9 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30740

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8320                                                                                                Karar Tarihi: 04/04/2019

Kurul Başkanlığının 03.04.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.04.2019 tarih ve 12509071-113-E.6220 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde belirtilen “para havalesi” faaliyetini sunmak üzere, Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.