27 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30727

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre; 26/3/2019 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Sayın Hasan Tahsin GÖKCAN seçilmiştir.