20 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30601

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Eğitim-öğretim başlamadan önce kendi isteği ile kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencilerin ödedikleri program ücretinin %20’si kesilerek kalanı iade edilir. Ancak doğal afetlere ve benzeri mücbir sebeplere dayalı gerekçeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunanların program ücretinin tamamı öğrenciye ödenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2016

29827