23 Ekim 2018 Tarihli ve 30574 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/50 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/52 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/53 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/954 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri