12 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30653

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mazeret sınavları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1). 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimde Güz ve Bahar Yarıyıllarında yapılması planlanan bütünleme sınavları yapıldıktan sonra 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren bu Yönetmeliğin mazeret sınavları ile ilgili 28 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2018

30642