12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30799

KANUN

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ VE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA

ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7177                                                                                                     Kabul Tarihi: 30/5/2019

MADDE 1 – (1) 31 Mart 2018 tarihinde Giresun’da imzalanan  “Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11/6/2019