2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30643

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8179                                                                                                    Karar Tarihi: 27/12/2018

Kurul Başkanlığının 26.12.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.12.2018 tarih ve 12509071-110.01.03-E.23520 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Güven Varlık Yönetim A.Ş.’nin (Şirket) tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devir olması sebebiyle, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine

karar verilmiştir.