2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı

––  Yüksek Seçim Kurulunun 02/01/2019 Tarihli ve 4 Sayılı Kararı ve Eki 138/II Sayılı Genelge Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri