11 Aralık 2018 Tarihli ve 30622 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 438)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Zambiya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 439)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 440)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 451)

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

––  Yükseköğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 441)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 452)

––  Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 453)

––  Demircili Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bulunduğu Yer ile Parsel Numarası Belirtilen Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 454)

––  Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 455)

––  Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi Merkezinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 456)

 

ATAMA KARARI

––  Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeliğine, Fecir ALPTEKİN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/248)

 

YÖNETMELİK

––  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-97 ve 98 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2017/178, K: 2018/82 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2018 Tarihli ve 2015/269 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri