28 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30609

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü” ibaresi “Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü” ibaresi “Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/2015

29426