağı yer                            :   Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :   İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 121 (yüzyirmibir) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                            :   03/08/2010 Salı günü, saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü laboratuar hizmetleri kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5641/1/1-1

—————

KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

2010/2011 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/99676

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Ilgın Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Döneminde istihsal edilecek 140.000 ton (±%20 toleranslı) kristal şekerin, her vardiyada en az 21 (yirmibir) işçi olmak üzere 3 (üç) vardiyada toplam en az 63 (altmışüç) işçi ile ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                            :   Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 140 gün).

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                            :   04/08/2010 Çarşamba günü, saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.3.2. İstekliler işin yapılacağı yeri gördüklerine ve yapılacak işi anladıklarına dair İşletme Servisinden alacakları tutanağı teklifleri ile beraber sunmak zorundadırlar.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü ambalajlama hizmetleri kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1-İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5641/2/1-1

—————

LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

2010/2011 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/99693

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Ilgın Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Döneminde günlük 800 ton (±%20 toleranslı) olmak üzere toplam 112.000 ton (±%20 toleranslı) linyit kömürün her vardiyada 9 (dokuz) işçi olmak üzere 3 (üç) vardiyada toplam 27 (yirmiyedi) işçi ile tavlanması, kömür hazırlamadan kömürün kazan bunkerine nakli ve curuf çıkarıcı katının çevre temizliği işidir.

b) Yapılacağı yer                            :   Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2010/2011 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 140 gün).

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                            :   05/08/2010 Perşembe günü, saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmetler kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1-İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5641/3/1-1

 


BARA VE KESİCİ ARIZA KORUMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Teşekkülümüz 8 adet Trafo Merkezi ihtiyacı olan 14 adet Bara ve Kesici Arıza Koruma Sisteminin alımı işi Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :  2010/98803

Dosya Referansı                             :  2010-İŞD/8

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                         :  İnönü Bulvarı No : 27, Kat: 15 Bahçelievler/Ankara

b) telefon ve faks numarası            :  Tel: (312) 2038503 Fax : (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  guven.bilgen@teias. gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :  Bara ve Kesici Arıza Koruma Sistemi, 14 adet            

b) Teslim edileceği yerler               :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

                                                          Alibeyköy TM./İSTANBUL,

                                                          Tepeören/KOCAELİ,

                                                          Adapazarı T.M./ADAPAZARI,

                                                          Sincan T.M./ANKARA,

                                                          Seydişehir T.M./KONYA,

                                                          Elbistan T.M./KAHRAMANMARAŞ,

                                                          Erzin T.M./OSMANİYE

                                                          Hamitabad T.M./İSTANBUL)

c) İşin süresi                                   :  Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 300 gün.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No : 27, Kat: 15, Oda No: 89 Bahçelievler 06490/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :  24.08.2010 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri.

g) Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler ve test raporları.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

l) İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler,

m) Yurt İçi veya Yurt Dışı Fiyat Formu

n) Teslimat Programı Formu

4.2. Üretim ve imalat kapasitesini belirlemeye yönelik belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu.

b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu ile yetkili satıcılık belgesi.

c) İsteklinin veya imalatçının sahip olduğu teknik personel ve üretim kapasitesine ait belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 29 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 100,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap TR8800100158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - Teklifler, 24.08.2010 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

5616/1-1

 


BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARININ ALIMI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :   2010/49

İhale Kayıt No                       :   2010/93066

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu Malzemenin :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   I. VE II. ÜNİTE KAZAN ÇIKIŞI BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARININ ALIMI VE MONTAJI İŞİ.

                                                   -TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :   90 TAKVİM GÜNÜ

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   17/08/2010 SALI Günü Saat: 14.00

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 17/08/2010, saat 14.00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞB: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

VAKIF BANK ZONG. ŞB: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

HALK BANKASI ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5636/1-1

—————

ONLİNE SU ANALİZ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :   2010/50

İhale Kayıt No                       :   2010/93750

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL: 0-372 264 30 50    FAX: 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu Malzemenin :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   I. VE II. ÜNİTE ONLİNE SU ANALİZ SİSTEMİ KURULMASI İŞİ.

                                                   -TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME ÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :   90 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   18/08/2010 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14.00

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-Teklifler, 18/08/2010 saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞB: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

VAKIF BANK ZONG. ŞB: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

HALK BANKASI ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5637/1-1

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikasından :

Demiryurt, Kaman ve Kızık kantarları için hizmet alımı işçiliği, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası              :   2010 / 97000

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Adana yolu üzeri 9. km Ereğli / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :   332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi : -

2- İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Fabrikamızın 2010/2011 pancar kampanya döneminde üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarlarda alımı, tartımı, silolanması ve fabrikaya sevk edilmesi işgücü hizmeti için Demiryurt kantarı için 12 adet , Karaman kantarı için 12 adet, Kızık kantarı için 12 adet olmak üzere toplam 36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir. (ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir.)

b) Yapılacağı yer                    :   Fabrikamızın Karaman Bölge Şefliğine bağlı Demiryurt, Karaman ve Kızık kantarlarında

c) İşin süresi                           :   16.09.2010 – 13.01.2011 tarihleri arası

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                    :   06 / 08/ 2010 - saat 14:oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

Yüklenicinin Çalıştıracağı personelinin durumu ile istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında belirtilecektir.

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; her türlü işçilik hizmetleri kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 75.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5587/1-1

 


İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK TAŞINMAZMAL SATIŞI İHALE İLANI

Beykoz Belediye Başkanlığından :

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından; 17.05.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında yapılanma koşulları;

 

Sıra No

Mahalle Adı

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü m2

Hisse

Plandaki Durumu

1

Çubuklu Mahallesi

865

1

3269.00

Tam

H.max: 12,50 E: 1,00 Yerel Ticaret

 

Yukarıdaki listedeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü’ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır.

TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)             :  865 ada 1 parsel       : 5230.400 TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI               :  865 ada 1 parsel       : 156.912 TL

                                                                      (yln/altıyüzdoksanbinüçyüz Türk Lirası)

ŞARTNAME BEDELİ ve SATIŞ YERİ   :  750 TL karşılığında Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden şartname ve ekleri temin edilebilir.

İHALE YERİ, TARİH ve SAATİ             :  Belediye Encümen Salonunda 10/08/2010 Salı günü saat 10:30 da

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İSTENEN BELGELER                              :  İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile ihale şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek zorundadır.

İlan olunur.

5537/1-1

—— • ——

1 ADET 6 KV, SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTORUN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan, 1 adet 6 kV, sincap kafesli asenkron motorun temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                           :   2010/96679

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası               :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                  :   ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                               :   www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Sincap kafesli asenkron Elektrik

                                                               motoru (250 kw,1000 d/d, 6 kv)            1 Adet

b) Teslim yeri                                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                   :   Sözleşmeyi müteakip, 31.12.2010 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                        

a) Yapılacağı yer                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                :   06.08.2010 saat 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR64 0001 0003 0531 1960 1050 01.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir.İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 06.08.2010 saat 15:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5557/1-1

—— • ——

MENEMEN - MANİSA İSTASYONLARI ARASI MEVCUT DEMİRYOLUNA PARALEL 2.HAT YAPIMINA İLİŞKİN UYGULAMA PROJELERİNİN

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                       :  2010/94037

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü

                                                  Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31/4108 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi     :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr

                                                  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Menemen - Manisa İstasyonları arası mevcut demiryoluna paralel 2. hat yapımına ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.08.2010 Tarihi Çarşamba Günü Saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosundan KDV Dahil 250,00,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %  3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5510/1-1

 


2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2 kalem (üç adetten oluşan) Cihaz alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20’nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   1-) 2010/98680 / 2-) 2010/98697

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Kurupelit Kampüsü/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası               :   Tel:0 362 312 19 19 /7092-7090 ve Faks:0 362 4576021

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :   ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   1- Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (Üstdüzey) 1 adet (komple sistem)

2- Genel Amaçlı Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 2 adet (komple sistem)

b) Teslim yeri (leri)                            :   CIP/ CIF teslim şekli ile - Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı

c) Teslim tarihi (leri)                          :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günü

3 -Yeterlik Başvurularının (ihalenin)

a) Verileceği yer                                  :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit/SAMSUN

b) Tarihi ve saati                                :   1 - Tarihi:05/08/2010 Saat:14.00

                                                               2 - Tarihi:05/08/2010 Saat:14.30

4- Yeterlik Değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterli değerlendirmesinde Uygulanacak kriterler

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir .

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif/Yeterlik vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir)

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2010 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik (Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya belgeler

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin verilmesi.

4.1.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demostrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8- Yeterlik Başvurular; 1 No’lu ) 05/082010 Perşembe günü saat 14.00 ve 2 No’lu) 05/082010 Perşembe günü saat 14.30’e kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12- Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5585/1-1

—— • ——

HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No   :   2010/93931

1 - İdarenin         :   a) Adresi: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

                               b) Telefon ve Faks Numarası: 0 346 2217000 0 - 346 2237677

                               c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Bölgemiz mıntıkasında bulunan geçitlerde kullanılmak üzere aşağıda detayları yer alan muhtelif 14 kalem hemzemin geçit malzemesi satın alınması işi.

3 - İhalenin         :   a) Yapılacağı Yer: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

                               b) Tarih ve Saati: 02/08/2010 14.00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 

S.No

Malzemenin Cinsi

Birim

Miktar

1

Akustik Çan

Adet

30

2

Bariyer Sürücüsü

Adet

30

3

Bariyer “Z” Kolu

Adet

30

4

Bariyer Direği

Adet

30

5

Bariyer Direk lambası (LED) takım

Adet

30

6

Demiryolu Geçit Lavhası (Çapraz)

Adet

30

7

‘Hat 1’ Levhası

Adet

30

8

Geçit ‘DUR’ Levhası (Ledli)

Adet

40

9

Alüminyum Bariyer Uzun Kol (4,5 Metre)

Kilo

400

10

Alüminyum Bariyer Kısa Kol (175 Cm)

Kilo

250

11

Kırmızı Işıkta Dur Levhası

Adet

30

12

Piyano Uzaktan Kumanda Masası

Adet

10

13

Sinyal Direği

Adet

15

14

Kırmızı Yeşil Sinyal Lamba takımı (LED)

Adet

15

5634/1-1

—————

YERALTI KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt No   :   2010/93293

1 - İdarenin         :   a) Adresi: TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

                               b) Telefon ve Faks Numarası: 0 346 2217000 0 - 346 2237677

                               c) Elektronik Posta Adresi: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Bölgemiz Tesisler Müdürlüğünün İhtiyacı aşağıda cins ve miktarları yazılı olan muhtelif 5 kalem Yeraltı kablosu satın alınması işi.

3 - İhalenin         :   a)Yapılacağı Yer: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

                               b) Tarih ve Saati: 02/08/2010 10:00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 

S. No

Malzemenin Adı

Miktarı

1

2 x 6 Yeraltı Kablosu

2500 Metre

2

2 x 16 Yeraltı Kablosu

2000 Metre

3

4 x 2,5 Yeraltı Kablosu

4000 Metre

4

10 x 2,5 Yeraltı Kablosu

3000 Metre

5

16 x 1,5 Yeraltı Kablosu

4000 Metre

5635/1-1

 


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi-Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                               :   2010 / 97444

1 - İdarenin :

a) Adresi                                         :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası           :   0 288 523 22 40 0 288 523 12 60

c) Elektronik posta adresi(varsa)   :

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı            :   Fabrikamız “2010/2011 Kampanya dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti” yaptırılacaktır. ± % 20 toleranslı 30.000 ton muhtelif işletme (kömür, kireçtaşı, kok kömürü ve muhtelif atıklar) malzemesi, tahmini 50 gün süreyle teknik şartnameye uygun olarak taşıttırılacaktır. İşin yapılabilmesi için 2 adet lastik tekerli kepçe( 180 ve 150 Hp) ve 3 adet 20-25 ton kapasiteli damperli kamyona ihtiyaç vardır. Ayrıca üç vardiya halinde çalışacak, Kireç ocağında 13 işçi ve 1 kömür bantları işçisi olmak üzere; toplam 42 işçiyi yüklenici temin edecektir.

b) Yapılacağı yer                            :   Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                        :   2010/2011 kampanya dönemi başlangıç tarihi itibariyle işe başlanacaktır.

c) İşin Süresi                                   :   Tahmini 50 gün süreyle ilgili hizmet yaptırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                             :   Alpullu Şeker Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   03.08.2010 Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu ilanın 4.2 ve 4.3. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri :

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere, tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Bu ihalede benzer iş olarak; kamu ya da özel sektörde gerçekleştirilen çeşitli araçlarla ve personel çalıştırılarak gerçekleştirilen tahmil tahliye, taşıma, hafriyat işleri kabul edilecektir.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracağı kişilerin isim listesini, sürücü belgelerini, nüfus bilgilerini, sabıka kayıtlarını ve bu işçilerin sağlık açısından çalışmalarında bir mani olmadığını fabrikamıza ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İsteklinin bu işte kullanacağı makinelerin kendisine ait olduğunu gösteren ruhsat suretlerini veya Aralık 2009 ayı sonuna kadar kiralandığını gösteren noter sözleşmelerini teklifleri ekinde sunmaları gerekmektedir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanı Alpulu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 03.08.2010 Salı günü, saat 10.00’a kadar Alpulu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

Teklif fiyatlarının yüksek bulunması durumunda gerektiğinde açık eksiltme yapılabileceğinden teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Hazır bulunmayan isteklilerin teklifleri nihai teklif olarak değerlendirilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 3. Maddesi (g) bendi hükmü gereğince 4734 sayılı Kanuna göre istisna kapsamında olup, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükmü gereğince Açık İhale Usulü uygulanmak suretiyle ihale edilecektir.

5662/1-1

—— • ——

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Muradiye Belediye Başkanlığından :

VAN ili, Muradiye ilçesi, Yenişehir Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Muradiye Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine yapılacak olan Belediye Özgür Kent site Binaları şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile Kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihaleye konulmuştur.

İli                                      :   VAN

İlçesi                                 :   Muradiye,

Semti                                 :   Yenişehir Mahallesi ,

Pafta Ada/Parsel               :   115-116-117-118 Bitişik(B-5)

Alanı                                 :   4500 m² , Bürüt inşaat alanı: 2700 m²,

İşin adı / Kullanım şekli    :   Belediye Özgür Kent Site İnşaatı

1 - İhale 10/8/2010 Salı günü saat 14.00’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 - Bu işin tahmini bedeli 2010 yılı fiyatları ile 6.083.346,61.TL .

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H - Muradiye Belediye Başkanlığı adına alınmış 182.500,00 YTL geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Muradiye Belediyesinin T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yatırılıp alınacak Banka alındısı makbuzu,

İ - Teknik personel taahhütnamesi

J - Yapı araçları taahhütnamesi

K - Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

L - Muradiye Belediyesinden alınmış yer gördü belgesi

M - Son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 250,00 .-YTL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Muradiye Belediyesi adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Muradiye Belediye Başkanlığına verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

5663/1-1

—— • ——

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 85 kişi ile Kömürün bantlarla kömür stok sahasına ve buradan da kazan üstü bunkerlerine nakli sırasında, bant kenarlarına düşen ve biriken kömürlerin genel ve teknik temizliği ve bu sistemin çalışır durumda olduğunun gözlenmesi ve Kazan altı bunkerleri ve transportların genel ve teknik temizliği, anakazan ve kazan 0 metredeki curuf çıkarıcının, curuf kanallarının, elektrofiltre altındaki küllerin genel ve teknik temizliği, vakumlu temizleme sistemi ile kazan kotlarının temizliğinin yapılması, akaryakıt tesisinin genel ve teknik temizliği, kül-curuf tesisleri, Bacagazı arıtma tesisinin genel ve teknik temizliği, türbin kotları, su tasfiyehane tesisinin genel ve teknik temizliği işlerinin 2 yıl süreyle yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/90189

Dosya No                                       :   19-TOR/10034

1 - İdarenin

a) Adı                                             :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                        :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat: 13 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                        :   0312 212 69 00 / 2333

d) Faks numarası                            :   0312 212 78 54

d) Elektronik posta adresi              :   sevda.lezki@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı,

niteliği, türü ve miktarı:                  :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 85 kişi ile Kömürün bantlarla kömür stok sahasına ve buradan da kazan üstü bunkerlerine nakli sırasında, bant kenarlarına düşen ve biriken kömürlerin genel ve teknik temizliği ve bu sistemin çalışır durumda olduğunun gözlenmesi ve Kazan altı bunkerleri ve transportların genel ve teknik temizliği, anakazan ve kazan 0 metredeki curuf çıkarıcının, curuf kanallarının, elektrofiltre altındaki küllerin genel ve teknik temizliği, vakumlu temizleme sistemi ile kazan kotlarının temizliğinin yapılması, akaryakıt tesisinin genel ve teknik temizliği, kül-curuf tesisleri, Bacagazı arıtma tesisinin genel ve teknik temizliği, türbin kotları, su tasfiyehane tesisinin genel ve teknik temizliği işlerinin 2 yıl süreyle yaptırılması hizmet alımı hizmet alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer   :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü – Orhaneli/BURSA

b) Teslim tarihi/işin süresi              :   İşe başlanacağının yüklenici tarafından tebliğinden itibaren 15 gün içinde işe başlanacak olup, işin süresi 730 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat      :   Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                 :   Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                :   100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve

satın alınabileceği yer                     :   -EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 27 Bahçelievler/ANKARA

                                                           - Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü - Orhaneli/BURSA

d) Son teklif verme tarih ve saati    :   05.08.2010 Perşembe günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer             :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer               :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C - 3 Bahçelievler/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati   :   05.08.2010 Perşembe günü, saat: 14.00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek

internet adresi                                 :   www.euas.gov.tr

5499/1-1

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

Taşınmaz

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

m2

Cinsi

Fiili

Durumu

İmar Durumu

Tahmini Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

35070100024

İzmir

Karşıyaka

Alaybey

8

25

52

220,00

Tam

Zemin dahil sekiz katlı sekiz daireli kargir Apartman

Defterdarlık Konukevi

Bitişik Nizam 8Kat Konut Alanı

7.199.273,00

2.159.780,00

05.08.2010

10:00

 

1 - Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazın üzerindeki bina ile birlikte, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Kat:3 Konak / İZMİR adresindeki Karşıyaka Emlak Müdürlüğü Çalışma Odasında toplanacak Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmaza ait şartname ve teklif mektubu örneği Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya alınabilir.

3 - İstenilmesi halinde satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir.

4 - 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte tekliflerini, 2886 sayılı Kanunun 37.maddesinde belirtildiği şekilde hazırlaması ve ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi.Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

5363/1-1