5 Mayıs 2019 Tarihli ve 30765 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Çalışmaları ve Kırâat İlmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2019/24)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri