25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

DÜZELTME

24/10/2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 192 sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesinde sehven yer alan “Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” ibaresi “Bu Karar 25/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.