26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden :


600 KM HDPE BORU, AKSESUARLARI VE 25 KM GÖZ ÇOKLAYICI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gediz Belediye Başkanlığından :


MOTOR SARIMI YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


ÜST OTURMA PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden : 34113-İSTANBUL


72.000 ADET SAYISAL OYUNLAR YAZICI ŞERİDİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


4 KALEM MAYDÜ ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :


X IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


HAMAMAYAĞI KAPLICA TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ladik Belediye Başkanlığından :


YAP - İŞLET - DEVRET İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


İŞYERİ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden :

1- a) Satışa esas bedeli en az 49,32 TL ile en çok 1.316.300,66 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,93 TL, en çok 131.630,07 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Tamamlanmamış duvar saati. Boş Konteyner, Pamuk Hasat Makinası Kafası, Kumaş, Cep Telefonu Kılıfı, Çorap Örme Makinası, Lastik, Minibar, Hasta ve Çocuk Bezi Üretim Hattı, Beton Mikseri, Hurda Araç, Hurda Eşya, Forklift, Buzdolabı ve Muhtelif Eşya cinsi 54 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 04.03.2010 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşyalar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 03.03.2010 tarih ve saat 1630'a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması. Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği. Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan Olunur.

1299/1-1

—————

4458 5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

1 - a) Satışa esas bedeli en az 323,36 TL ile en çok 122.528,25 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 32,34 TL, en çok 12.252,83 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Şenlik Fişeği, kükürt, Hafif Soda, petrol yağları, çay, motor yağı cinsi 14 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 05.03.2010 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 04.03.2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan Olunur.

1298/1-1

—— • ——

600 KM HDPE BORU, AKSESUARLARI VE 25 KM GÖZ ÇOKLAYICI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :   HDPE Boru, Aksesuarları ve Göz Çoklayıcı Satın Alınması İşidir.

İhaleyi yapan birimin adı adresi         :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Zinciri Direktörlüğü Erişim Satınalma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :   0 312 555 27 32

Faks                                                    :   0 312 313 27 39

e-mail                                                  :   tzd.erisimsatinalma@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği yerler   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Zinciri Direktörlüğü Erişim Satınalma Müdürlüğü veya www.turktelekom.com.tr “ duyurular ” linkinden görülebilir

İhale tarih ve saati                              :   16.03.2010 günü saat 10.30

Tekliflerin verileceği yer                     :   Türk Telekomünikasyon A.Ş Tedarik Zinciri Direktörlüğü Erişim Satınalma Müdürlüğü C Blok 4. Kat Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                       :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Zinciri Direktörlüğü 1 Numaralı Toplantı Odası

İhaleye katılabilecek olanlar               :   Bu ihaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar            :   Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin zararı bulunduğu takdirde İstekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat miktarı                       :   Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç)

Şartname Bedeli                                  :   KDV dahil 150.- TL

Şartname Bedelinin Yatırılacağı Yer   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Vergi ve Muhasebe Direktörlüğü Veznesi

1378/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gediz Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Gediz Belediyesine ait olan İlçemiz Uluoymak Mahallesi, 8 pafta, 929 ada, 13 parselde bulunan 1597,17 m2 arsanın kat karşılığı arsa satışı olarak Gediz'li Mehmed Efendi İş Merkezi İnşaatı yapımı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu daireler Belediyemize verilerek + 50.000,00 TL (Yüklenici, bedeli yer teslim tarihinden itibaren 1 ay sonra başlayıp 10 eşit taksitte ödeyecektir.) muhammen bedel üzerinden işin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - İDARENİN:

a) Adresi                                     :   Gediz Belediyesi Başkanlığı Cumhuriyet Caddesi No:4

b) Telefon ve Faks Numarası     :   Tel No: 0.274.4124444, Faks No: 0.274.4122546

2 - İŞİN KONUSU:

Mülkiyeti Gediz Belediyesine ait olan İlçemiz Uluoymak Mahallesi, 8 pafta, 929 ada, 13 nolu parselde bulunan 1597,17 m2 arsanın kat karşılığı arsa satışı olarak Gedizli Mehmed Efendi İş Merkezi İnşaatı yapımı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesi (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmasını kapsayan şartnamedir.

3 - ARSANIN YERİ VE ŞARTLARI:

 

Ada-Parsel

Alanı

Kat

Mekan Adeti

Kat Karşılığı İstenen Daire ve Muhammen Bedel

Son Müracaat Tarihi

929/13

1597,17 m2

8 kat

1. bodrum kat otopark ve sığınak, zemin kat 6 adet işyeri + 1.2.3. kat 4 er adet daire + 4.5.6. kat 2 şer adet daire, teras kat

1.2.3.4.5.6,7,8,9,10,11,12 nolu daireler Belediyemize verilerek +50.000,00 TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. (Yüklenici; bedeli yer teslim tarihinden 1 ay sonra başlayıp, 10 eşit taksitte ödeyecektir.)

29/3/2010

Saat: 10.00

4 - İHALENİN YER VE SAATİ:

İhale, Gediz Belediyesi Encümen Salonunda 29.03.2010 tarih Pazartesi saat 14.00'da Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - İhaledeki tekliflerde kat karşılığı istenen bedel, kapalı teklif olarak arttırılacaktır.

6 - İhalenin muhammen bedeli, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu daireler + 50.000,00 TL(Yüklenici, bedeli yer teslim tarihinden 1 ay sonra başlayıp, 10 eşit taksitte ödeyecektir.)

(Tahmini bedel: 1.954.152,00 TL.)dir.

7 - İhale şartnamesi ile diğer evrak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

8 - KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

9 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler. İhaleye Girebilme Şartları:

a) İhaleye katılanın kooperatif olması halinde;

1 - İhaleye katılacak kooperatifin genel kuruldan kat karşılığı inşaat yapabilmesi için yetki belgesi almış olması.

2 - Kuruluş aşamasındaki kooperatiflerin kurucu üyeleri muvafakatini almış en az iki yönetim kurulu üyesinin müracaatı

3 - Kurulmuş kooperatiflerin imza sirküleri ve yetkililerin müracaatı

4 - Kanuni ikametgâh belgesi, tebligat adresi gösterilmesi, noter tasdikli imza sirküleri (2010 onaylı)

5 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2010 onaylı) istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, noterden düzenlenmiş vekâletname, yapı araçları taahhütnamesi, teknik taahhütnamesi

b) Şirket veya şahıs olması halinde;

1 - Kanuni İkametgâh belgesi, tebligat adresi gösterilmesi, ticaret ve sanayi odası belgesi (2010 onaylı).

2 - Noter tasdikli imza sirküleri. (2010 onaylı) İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

3 - Mali durum ve belgeler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı. Bankalardan keşfin en az %10 u kadar kullanılmamış nakit kredi veya teminat mektubu kredisi referans mektubu.

4 - 2004- 2009 son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergileri borcu olmadığına dair vergi dairelerinden 2010 yılında temin edilecek belge.

5 - 2010 yılında SSK'dan borcu olmadığına dair temin edilecek belge.

6 - Ortak girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

7 - Yapı araçları taahhütnamesi, teknik personel taahhütnamesi, halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri.

İnşaat Mühendisi 1 adet (En az 5 yıl deneyimli)

Mimar 1 adet (En az 5 yıl deneyimli)

Makine Mühendisi 1 Adet

Elektrik Mühendisi 1 Adet

8 - İhale dokümanını bedeli ödediğine dair belge

9 - Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri. (Son on beş yıl içinde yurt içinde ve dışında sözleşme bedelinin en az %50 oranında gerçekleştirdiği veya %30 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi)

10 - İhaleye katılabilmek için dosyalarını 29.03.2010 tarihinde Pazartesi günü saat:10.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İhaleye girebilmek için dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf.

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi.

c) Noter Tasdikli imza sirküleri.

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

f) Gediz Belediye Başkanlığı adına alınmış 58. 624,56 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.

11 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içersindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Uygun bedel tebliğinin 3.ncü maddesi gereğince isteklileri ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek yeterli sonucu Encümence açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayacakların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

13 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - İdare, İhaleyi Devlet İhale Kanununun 29.maddesine göre yapıp, yapmamakta serbesttir.

1330/1-1


MOTOR SARIMI YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Motor Sarımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2010/20377

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi      :   keas@keas.gov.tr

2- İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Şirketimize ait Kemerköy Termik Santarlında Cebri çekme fanı tahrik motoru olarak kullanılan ve etiketinde bulunan özellikleri aşağıda yazılı 1 adet 6000 V. 740d/d 1700 KW kayar yataklı sincap kafesli asenkron elektrik motorunun mevcut stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması ve stator saç paketlerinin hasar gören bölgelerinin onarımı işidir.

b) Teslim yeri                         :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :   Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 45 gün.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   18/03/2010 Perşembe günü, saat : 14.00

1- İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.- TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2- Teklifler, 18/03/2010 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4- İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

5- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6- İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; İhale konusuyla ilgili Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.

8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9- İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

1301/1-1

—— • ——

ÜST OTURMA PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2010/20215

1- İdarenin:

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2- İhale konusu işin

     niteliği, türü ve miktarı          :   400 adet üst oturma parçası (dövme malzeme), vagon imalatında kullanılmak üzere teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   19/03/2010 saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 19/03/2010 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1296/1-1


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan muhtelif cins hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi ve yedek parçaları, muhtelif araç ve parçaları, muhtelif alüminyum, alüminyum talaşı, muhtelif malzeme, elektrik ve elektronik malzeme, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, tezgah, karkas vasfında dış lastik, pik, elektrik elektronik malzeme, traktör, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, jeneratör, bakır radyatör, sondaj borusu, sondaj matkap ucu, elektrik motoru, fiber tekne, alüminyum havai hat teli, çamur pompası, mekanik kantar, kaynak makinesi, teressubat, elektrik panosu, komprasör, pirinç tombak ve mermi çekirdeği, elektrik motoru ve dinamosu, motorsiklet, alüminyum alpek kablo, gemi motoru, kesici aletler, trafo, dorse, ayıklanması ekonomik olmayan malzeme, tarım aletleri, stok fazlası tank malzemesi ve alüminyum tank motor blokları, demir çelik profil, masa sandalye, ranza, paslanmaz, demir çelik tank (kazan) v.b.hurda malzemeler.

 

İhale Tarihleri

İhale Saati

İhale Yeri

09 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

10 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

16 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

17 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

23 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

24 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

30 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

31 Mart 2010

14.00

Merkez/Ankara

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİH VE SAAT'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ     : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                 : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.           : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                : 02623413797/124-126

1317/1-1


MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

22 kalem muhtelif cins madeni yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi Kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2010/16083

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 - 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   Tel : 0.372 259 47 84

                                                   Faks : 0.372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi      :   Satinalma@taskomuru.gov.tr

İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi  :   ttk@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği,türü ve miktarı       :   Malzemenin cinsi                                      Miktarı

                                                   Muhtelif cins madeni yağ             22 kalem (154.628 Kg)

b) Teslim yeri                         :   Siparişe müteakip muhtelif cins madeni yağların teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihleri                   :   Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip ihtiyaç listesi haftalık, 15 günlük veya aylık olarak TTK’ca belirlenecek ve her hafta pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde yapılacak olup, malzemelerin tamamı 365 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - ihalenin:

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2-Zonguldak

b) Tarihi ve saati                    :   22/03/2010-15.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler idari şartnamenin 55. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22/03/2010 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1128/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden : 34113-İSTANBUL

Başmüdürlüğümüz bünyesindeki Koli / Kargo ve Diğer Gönderilerin İşlenmesi, Sevki ve Dağıtım İşi hizmetlerinin 64 motosikletli işçi personelle yürütülmesine dair hizmet alımı işi , 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2010/17734

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No:25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :   Telf: 0 212 527 05 74

                                                   Faks: 0 212 512 09 49

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Koli / Kargo ve Diğer Gönderilerin İşlenmesi, Sevki ve Dağıtım İşi hizmetlerinin 64 motosikletli işçi personelle yürütülmesine dair hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                    :   İSTANBUL

c) İşin süresi                           :   01.04.2010 - 31.12.2010 ( 9 ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No:25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                    :   08.03.2010 Pazartesi günü saat : 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

İsteklilerden, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan araçlarda kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Tekeli Dışında Kalan Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV Dahil 47.20.- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 08.03.2010 Pazartesi günü saat 10.30‘a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1229/1-1


72.000 ADET SAYISAL OYUNLAR YAZICI ŞERİDİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

Ofisimizce, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 72.000 adet sayısal oyunlar yazıcı şeridi, teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte O.08.a/03.11.2009 no’lu teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3- Teklifler, 09/03/2010 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca incelenme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir.

5- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1370/1-1

—— • ——

4 KALEM MAYDÜ ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

1 - İhale 16.03.2010 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili ilan, TMO Web sitesi (www.tmo.gov.tr) adresinde yayınlanmakta olup Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebileceği gibi bedeli karşılığı (100.00 TL /KDV Dahil) temin edilebilir.

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 16.03.2010 günü saat 14.00’e kadar Müdafaa Caddesi No:18 06100 Kızılay / Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

1371/1-1


X IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

X IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile yurtdışından satınalınacaktır.

İhale kayıt numarası                       :   2010/18293

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   S.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Karatay/KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   (332) 350 70 05 – 5263 – Faks: (332) 352 93 81

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1 Adet X IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ

b) Teslim yeri                                 :   Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

c) Teslim tarihi                               :   Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 01/08/2010 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Odası

b) Tarihi ve saati                            :   05/03/2010 Cuma Günü Saat: 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari  Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların S.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Konya Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesindeki TR150001500158007290288909  nolu hesabına veya ilgili Daire Başkanlığının veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.2) ve (4.1.3) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.2. Satış sonrası servi, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler.

- İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

4.2.3. Organizasyon yapısıyla kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler

- Teklif edilen ürüne ait AT Sertifikası (EC Certificate) veya Uygunluk Beyanı Declaration of Conformity

4.2.4- Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat unsuruna göre belirlenecektir.

6- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde görülebilir ve 150,00TL  (Yüzeli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 05.03.2010 Cuma günü saat 11.00’e kadar Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1386/1-1


ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile yurtdışından satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                       :   2010/18289

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   S.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Karatay/KONYA

b) Telefon ve faks numarası           :   (332) 350 70 05 – 5263 – Faks: (332) 352 93 81

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1 Adet ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

b) Teslim yeri                                 :   Selçuk Üniversitesi Kampüsü İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

c) Teslim tarihi                               :   Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 01/08/2010 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Odası

b) Tarihi ve saati                            :   05/03/2010 Cuma Günü Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari  Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların S.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Konya Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesindeki TR150001500158007290288909  nolu hesabına veya ilgili Daire Başkanlığının veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.2) ve (4.1.3) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.2. Satış sonrası servi, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler.

- İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

4.2.3. Organizasyon yapısıyla kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler

- Teklif edilen ürüne ait AT Sertifikası (EC Certificate) veya Uygunluk Beyanı Declaration of Conformity

4.2.4- Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat unsuruna göre belirlenecektir.

6- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde görülebilir ve 150,00TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 05.03.2010 Cuma günü saat 10.00’a kadar Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1385/1-1


HAMAMAYAĞI KAPLICA TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ladik Belediye Başkanlığından :

1 - İhale Konusu: Ladik Belediye Başkanlığı uhdesinde bulunan Hamamayağı kaplıca Tesislerinin kiraya verilmesi.

2 - İhalenin kapsamı: 0 ada 395-396-397 parselde bulunan yüzölçümü 295.m2 +12660 m2 +440 m2 = 3 adet TOPLAM 13395 m2 olan 4 Özel Banyo, 3 Otel (Toplam 26 oda), 4 Adet havuz, 1 Adet lokanta, 1 Adet kafe, Tabii olarak çıkıp tesislerde kullanılan termal su, Maden Teknik Arama ya açtırılan sondaj kuyusundan çıkan termal su ,WC ler, Mescit, Fırın, Basketbol Sahası ve Peysajı yapılmış piknik alanı.

3 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile idare genel şartnamesi kapsamında yapılacak.

4 - İşin süresi 29 (yirmidokuz) yıldır.

5 - Taşınmazın tahmin edilen aylık muhammen kira bedeli 17.500,00,-TL yıllık kira bedeli 210.000,00,-TL. dir. Geçici teminat miktarı kira süresi olan 29 yıllık kira bedelinin (6.090.000,00,-TL nin) % 3’ü olan 182.700,00 TL. dir.

6 - İhale şartnamesi ve ekleri Ladik Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 3.000,00,-TL karşılığında alınabilecektir.

7 - İhalenin yapılacağı adres: Ladik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonudur.

8 - İhale Tarihi: 12.03.2010 Cuma Günü saat 14:30

9 - İsteklilerde Aranılacak Belgeler:

a) Gerçek kişiler için Nüfus idaresinden alınacak İkametgah belgesinin aslını, tüzel kişiler için son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter tasdikli suretini,

b) Geçici teminatı yatırdığına dair banka alındı makbuzu veya banka teminat mektubunu,

c) Gerçek ve tüzel kişiler tebligat için Türkiye’de göstermek zorunda oldukları adrese ilişkin yazılı beyanlarını,

d) Noter tasdikli imza sirkülerini,

e) Kiraya verilen yerler ile kendisine teslim edilen demirbaş eşyaları kira süresi sonunda sağlam ve eksiksiz teslim edileceğine, noksan ve hatalı teslim söz konusu olduğu takdirde günün rayicine göre bedelini ödeyeceğine dair şartname ekindeki örneğine uygun belgeyi, (EK-1)

f) Vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini,

g) Gerçek ve tüzel kişilerin şartname ekindeki örneğine uygun olarak düzenleyecekleri yer görme belgesini, (EK-2)

h) Vergi mükellefi olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini ve vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,

ı) Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belgenin aslını,

i) Ortak girişim olması halinde şartname ekinde örneği verilen noter tasdikli ortak girişim beyannamesiyle ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, (EK-3)

j) İhale şartnamesini 3.000,00,-TL. karşılığında aldıklarına dair tahsilat makbuzunu,

k) Tüzel kişiler için kesinleşen son yıla ait kar-zarar cetvelinin aslı veya noter tasdikli suretini,

l) Tüzel kişiler için şirketin sermayesini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslını veya noter tasdikli suretini,

m) Tüzel kişilerde ihaleye iştirak edecek yetkili için yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini,

n) Tüzel kişilerde bütün ortakların ayrı, ayrı olarak düzenleyecekleri şartname ekindeki örneğine uygun noter tasdikli şahsi kefalet belgesinin aslını, (EK-4)

o) Gerçek veya tüzel kişilerin şartname ekindeki örneğine uygun olarak düzenleyecekleri Avom Projesinde sunulan belediye hizmet binasını yapıp bedelsiz olarak teslim edeceklerine dair imzalı belgeyi. İhale şartnamesi ve eklerini okuyup kabul ettiklerine dair ihale şartnamesi ekindeki örneğine uygun düzenleyip imzalayacakları belgeyi, (EK-5)

10 - İhaleye ait kapalı teklifler 12.04.2010 tarihinde saat 14:30’a kadar Ladik belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilebileceği gibi, iadeli posta vasıtası ile de gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.

11 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1351/1-1

—— • ——

YAP - İŞLET - DEVRET İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

Mülkiyeti Kurumumuza ait, Samsun İli, Merkez İlçesi, Büyükoyumca Köyünde bulunan, tapunun 23 H-IV-C pafta, 6730 ada, 2 parselinde kayıtlı, 17.684,56 m2 yüzölçümlü, 3 blokta 21 odalı lojmanları ile gazino ve mutfaktan ibaret Kızılay Kampının yıkılarak yerine min. 40.968,64 m2 brüt inşaat alanı olan GELİR GETİRİCİ YAPI’nın inşası, 25 yıl işletilmesi ve 25 yıl sonunda TÜRK KIZILAYI’na devredilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA),

Samsun’da Kızılay Samsun Şube Başkanlığında (19 Mayıs Mah. Ağabali Caddesi No: 1 SAMSUN) incelenebilir.

2 - İhale dosyası bedeli 1.000,-TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden satın alacaklardır.

3 - İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklifler, 28/4/2010 Çarşamba günü en geç saat 12:30’a kadar Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetimi Müdürlüğüne (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) verilecektir. Verilen teklifler, yetkili komisyonlarca incelenip değerlendirildikten sonra İSTEKLİ’lere yeterlilik alıp alamadıkları, ihale tarihi ve saati yazı ile bildirilecektir.

4 - Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

5 - Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr / Duyurular ve ilanlar adresine başvurulabilir.

1369/1-1


İŞYERİ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından :

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Akşemseddin Mahallesi İmarın 50904 ada 1 parsel, üzerinde bulunan işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 11/3/2010 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez Binası içerisinde bulunan Encümen Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Satılacak olan işyerinin arsa payları alanları tahmin edilen bedeli Geçici teminat miktarları, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Konutların ve işyerinin satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

KAT/NO

MAHALLESİ

ALANI

ARSA PAYI

KULLANIM AMACI

MUHAMMEN BEDEL:

GEÇİCİ TEMİNAT:

İHALE TARİHİ:

İHALE SAATİ:

Zemin ve Asma

AKŞEMSEDDİN

2356 m2

2356/8956

İŞ YERİ TAM

2.300.000,00 TL

69.000,00 TL

11.03.2010

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Akşemseddin Mahallesi, 50904 ada 1 parsel üzerinde bulunan işyerine ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00,-TL. Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu işyerleri ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarda, ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’deki ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - Satışa konu işyerlerinin muhammen bedelleri yukarıda belirtilmiş olup, ihale üzerinde kalanlar ihale bedelini 2886 sayılı Yasada belirtilen tebliğ şartları dahilinde peşin olarak ödeyeceklerdir.

7 - İhaleye katılacak olanlar işyerinin ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 11/3/2010 günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

8 - Belediyemiz Encümeni işyerlerine ait ihaleyi yapıp yapmamak ta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1192/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından :

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli (varsa K.D.V. bedeli muhammen bedele eklenecektir), ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2) İhale 11/03/2010 Perşembe günü saat 14.00 den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250.00-TL karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 11/03/2010 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5) İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00_ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6) İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7) İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

7-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

7-2)- Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)

7-3)- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

7-4)- Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

7-5)- İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7-6)- İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir.Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır.Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Ergazi

43446

1

1622

1622

TİCARET ALANI

1,20

892.100,00-TL.

89.210,00-TL.

11/03/2010

14.00

İvedik

44688

8

14498

14498

KENTSEL SERVİS ALANI

0,50

10.873.500,00-TL.+K.D.V. bedeli

1.087.350,00-TL.

11/03/2010

14.05

Macun

63049

3

4245

4245

BÖLGESEL

TİCARET MERKEZİ

1,50

1.995.150,00-TL.

199.515,00-TL.

11/03/2010

14.10

 

İlanen Duyurulur.

1373/1-1