12 Nisan 2019 Tarihli ve 30743 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde; (Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 894)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Ticaret Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 896)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 895)

––  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 897)

 

ATAMA KARARI

––  Diyanet İşleri Başkanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/75)

 

YÖNETMELİKLER

––  Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 898)

––  Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2015/20360 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/17072 Başvuru Numaralı Kararı

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

––  Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri