7 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30679

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Bakanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Bakanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.