9 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30740

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8322                                                                                            Karar Tarihi: 04/04/2019

Kurul Başkanlığının 03.04.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.04.2019 tarih ve 12509071-110.01.01-E.6219 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 15.11.2018 tarih ve 8093 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Doğru Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.