17 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30658

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yetkilendirilmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                                      

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2016

29810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/6/2017

30099

2-

28/8/2018

30519

3-

3/11/2018

30584