29 Ocak 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30670

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre; 25/1/2019 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN yeniden seçilmiştir.