7 Mayıs 2019 Tarihli ve 30767 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Hakkari Üniversitesi Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/26)

––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/15)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 21/3/2019 Tarihli ve 2015/1051 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 4/4/2019 Tarihli ve 2016/2100 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


7/5/2019 tarihli ve 30767 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.