25 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30725

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır. Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan önce bitiren Dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme sınavı ihtiyacı olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2012

28469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/8/2015

29468

2-

9/7/2016

29765

3-

4/10/2016

29847

4-

20/5/2017

30071