7 Nisan 2019 Tarihli ve 30738 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 863)

 

YÖNETMELİKLER

––  Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri