10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 18. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 586)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 587)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 588)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 589)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 590)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 591)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 592)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 593)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 594)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 595)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 596)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 597)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 598)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 599)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 600)

––  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 601)