11 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30742

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “olanlar ile adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların” ibaresi “olanların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/9/2012

28399

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/6/2014

29020

2-

22/8/2015

29453

3-

18/8/2016

29805

4-

7/9/2016

29824

5-

22/2/2017

29987