8 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30619

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 3 - Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2024 tarihi itibarıyla başlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2002

24887

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/11/2003

25282

2-

18/2/2004

25377

3-

21/7/2004

25529

4-

12/5/2005

25813

5-

7/1/2006

26046

6-

8/7/2006

26222

7-

26/7/2006

26240

8-

10/4/2007

26489

9-

4/7/2007

26572

10-

2/7/2008

26924

11-

27/6/2009

27271

12-

3/4/2012

28253

13-

12/6/2012

28321

14-

23/12/2014

29214

15-

25/12/2015

29573

16-

6/1/2017

29940

17-

10/1/2018

30297

18-

4/9/2018

30525