20 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30631

DÜZELTME

24/10/2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 201 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde yer alan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 1 inci maddesinde sehven yer alan “üçüncü” ibaresi “dördüncü” şeklinde, Diyanet İşleri Başkanlığının 14/12/2018 tarihli ve 65752239-010.99-E.192279 sayılı yazısına istinaden değiştirilerek düzeltilmiştir.