12 Aralık 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30623

DÜZELTME

11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli ve 2015/269 Başvuru Numaralı Kararının başlığında yer alan “İKİNCİ BÖLÜM” ibaresi “GENEL KURUL” olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 11/12/2018 tarihli ve 2015/269 sayılı yazısına istinaden değiştirilerek düzeltilmiştir.