30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

YARGI İLÂNLARI

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Antalya 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO                  :  2007/1291

KARAR NO             :  2009/1061

DAVACI                   :  K.H

KATILAN                :  SELAHATTİN ÜSTÜN

VEKİLİ                      :  AV.BURÇİN SAYGILIER

SANIK                      :  TÜMUR DEMİR, Kazım ve Fatimetüzzehra oğlu, 30/01/1973 YEŞİLYURT doğumlu, MALATYA, YEŞİLYURT, Görgü TCNO: 20663087316 nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mahallesi 258 Sokak No 11 D.4 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. Bekar, okuryazar, esnaf, aylık gelirinin 1.000.00 TL olduğunu beyan eder. TC. Sabıkalı

SUÇ                           :  MALA ZARAR VERME

SUÇ TARİHİ            :  23/05/2007

KANUN MADDESİ   :           5237 TCK'nun 152/1-a,62,51/1,51/3

VERİLEN CEZA      :  10 AY HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

Yukarıda adı yazılı sanık Tümur DEMİR hakkında mahkememizce verilen 16/09/2009 tarihli gıyabi karar ve 23/10/2009 tarihli temyiz dilekçesi sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

203

—— • ——

Antalya 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

DOSYA NO : 2004/288

KARAR NO : 2008/140

Kişi hüviyet veya sıfatına ilişkin yalan beyanda bulunma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/02/2008 tarihli ilamı ile 343/2 maddesi gereğince 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Muazzez oğlu, 20/03/1978 doğumlu, Afyonkarahisar, -Taşoluk/Çınarlı mah/köy nüfusuna kayıtlı SAFFET ARAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

207


Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO      :  2006/1322

KARAR NO :  2009/684

SANIK          :  MEHMET SAİT ÇEKİÇ- İsmail ve Feride oğlu 01/12/1986 Aydınlar doğumlu, Siirt/Aydınlar Mah./köy nüfusunda kayıtlı, İsmetpaşa Mah.67 Sok. No. 1081 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizce 12/05/2009 Gün 2006/1322 Esas 2009/684 sayılı karara neticeden verilen 10 ay 25 gün hapis cezasının ERTELENMESİNE ilişkin verilen karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline karar verildi.

540

—————

ESAS NO       :   2008/1114

KARAR NO  :   2009/1567

SANIK           :   ERSEN ÜZÜM, Recai ve Neriman oğlu 10/01/1983 Eminönü Doğumlu, Erzincan. Üzümlü, Piskidağ Köyü nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mah. 259 Sk. No.22/1 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma Bulundurma suçlarından Mahkememizce 19/10/2009 Gün 2008/1114 Esas 2009/1567 sayılı karara neticeden verilen 10 ay hapis ve 500.00 TL. Adli para cezasının ERTELENMESİNE ilişkin verilen karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline karar verildi.

541

—————

İLAN

ESAS NO       :   2007/1295

KARAR NO  :   2009/1452

SANIK           :   UĞUR ŞAKŞAK- Hasan ve Durşen oğlu 01/09/1980 Bafra Doğumlu. Samsun/Ondokuzmayıs Yukarıengiz Mah/Köy nüfusunda kayıtlı, Bağlarbaşı Mah. Güllü Cad. Orta Sok. No: 18 K:2 D:4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Basit Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya bulundurma, Yaralama suçlarından Mahkememizce 06/10/2009 Gün 2007/1295 Esas 2009/1452 sayılı kararla 765 S.TCK 491/İlk, 522 maddeleri uyarınca neticeden 6 AY HAPİS cezası verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunup hakkındaki karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline karar verildi.

542

—————

ESAS NO       :   2008/626

KARAR NO  :   2009/798

SANIK           :   İZNULLAH BALIKÇI- Kaya ve Hüsna oğlu 01/01/1964 Bulanık Doğumlu . Muş/Bulanık, Erentepe mah./köy nüfusunda kayıtlı, Habibler Mah. A.l Cd.2724 Sok. No:11/1 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizce 01/06/2009 Gün 2008/626 Esas 2009/798 sayılı karara neticeden verilen 4 ay hapis cezasının ERTELENMESİNE ilişkin verilen karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline karar verildi.

543


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO : 2009/184

KARAR NO : 2009/392

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/06/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 19362 TL. ADLİ PARA, 1 YIL ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Aliye kızı, 01/02/1981 doğumlu, K.Maraş, Merkez, Divanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı NERİMAN PEKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

10437

—————

ESAS NO : 2004/596

KARAR NO : 2009/550

Saldırgan sarhoşluk, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/09/2009 tarihli ilamı ile 572/1, 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Selvi oğlu, 03/02/1957 doğumlu, Mersin, Merkez, Siteler mah/köy nüfusuna kayıtlı MEMET KAPLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

10438

—————

ESAS NO : 2008/517

KARAR NO : 2009/479

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/07/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 16500 TL. ADLİ PARA, 1 YIL ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA cezası ile cezalandırılan Fevzi ve Hanim oğlu, 02/03/1972 doğumlu, Kars, Sarıkamış, Çamyazı mah/köy nüfusuna kayıtlı SALİH ERDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

10439

—————

ESAS NO : 2009/14

KARAR NO : 2009/530

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/09/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 5500 TL. ADLİ PARA, 1 YIL ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA cezası ile cezalandırılan Erturan ve Sultan oğlu, 20/07/1964 doğumlu, Muğla, Fethiye, Kesikkapu mah/köy nüfusuna kayıtlı SALİH ŞÜKRÜ BAYDAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

10440