21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

YARGI İLÂNLARI

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

54 ncü Mekanize P. Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden (EDİRNE) :

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO                   : 2008/136

KARAR NO              : 2009/1072

DAVACI                    : K.H

SANIK                       : ARİF YILDIRIM, Mahir ve Türkan oğlu, 22/08/1977 ORTA doğumlu, ÇANKIRI, ORTA, YAYLA KENT, T.C. No: 28756414872 nüfusuna kayıtlı. Merkez Mahallesi, Atatürk caddesi Yeşilkent A Blok D:21 Yenibosna/İSTANBUL. Evli, 2 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, T.C., İslam, İşçi, aylık gelirinin 1.000,00 TL olduğunu Beyan eder.

SUÇ                            : Silahla Tehdit

SUÇ TARİHİ             : 19/07/2007

KANUN MADDESİ : 106/2-a

VERİLEN CEZA       : 1 yıl 8 ay hapis, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve 2 Yıl Denetim süresi belirlenmesi.    

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 17/09/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ ediliği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

5301

—————

ESAS NO                   : 2005/1360

KARAR NO              : 2009/1778

DAVACI                    : K.H

SANIK                       : BEKİR ÇOPUR, Ömer ve Lütfiye oğlu, Malkaçoğlu Mahallesi, 1 Sokak, No: 56 D: 8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ                            : Emniyeti Suistimal

SUÇ TARİHİ             : 15/08/2004

KANUN MADDESİ : 765 sayılı TCK 508, 522, 647 SK’nun 4, 72, 6

VERİLEN CEZA       : 366,00,-TL. A.P.C’nın ertelenmesi

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 31/12/2009 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

5300

 


54 ncü Mekanize P. Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden (EDİRNE) :

Esas No            :  2009/745

Karar No          :  2009/391

Sanık Kimliği    :  Rahmi ÇÜN, Raif ve Aynur oğlu 1983 D.lu, SAKARYA İli Pamukova İlçesi Mekkece Köyü nüf.a kayıtlı

Suç                   :  Firar

Suç Tarihi         :  24.06.2006-28.08.2006

Yukarıda suçu, suç tarihi ve açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememiz 01.10.2009 gün ve 2009/745-391 esas-karar sayılı gerekçeli hüküm ile sanık Rahmi ÇÜN hakkında 24.06.2006-28.08.2006 tarihleri arasında firar suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış; sanığın As.C.K.nun 66/1-a ve TCK:nun 62/1 nci maddeleri gereğince ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, işbu karar tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması nedeni ile tebliği mümkün olamadığından, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31’inci md.leri uyarınca ilanen tebliği ve ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

4447

—————

Esas No            :  2009/748

Karar No          :  2009/581

Sanık Kimliği    :  Kemal ÇELİK, Cemal ve Sis oğlu 1987 D.lu, BATMAN İli Beşiri İlçesi Bilek Köyü nüfusuna kayıtlı

Suç                   :  İzin Tecavüzü

Suç Tarihi         :  04.12.2008-12.12.2008

Yukarıda suçu, suç tarihi ve açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememiz 10.12.2009 gün ve 2009/748-581 esas-karar sayılı gerekçeli hüküm ile sanık Kemal ÇELİK hakkında 04.12.2008-12.12.2008 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış; sanığın As.C.K.nun 66/1-b,73 ve TCK:nun 62/1 nci maddeleri gereğince BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, işbu karar tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması nedeni ile tebliği mümkün olamadığından, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31’inci md.leri uyarınca ilanen tebliği ve ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

4448

—————

Esas No            :  2009/949

Karar No          :  2009/714

Sanık Kimliği    :  Selman AKDENİZ, Necmettin ve Hilva oğlu 1986 D.lu, MARDİN İli Nusaybin İlçesi Tepealtı Köyü nüf.a kayıtlı

Suç                   :  Üste Fiilen Taarruz

Suç Tarihi         :  22.05.2007

Yukarıda suçu, suç tarihi ve açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememiz 31.12.2009 gün ve 2009/949-714 esas-karar sayılı gerekçeli hüküm ile sanık Selman AKDENİZ hakkında 22.05.2007 tarihinde üste fiilen taarruz suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış; sanığın As.C.K.nun 91/1,TCK.nun 29 ve TCK:nun 62/1 nci maddeleri gereğince İKİ AY ONBEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, işbu karar tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması nedeni ile tebliği mümkün olamadığından, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31’inci md.leri uyarınca ilanen tebliği ve ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

4446


Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığından :

Esas No          :   2008/13568

Suç                  :   İftira

Suç Tarihi       :   03.02.2005

Mahkemesi     :   Çivril Asliye Ceza Mahkemesi

Sanık               :   Muradiye ALPASLAN: Zekiye-Akife oğlu, Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Seferşah nüfusuna kayıtlı, 1955 doğumlu, Zekai Sokak Çevre 10 Apt. Girne/KIBRIS adresinde oturur.

İftira suçlarından yukarıda açık kimliği yazılı sanık Muradiye ALPASLAN hakkında Çivril Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.03.2007 gün ve 2005/79 Esas, 2007/162 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün O yer C.Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2.maddesi ile CMUK'un 316.maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA isteyen 13.06.2008 tarih ve 2007/288314 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

5576/1-1