12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30799

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ

BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI

OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7178                                                                                                     Kabul Tarihi: 30/5/2019

MADDE 1 – (1) 23 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/ Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11/6/2019