6 Mayıs 2019 Tarihli ve 30766 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  TS 1031 Cıvata ve Rondela Takımları – Normal Vida Dişli ve Düşmeyen Konik Yaylı Rondelalı Takımlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/2)

––  TS 3798 Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/13)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri