16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30776

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından

Birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı Hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile îdari yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Nisan 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

 

Ekler için tıklayınız