26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden :

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden :

Çevre ve Orman Bakanlığından :

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünden : TOKAT

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden :

Milli Savunma Bakanlığından :

Türk Standardları Enstitüsünden:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığı  Zabıta Müdürlüğünden :

Belediyemiz Encümenince 2008 - 2009 yıllarında alınmış aşağıda adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam otuziki mükellefe ait Encümen kararlarındaki cezaların tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararlar tebliğ edilmek üzere belirtilen adreslere gönderilmiş, adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S. No.

Adı ve Soyadı

Bilinen Son Adresi

Encümen Karar Tarih Ve Sayısı

Ceza Miktarı

1

Mahmut KOÇ

Hatay Sokak No. 12

03.03.2009-0391.38

710.-TL

2

Rafet SANDALCI

Kırkkonaklar Mahallesi 316. Cadde No. 19

15.12.2009-3553.38

141.-TL

3

Gökhan AYTEN

G.M.K. Bulvarı No. 107/A

24.11.2009-3319.38

141.-TL

4

S.S.Yeni Bağ Evleri Konut Yapı Kooperatifi

Mebusevleri Anıt Caddesi   No. 4/17

15.09.2009-2185.38

710.-TL

5

Ali EKİNCİ

Hatay Sokak No. 12

01.09.2009-2032.38

710.-TL

6

Serkan ÇAVUŞ

Hatay Sokak No. 12

15.09.2009-2252.38

710.-TL

7

Abdulbari ARAS

Hatay Sokak No. 12

15.09.2009-2249.38

710.-TL

8

Abdulbari ARAS

Hatay Sokak No. 12

01.09.2009-2030.38

710.-TL

9

Uğur DARI

Karakusunlar Mahallesi 34.Cadde No. 78

18.08.2009-1899.38

710.-TL

10

Müfitcan ALPAT

Mustafa Kemal Bulvarı No. 31/A

08.12.2009-3482.38

141.-TL

11

Değişim Güzellik Salonu

Küpe Sokak No. 7/6

13.10.2009-2669.38

1.400.-TL

12

Fatih YILDIRIM

Birlik Mahallesi 7.Cadde Ziraat Bankası Yanı No.39

13.10.2009-2697.38

710.-TL

13

Emrah GÜNDAĞ

Uğur Mumcu Caddesi No.96/B

17.11.2009-3254.38

141.-TL

14

Taner CAN

Sağlık 1 Sokak No.9/5

13.10.2009-2710.38

710.-TL

15

Kader IŞIKDEMİR

Hoşdere Caddesi No. 149/2

27.10.2009-2999.16

141.-TL

16

Çalıkuşu Güzellik Salonu

Conrad Adenauer Caddesi No.47/A

18.08.2009-1900.38

710.-TL

17

Meltem ULUSOY

Güniz Sokak No. 46/2

29.12.2009-3701.38

141.-TL

18

Mustafa Baturhan KÜRKLÜ

Fevzi Çakmak Caddesi No. 31/A

04.08.2009-1703.38

710.-TL

19

Erdal YEŞİLBAĞ

Şanlı Toprak Sanayii 557. Sokak No. 555

17.11.2009-3264.38

141.-TL

20

Sunset Cafe Bar

Reşit Galip Caddesi No. 84/6

05.01.2010-0020.38

1.400.-TL

21

Canan Güzellik Salonu

Birlik Mahallesi 393.Cadde 461 .Sokak No. 1/17

10.11.2009-3132.38

141.-TL

22

Mustafa ÇALIŞ

Öveçler 4.Cadde No. 75/A

06.10.2009-2609.38

710.-TL

23

Bülent YILDIZHAN

Ziyaürrahman Caddesi No. 5/6

27.10.2009-2987.38

141.-TL

24

Yasin POLAT

Göktürk Mahallesi 173. Sokak No. 10/D

06.10.2009-2612.38

710.-TL

25

Kaplumbağa Tekel Kuruyemiş

Bahçelievler Azerbaycan Caddesi No. 92/A

29.09.2009-2366.38

141.-TL

26

Mehmet Ali UZUN

Esat Caddesi No. 86/C

14.07.2009-1466.38

710.-TL

27

Promak İnş. Ltd. Şti.

Nenehatun Caddesi No. 7 (75)

11.08.2009-1793.38

141.-TL

28

Serkan ÖZUYANIK

Sadık Erişen Sokak No. 46/5-6

12.05.2009-0807.38

710.-TL

29

Köşk Canlı Alabalık Restaurant

Yakupabdal Mahallesi No. 675

21.07.2009-1533.38

710.-TL

30

Baraka Bar

Ziya Gökaip Caddesi No. 11/14

21.07.2009-1524.38

710.-TL

31

İbrahim BİRİKMEN

Fevzi Çakmak Sokak No. 30/A

07.10.2008-1973.38

125.-TL

32

Mustafa YILMAZ

Esat Caddesi No. 65/16

24.03.2009-0537.38

710.-TL

1074/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

- Pursaklar 831 ada 2 no'lu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı,

- Pursaklar Saray 1574 ada 1 no'lu parseldeki ticaret alanı ile 1549, 1551, 1559 ve 1560 no'lu adaların çevrelediği park alanının yer değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı,

Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

1224/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden :

Belediye Meclisimizin 9/10/2009 tarih ve 530 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/1/2010 tarih ve 295 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Güzelkent Mahallesi, imarın 18588 ada 15 sayılı parselinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 26/2/2010 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1190/1-1

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından :

DÜZELTME İLANI

12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Hakan Kayahan (TC:32888139282) ve Efkan Kayahan (TC:32891139118) ile ilgili “İhalelere katılmaktan yasaklama kararı” 5. bölümünde Hakan Kayahan ismi sehven yayımlanmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Efkan Kayahan (TC:32891139118)

İlan olunur.

1409/1-1

—— • ——

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünden : TOKAT

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi Gereğince 2008 KPSS (B) Grubu Puan Sırasına Konulmak Kaydıyla Aşağıda Belirtilen Ünvanlarda Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

Ünvanı

Adedi

Öğrenim Durumu

Fizyoterapist

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü Mezunu olmak

Sağlık Teknikeri

2

Anestezi Teknikerliği Bölümü Önlisans mezunu olmak

Toplam

3

 

İstenilen belgeler ve geniş açıklamalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr Adresinden temin edilecektir.

1340/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı:                                  Tarih                        Saat                          Yer

Yardımcı Doçentler için

Yabancı Dil Sınavı                         23/03/2010                   10.00               İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Farmakoloji ve Toksikoloji

1

 

 

 

Biyokimya

1

 

 

 

Cerrahi

1

 

 

 

İç Hastalıkları

 

1

 

 

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Ortodonti

 

 

2

 

1360/1-1


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/132775

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Sekreterliği

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Milli Saraylar Daire Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul - Beşiktaş

Adresi

Dolmabahçe Sarayı            Beşiktaş - İstanbul

Tel-Faks

0212 236 29 06

Posta Kodu

 

E-Mail

info@millisaraylar.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yapıtek İnşaat Doğalgaz. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Arabayolu Cad.   No: 16/1-2 Tarabyaüstü/Sarıyer/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9370615950

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

568902

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1379/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/152436

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Balıkesir

Adresi

 

Tel-Faks

0 266 249 70 88-0 266 249 24 90

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Canoğlu Balata Otomotiv Gıda İnş. Nak. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

57. Sok. Nu: 103 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

201 004 9441

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

123836-40/2248

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/178814

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’inci Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Çanakkale/Gelibolu

Adresi

 

Tel-Faks

0 286 566 11 37-0 286 566 68 98

Posta Kodu

17500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nevzat Bağatır

 

Adresi

Y.Zade Mah. Şehit Hasan Ayçiçeği Sok. Bağadır Apt. A Blok Nu: 8 Gelibolu/Çanakkale

 

T.C. Kimlik No.

11788954980

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

117 889 54980

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gelibolu Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

946-001158

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/3866

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10-0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

AKOVA Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Kemal Akpınar

Adresi

Hacı Yusuf Mah. Adana Çevre Yolu Üzeri Sedirler Çıkışı Akpınar Teneke Kutu Fabrikası yanı Nu: 113 Konya

Hacı Yusuf Mah. Adana Çevre Yolu Üzeri Sedirler Çıkışı Akpınar Teneke Kutu Fabrikası yanı Nu: 113 Konya

T.C. Kimlik No.

 

52687016768

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

033 000 6140

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28742-20262

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/48410

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10-0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ARİMPO Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı Nu: 152 Avcılar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

079 001 0033

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

280726

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/12930

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

13’üncü İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Afyonkarahisar

Tel-Faks

0 272 216 57 00-0272 216 56 96

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ASL Kırtasiye Attariye Makine İth. İhr. Ltd. Şti.

 

Adresi

Fevzi Çakmak Mah. Konsan Organize San. Camgöz Sok. Nu: 59/1 Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

086 045 5965

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

48440-35741

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/74660

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Diyarbakır

Adresi

Elazığ Caddesi

Tel-Faks

0 412 223 84 14-0 412 224 49 43

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ASL Kırtasiye Attariye Makine İth. İhr. Ltd. Şti.

 

Adresi

Fevzi Çakmak Mah. Konsan Organize San. Camgöz Sok. Nu: 59/1 Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

086 045 5965

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

48440-35741

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/43432

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Çekirge

Tel-Faks

0 224 232 21 50-0 224 233 06 43

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Batı Empirme Teks. San.ve Tic. Turz. Ltd. Şti.

Atilla Üçkardeş

Adresi

Şenlikköy Mah. Derya Sok. Gonca Apt. Nu: 24/2 Florya Bakırköy/ İstanbul

Şenlikköy Mah. Derya Sok. Gonca Apt. Nu: 24/2 Florya Bakırköy/ İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

23552633212

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

150 016 6752

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

431325

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/15997

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

11’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Denizli

Adresi

Kirişhane Mah.

Tel-Faks

0 258 265 74 79-0 258 265 60 51

Posta Kodu

20100

E-Mail

ikdeskomfoca@dzkk.tsk.mil.tr.

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cengaver Kahan Yurduseven

 

Adresi

1460 Sok. Nu: 30 D. 1 Alsancak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

38869892306

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

985 011 1821

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balçova İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6154

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/56389

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına

İl/İlçe

Kırıkkale

Adresi

 

Tel-Faks

0 288 214 29 33+0 288 214 45 65

Posta Kodu

39020

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÇAYMAR Gıda Maddeleri San.ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Alemdağ Caddesi Nu: 490/1 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

662 019 4299

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

402757

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/79600

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tersanesi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Pendik

Adresi

Altkaynarca

Tel-Faks

0 216 493 94 94-0 216 493 95 17

Posta Kodu

34890

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DEMAR Elektronik Yatçılık Gemi Acentalığı Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Seyit Ahmet Demir

Adresi

Kıbrıs Şehitler Caddesi İşçimenler İşhanı K: 2 D: 8 Alsancak/İzmir

Kıbrıs Şehitler Caddesi İşçimenler İşhanı K: 2 D: 8 Alsancak/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

19982293744

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

162 006 2409

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

78781-63996

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/55179

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tersanesi Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

 

Tel-Faks

0 232 367 92 95-0 232 367 92 95

Posta Kodu

35600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdoğan Tözge

 

Adresi

Şehit Fethibey Caddesi Nu: 36/3 İzmir

 

T.C. Kimlik No.

51421233652

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

859 004 4472

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

24053-9812

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/34675

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Beyoğlu

Adresi

Kasımpaşa

Tel-Faks

0 212 254 31 50-0 212 235 11 99

Posta Kodu

34440

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erhan Kılınç

 

Adresi

Yunus Emre Caddesi Gülgün Sok. Nu: 19/9 Etlik/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

15247047268

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

555 049 3482

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

188773-32/1958

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/133276

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Hudut Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Hatay/Antakya

Adresi

Kışlasaray Mahallesi

Tel-Faks

0 326 216 05 58-0 326 214 46 70

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erkan Özata

 

Adresi

Yeşilova Mah. Atikop Toptancılar Sitesi 46003 Sok. 1. Blok Nu.: 3/299 Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

66625144116

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

664 016 4490

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

57395-08/54464

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/6106

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Hadımköy

Adresi

 

Tel-Faks

0 212 623 23 13 – 0 212 623 23 17

Posta Kodu

 

E-Mail

www.birtugay@ttnet.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fuat Kartal

 

Adresi

Merkez Mah. Şamlı Sok. Yıldızlar İş Merkezi Nu:23/51 Avcılar-İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

52924743556

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

526 028 5880

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

672178

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/134759

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Hudut Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Hatay/Antakya

Adresi

Kışlasaray Mah.

Tel-Faks

0 326 216 05 58 – 0 326 214 46 70

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Karagöz Yaş Sebze Meyve Gıda Nak. İnş. Orman Ürünl. Teks. Dayanıklı Tük. Malları San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Tayfun Sökmen Caddesi Belediye Dükkanları Nu:89 Antakya/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

511 031 6308

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antakya Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14345

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/117835

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Ordu Komutanlığı

İl/İlçe

Malatya

Adresi

Zafer Mahallesi

Tel-Faks

0 422 371 58 00 – 0 422 371 57 46

Posta Kodu

44300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Karay Medikal Gıda Teks. Temz. Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sedat Karnak

Adresi

Gıda Toptancılar Sitesi E1 Blok Nu:3 Malatya

Gıda Toptancılar Sitesi E1 Blok Nu:3 Malatya

T.C. Kimlik No.

 

23320731416

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

523 006 8375

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8442-9965

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/16/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/26162

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Çekirge

Adresi

Çekirge

Tel-Faks

0 224 232 21 50 – 0 224 233 06 43

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Negip Tekstil Aksesuarları San. ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

Nurettin Sözen Cad. Bakır Sok. Nu:1 K:2/B Hadımköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

274 050 1351

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

529802

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735 KİSK

3 Ayrı Sözleşmeden

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/86999

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Maltepe

Adresi

Küçükyalı

Tel-Faks

0 216 417 57 80 – 0 216 489 73 80

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öznarlar Turistik Eşya Gıda İnş. Nak. İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Öznar

Adresi

Zeytinlik Mahallesi Daimi Halk Pazarı Nu:44 Bakırköy/İstanbul

Zeytinlik Mahallesi Daimi Halk Pazarı Nu:44 Bakırköy/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

24722183582

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

703 012 7553

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

451594

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/18/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/26631

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

 

E-Mail

tankpalet@ttent.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özpar Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Selahattin Pınar Sokak Saray Apt. Nu:9/2 Fenerbahçe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

704 002 4138

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

315534

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1406/19/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/45837