18 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30690 (2. Mükerrer)

DÜZELTME

18/2/2019 tarihli ve 30690 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 767)’ın 2 nci maddesinin sehven eksik yayımlanan beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

“(5) Maliyeti 10 Milyon TL’nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur.”