15 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30596

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi intibakı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Dersini alacak 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri için 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasındaki ders ve uygulama kredileri toplamına ilişkin hüküm uygulanmaz. Bu öğrenciler için AKTS toplamı bir yarıyılda en fazla 35 AKTS, yıllık en fazla 70 AKTS kredisi olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2017

30034

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2017

30145

2-

1/4/2018

30378

3-

30/9/2018

30551